1. De gegevens op het gegevensblad van het JW 303 bericht

advertisement
IJW 2.0
WJ001 - RETOURCODE
Algemene principes:
1. De gegevens op het gegevensblad van het JW 303 bericht, moeten gelijk zijn, of passen binnen het JW 301 bericht;
2. De zorg mag dus wel korter duren, of goedkoper zijn, maar niet buiten de start- en einddatum van het JW 301 bericht vallen.
3. De meeste systemen (en ook de app die gemaakt is) werken met een voorblad en een gegevensblad in het JW 303 bericht. De data
op het voorblad (= tab Algemeen in de app), moeten altijd starten op de eerste van een maand, en eindigen op de laatste
van een maand. De data op het gegevensblad (= tab Product in de app) moeten vallen binnen de data van het JW 301 bericht.
4. Factuur nrs moeten uniek zijn. Indien een factuur is uitgevallen, moet u hier een extra kenmerk aan hangen (bijvoorbeeld een extra letter),
als u de aangepaste versie instuurt.
De meest voorkomende foutcodes zijn gearceerd:
Code
Betekenis
0001
Bericht is afgekeurd om technische redenen.
0002
KENMERK RECORD ontbreekt of is onjuist.
0003
RESERVE ontbreekt of is onjuist.
0010
Berichtcode ontbreekt of is onjuist.
0011
Versienummer berichtstandaard ontbreekt of is onjuist.
0013
Code servicebureau ontbreekt, is onbekend of onjuist.
0014
Zorgverlenerscode ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord). Check of dit niet de AGB code van de praktijk is
0016
Praktijkcode ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord). Check of dit niet de AGB code van de individuele zorgverlener is
0017
Instellingscode, ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord).
0018
Gemeentcode ontbreekt of is onjuist (voorlooprecord).
0020
Begindatum declaratie-/factuurperiode ontbreekt of is onjuist. Zie hierboven bij algemene principes
0021
Einddatum declaratie-/factuurperiode ontbreekt of is onjuist. Zie hierboven bij algemene principes
0025
Dagtekening factuur ontbreekt of is niet bestaand.
0026
IDENTIFICATIE AANLEVERING ontbreekt of is onjuist.
0030
Factuurnummer declarant ontbreekt, is onjuist of is niet uniek (nummer is reeds gebruikt in een voorgaande factuur).
0031
Valutacode ontbreekt of is onjuist.
0035
Versieaanduiding informatiesysteem softwareleverancier ontbreek of is onjuist.
0036
TEKENSET HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.
0148
AANTAL DESKUNDIGERECORDS ontbreekt of is onjuist.
0149
AANTAL AANVRAAGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0150
Totaal declaratie-/factuurbedrag ontbreekt of is onjuist.
0151
Aantal verzekerdenrecords ontbreekt of is onjuist.
0153
AANTAL COMMENTAARRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0155
AANTAL CLIENTRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0156
TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0157
Aantal debiteurrecords ontbreekt of is onjuist.
0158
Aantal prestatierecords ontbreekt of is onjuist.
0163
AANTAL RELATIERECORDS ontbreekt of is onjuist.
0164
AANTAL ADRESRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0166
AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0167
AANTAL BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0168
AANTAL BESCHIKKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0170
AANTAL ACTIVITEITRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0179
AANTAL PRODUCTRECORDS (TOEGEWEZEN) ontbreekt of is onjuist.
0183
AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT) ontbreekt of is onjuist.
0185
AANTAL PRODUCTRECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.
0187
AANTAL SCORE STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0188
AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0189
AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS ontbreekt of is onjuist.
0190
AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT) ontbreekt of is onjuist.
0191
AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN) ontbreekt of is onjuist.
0192
AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.
0193
AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0194
AANTAL AANVRAAG PRODUCTRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0195
AANTAL AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0196
AANTAL PRODUCTRECORDS (WACHTLIJST) ontbreekt of is onjuist.
0197
AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (WACHTLIJST) ontbreekt of is onjuist.
0198
AANTAL LEVERINGSSTATUSRECORDS ontbreekt of is onjuist.
0200
Geen opmerking over dit record. Check in dit geval of u de juiste AGB code heeft ingevuld bij praktijk en zorgverlener, dit
wordt vaak omgedraaid. Bij instellingscode vult u acht keer '0' in.
0207
Records niet beoordeeld, VOORLOOPRECORD ontbreekt of is onjuist.
