Vossius Themadag Programma Ir Anneke Meijer

advertisement
De Oude Vos en het Vossius Gymnasium
Vossius Themadag
Zaterdag 16 maart 2013
14:00 – 18:00 uur
Vossius Gymnasium
Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam
De Vossius Themadag is een jaarlijkse bijeenkomst voor oud-leerlingen, docenten en bovenbouwleerlingen van het Vossius Gymnasium.
Een uitgelezen gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Op de Vossius Themadagen vertellen oud-leerlingen over hun leven en werk na hun schooltijd, of over onderwerpen waarmee ze zich nu bezig
houden en die voor anderen interessant zijn.
Behalve het informatieve programma leiden Vossius Themadagen ook tot informeel contact tussen alle deelnemers. Docenten kunnen
bijvoorbeeld met oud-leerlingen afspraken maken over gastlessen en andere bijdragen aan het succes van het Vossius Gymnasium van nu.
Bovenbouwleerlingen kunnen maatschappelijke stages regelen en studie- en loopbaanadvies vragen.
Programma
14:00
Ontvangst en welkom
14:10
Ir Anneke Meijer-Treep
Prof dr Harry Buhrman
Op zoek naar Patronen in het Leven
Kwantumcomputers: de supercomputers van de toekomst
Sorteren, ordenen en patronen ontdekken in
abstracte puzzels en spellen, dat was voor Anneke
Meijer-Treep lange tijd de manier om de essentie
van het leven te verkennen. In de periode waarop
zij op het Vossius zat, kwam de "Rubik's Cube"
op haar pad, en dat leidde tot een vervolg op de
TH (nu UT) in Enschede. De Toegepaste
Wiskunde gaf echter geen antwoorden op de
vragen die ze onbewust probeerde te
beantwoorden; maar toen bleek er in de kennis,
ervaring en levenskunst van jager-/verzamelaarvolkeren een geheel nieuwe invalshoek te vinden!
Aan het begin van de 20ste eeuw werd de natuurkunde ruw
wakkergeschud door de ontwikkeling van de
kwantummechanica. Deze theorie, die onder andere tot gevolg
heeft dat precies dezelfde metingen aan één en hetzelfde
systeem niet een deterministische maar een probabilistische
uitkomst heeft, gaf en geeft nog steeds veel aanleiding tot
hevige discussies over haar juistheid. Bekend zijn de conflicten
tussen Bohr en Einstein en de gevleugelde uitspraak dat God
niet met dobbelstenen speelt. Keer op keer blijkt dat de
voorspellingen van de kwantummechanica uitkomen en geen
enkel experiment heeft deze theorie, tot op de dag van
vandaag, kunnen weerleggen.
Ongeveer gelijktijdig met de ontwikkeling van de
kwantummechanica werd de fundering gelegd voor de
informatica door onder andere werk van Post, Turing, Church
en Gödel. Ook hier brachten de nieuwe inzichten een schok
teweeg en moesten vooraanstaande wetenschappers hun
intuïtie over de Wiskunde bijstellen: niet alle ware stellingen
zijn bewijsbaar en er zijn problemen die niet berekenbaar zijn.
Kwantum computing is een recente synergie tussen de
kwantummechanica en de informatica. Het resultaat is een
nieuwe computer, die gebruik makend van de principes van de
kwantummechanica, sommige informatie en communicatie
problemen veel sneller kan oplossen. Ik zal een overzicht
geven van deze nieuwe en revolutionaire manier van
informatie verwerking.
15:15
Prof dr Johannes Houwink ten Cate
Genocide: Beleving, Bestraffing en Verwerking
Hoe de daders en de slachtoffers van volkenmoord door politici en ideologen tot daders en slachtoffers worden gemaakt;
hoe deze twee groepen de volkenmoord beleven, waarom bestraffing van daders en medeplichtigen zo noodzakelijk maar
ook zo moeizaam is, en hoe de daders en de slachtoffers later met het genocidale verleden omgaan.
15:45
NB: Halverwege zullen schokkende filmbeelden te zien zijn..
16:30
Borrel
Net als vorig jaren vragen we oud-leerlingen een bijdrage in de kosten van consumpties en dergelijke van € 5.00, die ter plaatse kan worden
voldaan. De huidige leerlingen van de bovenbouw en hun ouders hebben gratis toegang.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Maarten Smies:
e-mail: [email protected], telefoon (070) 326 8365,
of per post: Maarten Smies, Hanedoesstraat 2-A, 2597 XG Den Haag.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards