document

advertisement
Early Warning Indicators (EWI), bent u klaar voor de volgende stap in
risicomanagement?
Datum
10-04-2017
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving Tijd: 13.30 - 17.00 uur | Aangevraagd voor 3 PE-punten | Prijs Euro 345,
indien u zich inschrijft vóór 13 maart 2017 betaalt u Euro 295.
Doelgroep
Riskmanagers (CRO, CFO) of wanneer riskmanagement onderdeel uitmaakt van uw
werkzaamheden.
Doel
Na deze bijeenkomst bent u in staat:




De nut en noodzaak van KPI’s en EWI’s te benoemen en intern te verkopen.
Uitleg te geven waarom risicomanagement met EWI volwassener wordt.
Een overzicht te geven van de voor- en nadelen van EWI’s.
Zelf het proces kunnen doorlopen om te komen tot een EWI voor uw organisatie.
Programma
In de financiële sector heeft vrijwel iedere organisatie risicomanagement. Dit
risicomanagement kenmerkt zich veelal als reactief risicomanagement met een
volwassenheidsniveau van 2 à 3 volgens M_o_R (Management of Risk). Om een hoger
volwassenheidsniveau van risicomanagement te bereiken is proactief risicomanagement
evident. Het onderdeel Early Warning Indicators (EWI) is het kernelement van proactief
risicomanagement.
Is uw organisatie klaar voor de volgende stap van risicomanagement? Wilt u tijdig de
risico’s signaleren zodat er voldoende ruimte is om bij te sturen? Hoe komt u tot een
vroegtijdige risico-indicator en kunt u dit inrichten voor uw organisatie?
Tijdens deze bijeenkomst komen theorie en praktijk van het ontwikkelen en vormgeven
van Early Warning Indicators aan de orde.
Onderwerpen:





Van reactief naar proactief risicomanagement
Wettelijk kader
Volwassenheidsniveaus van M_o_R
Kenmerken van EWI’s
Het inrichten van een EWI voor uw organisatie
Docent
Robert van Asch is specialist op het gebied van Early Warning Indicators, oprichter van
Consignium BV, auteur van het boek Ga Niet Langs Af en lid van het expertpanel bij
Riskworld.nl.
Algemene informatie
Inschrijfprocedure
Accreditatie
Annuleren
Facturatie
Download