0208
Records niet beoordeeld, SLUITRECORD ontbreekt of is onjuist.
0233
Record is niet beoordeeld.
0309
GEHEIME CLIENT ontbreekt of is onjuist.
0310
Voorletters ontbreken of zijn onjuist.
0311
VOORVOEGSEL (01) ontbreekt of is onjuist.
0312
NAAM (01) ontbreekt of is onjuist..
0316
0317
0350
0351
0354
0383
0387
0388
0389
0397
0398
0399
0402
0403
0404
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0415
0423
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0435
0451
0452
0523
0540
0546
0550
0551
0553
0559
0562
0565
0581
0582
0611
0630
0631
0638
0643
0651
0659
0677
0682
0699
0754
0755
0801
0802
0803
0804
0806
0836
1000
1002
1054
1060
1061
1062
1064
Code land verzekerde ontbreekt of is onjuist.
Naamcode/naamgebruik (01) ontbreekt of is onjuist.
GEBOORTEDATUM ontbreekt of is onjuist.
GESLACHT ontbreekt of is onjuist.
BURGERLIJKE STAAT cliënt ontbreekt of is onjuist.
WMO-aanbieder ontbreekt of is onjuist.
VOORVOEGSEL (02) ontbreekt of is onjuist.
NAAM (02) ontbreekt of is onjuist.
NAAMCODE (02) ontbreekt of is onjuist.
Naamcode/naamgebruik (03) ontbreekt of is onjuist.
DATUMGEBRUIK ontbreekt of is onjuist.
BSN ontbreekt of is onjuist.
COMMUNICATIEVORM ontbreekt of is onjuist.
COMMUNICATIETAAL ontbreekt of is onjuist.
JURIDISCHE STATUS ontbreekt of is onjuist.
HUISNUMMER ontbreekt of is onjuist.
HUISNUMMERTOEVOEGING ontbreekt of is onjuist.
Postcode ontbreekt of onjuist
STRAATNAAM ontbreekt of is onjuist.
PLAATSNAAM ontbreekt of is onjuist.
ORGANISATIE ontbreekt of is onjuist.
EMAILADRES ontbreekt of is onjuist.
Gemeentecode ontbreekt of is onjuist (detailrecord).
LANDCODE ontbreekt of is onjuist.
TELEFOON (01) ontbreekt of is onjuist.
LANDNUMMER (01) ontbreekt of is onjuist.
TELEFOON (02) ontbreekt of is onjuist.
LANDNUMMER (02) ontbreekt of is onjuist.
POSTCODE ontbreekt of is onjuist.
Burgerservicenummer (BSN) verzekerde ontbreekt of is onjuist.
HUISLETTER ontbreekt of is onjuist.
AANDUIDING WOONADRES ontbreekt of is onjuist.
Indicatie ongeval ontbreekt of is onjuist.
DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.
SUBCODE DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.
Machtigingsnummer / meldingsnummer zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist.
Er is geen beschikking afgegeven. De declaratie moet altijd passen binnen het JW 301 bericht. Dat wordt gestuurd op basis van een
JW 315 bericht (verzoek om toewijzing). Stem indien nodig af met het sociaal team wie de JW 315 stuurt.
Als de JW 301 niet klopt, stem dan af met het sociaal team, en stuur een stopbericht (JW 307) en een nieuwe JW 315
Gedeclareerde prestatie valt buiten de gemachtigde periode.
Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder heeft geen overeenkomst met declarerende praktijk of instelling.
Zorgverlener is niet erkend of bevoegd tot uitvoering van opgegeven prestatie.
HUISARTS ontbreekt of is onjuist.
Aanduiding productcodelijst ontbreekt of is onjuist.
Productcode (of artikel [AP] GPH-/DBC-declaratiecode) ontbreekt of is onjuist (niet bestaande code).
Tarief product ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken.
Debiteurnummer ontbreekt of is onjuist.
Indicatie debet/credit ontbreekt of is onjuist.
Aantal uitgevoerde producten of hoeveelheid afgeleverd ontbreekt of is onjuist.
Tijdseenheid zorgperiode ontbreekt of is onjuist.
Referentienummer voorgaande gerelateerde prestatierecord / verblijfrecord ontbreekt of is onjuist.
SOORT relatie ontbreekt of is onjuist.
RELATIENUMMER ontbreekt of is onjuist.
SOORT adres ontbreekt of is onjuist.
BEGINDATUM levering ontbreekt of is onjuist.
