Cambridge FCE op het Vossius

advertisement
Cambridge Certificates op het Vossius
Het komende schooljaar wil het Vossius aan getalenteerde leerlingen die geïnteresseerd zijn
in de Engelse taal de mogelijkheid bieden om lessen te volgen die voorbereiden op het
examen van The Cambridge First Certificate in English (FCE).
Deze cursus wordt aangeboden omdat gebleken is dat een aantal leerlingen een grotere
interesse heeft in de Engelse taal dan de gemiddelde leerling. Bovendien speelt het Engels een
steeds grotere rol in vervolgopleidingen en de toekomstige werksituatie.
Het FCE certificaat geeft aan dat de beheersing van de Engelse taal voldoende is voor
praktische doeleinden, voor zaken en studie. Jaarlijks wordt dit internationaal erkende examen
door meer dan 270.000 mensen in 100 landen afgelegd. Het is een goede voorbereiding op
hogere certificaten die kwalificaties kunnen vormen voor werk of studie in het buitenland.
Onze leerlingen zullen lessen volgen volgens de Longman’s Gold FCE methode. Ze zullen
hiermee opgeleid worden om het FCE examen af te kunnen leggen in de loop van het tweede
of derde leerjaar. Op grond van de ervaringen en resultaten het komende schooljaar kunnen
we een beslissing nemen over deelname aan de examens. De overige eersteklassers zullen
uiteraard ook uitstekende lessen Engels krijgen op gymnasiumniveau.
Leerlingen die ingeschreven en toegelaten zijn op het Vossius en voor deze lessen in
aanmerking willen komen, zullen een toelatingstoets moeten afleggen waarin zowel algemene
taalvaardigheid als vaardigheid in de Engelse taal worden getoetst.
De kosten van de examens, afgenomen door het British Council, bedragen 180 euro. Deze
kosten komen bovenop de gewone schoolkosten. De kosten voor de boeken zijn ook iets
hoger. Deze kosten zullen inbegrepen zijn in de kosten van het boekenpakket van de leerling.
Tijdens de Open Dagen zal er in het vaklokaal Engels informatie beschikbaar zijn en worden
er informatierondes over dit onderwerp georganiseerd.
Download