Bedankt Armand!

advertisement
Bedankt Armand!
Leerlingen en collega’s
bedanken Armand.
De leerlingen…
Ik wens je veel geluk.
Meneer Parmentier
Je hebt me altijd geholpen
toen ik problemen had. Ik
ben heel bij dat die
problemen nu verdwenen
zijn. Jammer dat je weggaat.
We kregen af en toe eens vervanging van jou en dat was altijd boeiend.
Het was heel leuk tijdens de Vredesklassen met jou.
Ik wens je heel veel succes toe met je pensioen.
Dag meneer Parmentier
Je hebt veel gedaan voor VIBSO. Bedankt.
Dankzij jou heb ik mijn rijbewijs. Duizendmaal dank. Zonder jou zou het
niet gelukt zijn.
Ik heb af en toe een goede
babbel kunnen doen met u.
Je deed altijd de
vertalingen voor mijn
ouders. Dat vond ik heel
tof. Bedankt.
Je bent altijd super
vriendelijk voor alle
leerlingen. Je hebt me
super veel geholpen dit
schooljaar. Daar wil ik je
voor bedanken.
Je begreep mij.
Je hebt veel voor mij
gedaan. Jij zit voor altijd in
mijn hart.
Je was de leraar die
iedereen wilde helpen. Een
steun voor vele leerlingen.
Hallo meneer Parmentier
Als we iets niet wisten, konden
we altijd bij jou terecht. Je hielp
ons ook zoeken naar een
stageplaats. Soms was er wel
eens ruzie maar dat was heel
snel gedaan. Geniet van je
pensioen. Je hebt dat verdiend.
We zullen je verhalen over de marathon missen.
We hebben veel van je geleerd over de oorlog.
Je collega’s…
De man van de
Vredesklassen. Deed heel
veel voor de migranten
op school. Vroeger
stonden er vaak pralines
op zijn bureau. Babbelt
graag… soms een beetje
te veel… Hij liet zijn
mensen werken en had er
het volle vertrouwen in.
Koen
Toen ik hier als ‘groentje’ begon, zorgde jij ervoor dat je steeds
bereikbaar was. Je kwam eens binnen bij de moeilijke groepen, na een
moeilijke les kwam je vragen of alles ok was. Die momenten zullen me
steeds bijblijven. Van goudwaarde gesproken.
Steven
Armand
Spijtig genoeg hebben
we elkaar maar twee
jaar gekend. Ik was een
groentje. Jij de persoon
bij wie ik terechtkon
voor een fijne babbel
waarbij je telkens je
persoonlijke visie hebt
meegegeven. Vorig jaar
leerde ik je nog beter
kennen omdat we
samen les gaven aan een klas van grootkeuken. Niets was je te veel. Ik
zal je missen. Geniet van je pensioen. Zorg voor de mensen die je graag
ziet en geniet van de uitstapjes met de vrienden van de atletiek.
Bieke
Armand,
* Bedankt voor de vele gezellige
babbels over de middag. Bij jou
kon ik steeds een luisterend oor
vinden!
* Je was steeds bereid om mee
te zoeken naar een oplossing.
Voor mediaproblemen klopte ik
vaak bij jou aan. Hoe dikwijls
hielp je niet met de computer, de
beamer, de video/DVDspeler,… ?
* begeleider van anderstaligen.
* de man van de vredesklassen in Ieper.
* de collega, gefascineerd door de atletiek.
Het was fijn om met jou, een groot atleet, en alle leerlingen door de
bossen van Wortegem te crossen en dan na te genieten van de inspanning
bij een beker warme chocolademelk.
* de man die kon genieten van het brood en gebak van zijn vriend!
* de echtgenoot bezorgd om de gezondheid van zijn vrouw.
* de vader blij met de ingeslagen weg door de zoon.
Je was een fijne collega. Het ga je goed!
Nadine
Dag Armand,
Weet je nog…
 Ongeveer 30 jaar geleden deed ik
je interim en zo leerde ik je echt
kennen.