Regelnummer vrije tekst ontbreekt of is onjuist.
Regel/vrije tekst ontbreekt of is onjuist.
IDENTIFICATIE DETAILRECORD ontbreekt of is onjuist.
Fysieke plaats record onjuist.
Record is dubbel opgenomen.
Lengte record onjuist.
STATUS AANLEVERING RECORD ontbreekt of is onjuist.
Huisnummertoevoeging (huisadres) verzekerde ontbreekt of is onjuist.
Code indicatieorgaan ontbreekt of is onjuist.
GEMEENTECODE ontbreekt of is onjuist.
LEEFEENHEID ontbreekt of is onjuist.
Cliëntnummer ontbreekt of is onjuist.
Aanvraagnummer indicatie/beschikking ontbreekt of is onjuist.
Beschikkingnummer of indicatiebesluitnummer ontbreekt of is onjuist.
BEGINDATUM adres ontbreekt of is onjuist.
1065
1074
1075
1076
1079
1081
1092
1110
1112
1113
1115
1116
1117
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1142
1143
1145
1146
1147
1154
1156
1158
1173
1174
1175
1190
1191
1192
1193
1201
1207
1208
1209
1210
1211
1213
1214
1215
1216
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
2293
4702
4703
4761
5703
5755
5800
5803
8001
EINDDATUM adres ontbreekt of is onjuist.
GRONDSLAG ontbreekt of is onjuist.
ZIEKTEBEELD/STOORNIS ontbreekt of is onjuist.
PROGNOSE ontbreekt of is onjuist.
BEPERKING ontbreekt of is onjuist.
DUUR ontbreekt of is onjuist.
VOLGORDE ontbreekt of is onjuist.
Waarde gemeentecode moet gelijk zijn aan waarde gemeentecode voorlooprecord.
Productcategorie ontbreekt of is onjuist.
Productcategorie / functiecode / zorgzwaartepakketcode ontbreekt of is onjuist.
GRONDSLAG (01) ontbreekt of is onjuist.
LEVERINGSVOORWAARDE ontbreekt of is onjuist.
VERVOER ontbreekt of is onjuist.
INGANGSDATUM geïndiceerde zorgeenheid ontbreekt of is onjuist.
EINDDATUM geïndiceerde zorgeenheid ontbreekt of is onjuist.
DAGTEKENING HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.
AANTAL MANTELZORGRECORDS ontbreekt of is onjuist.
LEVERINGSVORM ontbreekt of is onjuist.
INSTELLING VOORKEUR ontbreekt of is onjuist.
VOLUME ontbreekt of is onjuist.
PRODUCTCODE ontbreekt of is onjuist.
GRONDSLAG (02) ontbreekt of is onjuist.
EENHEID ontbreekt of is onjuist.
Raamcontract ontbreekt of is onjuist.
GezagsdragerBekend ontbreekt of is onjuist.
MUTATIECODE ontbreekt of is onjuist.
MUTATIEDATUM ontbreekt of is onjuist.
INSTELLING BESTEMMING ontbreekt of is onjuist.
TOEWIJZINGSDATUM ontbreekt of is onjuist.
INGANGSDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.
EINDDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.
VRAAG STOORNIS ontbreekt of is onjuist.
SCORE STOORNIS ontbreekt of is onjuist.
VRAAG BEPERKING ontbreekt of is onjuist.
SCORE BEPERKING ontbreekt of is onjuist.
TOEWIJZINGSTIJD ontbreekt of onjuist.
SOORT toewijzing ontbreekt of is onjuist.
REDEN INTREKKING ontbreekt of is onjuist.
REGELZORG ontbreekt of is onjuist.
LEVERINGSSTATUS ontbreekt of is onjuist.
SLEUTELDATUM ontbreekt of is onjuist.
GEBOORTEJAAR ontbreekt of is onjuist
VOLGNUMMER CLIENT ontbreekt of is onjuist
VOLGNUMMER INDICATIE ontbreekt of is onjuist
INGANGSDATUM STATUS ontbreekt of is onjuist
GEBRUIKELIJKE ZORG ontbreekt of is onjuist.
VERZORGING (G) ontbreekt of is onjuist.
VERPLEGING (G) ontbreekt of is onjuist.
BEGELEIDING (G) ontbreekt of is onjuist.
LEEFKLIMAAT (G) ontbreekt of is onjuist.
OVERBELASTING (G) ontbreekt of is onjuist.
MANTELZORG ontbreekt of is onjuist.
