Format voor een marketingplan

advertisement
FORMAT VOOR EEN MARKETINGPLAN
I.
Managementsamenvatting (vat de hoogtepunten en doelen van het plan samen)
II.
Huidige marketingsituatie (analyseer de huidige situatie van het bedrijf, product, markt,
omgeving en concurrentie)
A. Overzicht van de markt
i. Demografische kenmerken en behoeften van de markt
ii. Trends in de markt en groei van de doelmarkt
B. SWOT-analyse
i. Sterkten
ii. Zwakten
iii. Kansen
iv. Bedreigingen
C. Analyse van de concurrentie en de bedrijfstak
D. Productoverzicht
E. Sleutels tot succes en belangrijke kwesties
III.
Omgevingsanalyse (onderzoek omgevingsfactoren die van invloed zijn op het bedrijf, zijn
producten en zijn marketing)
A. Factoren in de macro-omgeving (hoe factoren in de demografie, het economische klimaat,
technologie, juridische en overheidskwesties van invloed kunnen zijn op het
marketingplan)
B. Factoren in de micro-omgeving (hoe leveranciers, kanaalleden, concurrenten en klanten
van invloed kunnen zijn op marketingplan)
C. Concurrentiestrategie (hoe de onderneming zal concurreren)
IV.
Marketingstrategie (bespreekt de overall strategie en doelen)
A. Missie
B. Marketingdoelen
C. Financiële doelen
D. Doelmarkt(en)
E. Positionering
F. Samenvatting van de strategie
V.
Marketingmix (beschrijft de belangrijke elementen met specifieke activiteiten, schema’s en
verantwoordelijkheden)
A. Product
B. Prijs
C. Promotie
D. Kanaal
E. Diensten
F. Interne marketing
VI.
Marketingonderzoek (onderzoek uitgevoerd en nodig ter ondersteuning van het
marketingplan)
VII.
Financiën (omvat gegevens over verwachte omzet, uitgaven en winsteen van
marketingprogramma’s—per maand, per product, per regio, per manager, etc.)
A. Verwachte verkopen/omzet
B. Marketingbudgetten
C. Break-even analyse
D. Winst-en-verliesanalyse
VIII.
Beheer (laat zien hoe het plan in werking zal worden gesteld, hoe prestaties zullen worden
gemeten en hoe wanneer en waar nodig aanpassingen zullen worden gedaan)
A. Implementatie
B. Marketingorganisatie
C. Contingentieplanning
Download