 De vele vrijdagavonden in de
Gallerie in Olsene samen met
Nicole. …en soms liepen deze
avonden uit tot in de vroege
uurtjes. Zalig, toch!
 We trokken naar Ieper… jouw
stad. Je vertelde over de Hills, de
nonnenbossen… Je wist er goed
je weg.
 In middelkerke zaten we eens samen in de jury tijdens een
sportdag. Fantastische herinneringen.
 Met kleine Thijs en Hilde op bezoek aan zee!
 ….
Het ga je goed en geniet van het leven!
Geert
Armand, bedankt voor alle
leuke babbels en de goede
raad!
Jana
Fantastische croquemonsieurbakker. Goede
mentor. Grote steun voor
beginnende ASVleerkrachten. Hij deed er
alles aan om alle leerlingen
aan de activiteiten te laten
deelnemen.
Nathalie
Beste Armand
Een jaar nadat ik mijn
stage in VIBSO deed,
kreeg ik een telefoontje
van de directeur om me
te vragen of ik niet
wilde starten in VIBSO.
De directeur had mijn
naam van jou
doorgekregen. Ik leerde
je kennen als leraar en
coördinator. Je was een
collega met een heel
groot hart voor de leerlingen. Zonder dat je het aan de grote klok hing,
was je voortdurend bezig met de zorgen en problemen van ouders en
leerlingen. Ik ben er zeker van dat je heel vaak het verschil hebt kunnen
maken. Ik herinner me nog dat je ’s morgens vroeg, heel vroeg zelfs,
klaarstond om met de leerlingen naar het examencentrum te rijden voor
het behalen van het theoretisch rijbewijs. Twee uur later stond je dan
gewoon voor je klas. Voor veel leerlingen was je hun aanspreekpunt, een
vertrouwenspersoon en voor veel beginnende collega’s een luisterend oor.
Bedankt Armand. Het buitengewoon onderwijs verliest een buitengewone
leraar.
Lieven
Eén van de mensen die dit jaar op pensioen gaat, is meneer Parmentier.
Ik heb aan 4 leerlingen gevraagd wat zij zullen onthouden van meneer
Parmentier.
De eerste leerling antwoordde: 'Als je iets wilt weten, zal je het zeker op
internet terugvinden'.
En dat klopt. Meneer Parmentier heeft zelfs een eigen pagina op
Wikipedia.
Er staat onder meer te lezen:
Armand Parmentier is een voormalige Belgische atleet, gespecialiseerd in de
marathon. Hij vertegenwoordigde België bij diverse grote internationale
wedstrijden. Zo nam hij één maal deel aan de Olympische Spelen in Los Angeles.
In 1982 werd hij vice-Europees kampioen op de Europese kampioenschappen in
Athene met een tijd van 2:15.51.
Pikant detail: de winnaar was slechts 30 seconden sneller. In datzelfde jaar won
hij ook de marathon van Antwerpen.
Armand Parmentier had tussen 1983 tot 1993 het Belgische marathonrecord in
handen met een tijd van 2:09.57. Je mag hem dus gerust een sportieve held
noemen.
Een tweede leerling
dacht bij het horen
van de naam Armand
Parmentier
onmiddellijk aan
pannenkoeken. Dat
klopt ook.
Samen met Mr.
Vanluchene en Mr.
Decrock heeft Mr.
Parmentier jarenlang
de vredesklassen
georganiseerd. Bij
deze 3-daagse werden
telkens pannenkoeken
verkocht.
Met de pannenkoekenverkoop wilde hij ervoor zorgen dat iedereen kon
deelnemen en dat elke leerling kon genieten van 3 onvergetelijke dagen.
Een derde leerling dacht bij het horen van de naam Armand Parmentier
aan het autorijbewijs. Dat klopt ook. Bij het examencentrum kennen ze
Mr. Parmentier als een vaste klant. Ieder schooljaar organiseerde hij op
onze eigen school het theoretisch examen voor het autorijbewijs en
daarnaast trok hij jaarlijks meerdere malen naar het examencentrum met
leerlingen vol stress om hen de kans te geven hun rijbewijs te behalen.
Hij was er telkens fier op als hij kon vertellen welke leerlingen het gehaald
hadden.
De vierde leerling tenslotte dacht bij
het horen van de naam Armand
Parmentier aan het buitenland. Dat
klopt ook. Anderstalige leerlingen
werden steeds door Mr. Parmentier
ondersteund. Turks of Marokkaans
spreekt hij nog niet maar vaak
sprak hij met de ouders in het Frans
of het Engels om hen verder te
helpen.
Mr. Parmentier heeft enorm veel
voor de school gedaan. Hij was een
aangename collega binnen de
school die altijd bereid was om een
ander te helpen. Daarvoor willen we hem vandaag van harte danken.
Frank, tekstje slotviering
Armand, wat na het onderwijs?
We zien Armand nog een
carrière als postbode
uitbouwen. Neen, niet met
de brommer of het
postwagentje maar met de
fiets en zijn rugzak
boordevol brieven. Binnen
VIBSO stond hij namelijk
jarenlang in voor de
verdeling van de krantjes
Wablieft, netjes genummerd
en verdeeld over de
verschillende lokalen.
Bij de post is er echter geen ruimte meer voor een babbeltje met de
mensen en dat zou wel eens een probleem kunnen opleveren.
Misschien zou hij daarom beter in de politiek gaan. Armand had een
uitgesproken mening en sloeg graag een babbeltje met de collega’s. De
tijd werd hierbij weleens uit het oog verloren. In de wandelgangen wordt
gezegd dat Armand zelfs een discussie kan voeren over iets waarover men
het compleet eens is.
Sociaal contact, ja, maar de politiek is wellicht te ernstig voor Armand.
Geef Armand maar de gewone man in de straat. Vandaar dat we Armand
nog een pitazaak zien openen. Met zijn contacten in de allochtone wereld
kan dit niet mislukken. Of het nu de Tunesiër Eimen, de Marokkaan
Abdelwahab of de Burkinees Michel was, iedereen was steeds welkom op
het bureau bij Armand.
Armand, stel dat je effectief voor de pitazaak gaat, je formulier
nascholingsbehoefte voor een basiscursus Marokkaans mag je nog steeds
bij Katleen inleveren. Als
je een paar lijntjes
evaluatie aanvult, dan is
dit OK.
Armand weet wat het is
om een eigen zaak te
hebben.
Misschien zou hij ook
dienen als cafébaas.
Als sportman zou hij de gezonde drankjes kunnen promoten. Alhoewel de
geruchten rondgaan dat Armand zelf de voorkeur geeft aan een
verfrissende Ename. Als cafébaas zou hij de klanten er zeker op wijzen
dat drinken en rijden niet samengaan. Tijdens de rijlessen na 16u voor de
vijfdejaren werd op de reglementering flink geoefend. Intussen kent
Armand de wegcode als zijn broekzak. Vandaar dat we een toekomst voor
hem zien als rij-instructeur of examinator. Alhoewel … de leerlingbestuurder moet zich kunnen concentreren op de rijweg en met Armand
die graag een babbeltje slaat, komt dit wellicht niet goed.
Misschien maakt Armand van zijn hobby wel zijn beroep. Armand is net
zoals Marc Wilmots een kampfschwein. Als men eraan twijfelt of het
onderwijs hard labeur is, dan is Armand het levende bewijs. We zagen
hem meermaals zweten als een das.
Eigenlijk is hij versleten, voor alle duidelijkheid ik heb het over de
bureaustoel van Armand. Iedereen die langskomt in het bureau fronste
de wenkbrauwen en zei: ‘Wat is er hiermee aan de hand?’. Maar voor
Armand was dit zijn vertrouwde zitmeubel waarbij hij zich goed voelde.
Armand, wat je ook mag doen tijdens je pensioen, het is je in ieder geval
van harte gegund.
Geniet van je pensioen, je hebt het verdiend.
Frank, pensioenfeestje ASV-collega’s
Download