AANDEEL (M) ontbreekt of is onjuist.
VERZORGING (M) ontbreekt of is onjuist.
VERPLEGING (M) ontbreekt of is onjuist.
BEGELEIDING (M) ontbreekt of is onjuist.
LEEFKLIMAAT (M) ontbreekt of is onjuist.
OVERIG (M) ontbreekt of is onjuist.
OVERBELASTING (M) ontbreekt of is onjuist.
NaamVerwijzer ontbreekt of is onjuist.
Frequentie ontbreekt of is onjuist
De waarde van rubriek 0105 Soort bericht moet voldoen aan de omgeving van VECOZO (productie of test).
INGANGSDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.
EINDDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.
AFGIFTEDATUM ontbreekt of is onjuist.
DBC-prestatiecode ontbreekt of is onjuist.
DBC-poortspecialisme is onbekend of onjuist.
Soort prestatie/tarief ontbreekt of is onjuist.
Verrekenpercentage/factor ontbreekt of is onjuist.
Declaratie is volledig toegewezen
8002
8004
8007
8011
8014
8016
8021
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8075
8095
8101
8102
8107
8111
8125
8151
8153
8165
8166
8167
8168
8169
8170
8171
8172
8173
8174
8175
8177
8178
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
8193
8194
8198
8199
8200
8201
8202
8206
8207
8215
8220
8222
8223
8227
8228
8234
8236
8237
8238
Record is niet beoordeeld (wegens afkeuring boven- of ondergeschikt[e] record[s]).
Combinatie BSN en geboortedatum verzekerde is onjuist
(Begin-/eind)datum product ontbreekt of is onjuist.
Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder of specialisme behandelaar/uitvoerder ontbreekt of is onjuist.
Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist.
BTW-percentage declaratie/-factuurbedrag is onjuist.
Referentienummer dit prestatierecord / verblijfrecord ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd).
Volgorde recordtypen is niet correct.
Subversienummer ontbreekt of is onjuist.
Soort bericht ontbreekt of is onjuist.
Identificatiecode betaling aan ontbreekt of is onjuist.
Indicatie cliënt overleden ontbreekt of is onjuist.
Doorsturen toegestaan ontbreekt of is onjuist.
Berekend bedrag ontbreekt of voldoet niet aan format.
Declaratie/-factuurbedrag ontbreekt of voldoet niet aan format.
Gemeente ondersteunt het ontvangen declaratiebestand via VECOZO volgens gebruikte standaard (soort EI-standaard of (sub)versienummer)
Debetregel en identieke creditregel in hetzelfde bestand is niet toegestaan.
Berekend bedrag mag niet lager zijn dan gedeclareerd bedrag.
Indicaties debet/credit mogen niet verschillend zijn binnen één record inclusief onderliggende records.
Toeslag vervoer is gedeclareerd zonder bijbehorende prestatie.
Geen relatie bekend tussen zorgverlener in voorlooprecord en praktijk in voorlooprecord.
Recordtype 03 (Debiteurrecord) niet toegestaan bij bestandsuitwisseling naar zorgverzekeraar.
CR/LF zonder voorafgaand record of record zonder aansluitend CR/LF is niet toegestaan.
Verzekerdennummer ontbreekt of is onjuist.
Prestatievolgnummer ontbreekt of is onjuist.
Plaatsingsbesluitnummer Ministerie van Justitie ontbreekt of is onjuist.
Zorgtrajectnummer ontbreekt of is onjuist.
Afsluitreden zorgtraject/subtraject ontbreekt of is onjuist.
Geboortedatum verzekerde ontbreekt of is onjuist.
Naamcode/naamgebruik (02) ontbreekt of is onjuist.
De combinatie van bericht, versienr en subversienr is onjuist.
Code informatiesysteem softwareleverancier+versienummer informatiesysteem softwareleverancier moeten beide gevuld zijn of niet gevuld zijn
Zorgverlenerscode moet gevuld zijn indien praktijkcode gevuld is.
Zorgverlenerscode mag niet gevuld zijn indien instellingscode gevuld is.
Praktijkcode mag niet gevuld zijn indien instellingscode gevuld is.
Praktijkcode en zorgverlenerscode moeten gevuld zijn indien instellingscode leeg is.
Code servicebureau moet gevuld zijn indien identificatiecode betaling aan gelijk is aan 1.
Zorgverlenerscode moet gevuld zijn indien identificatiecode betaling aan gelijk is aan 2.
Praktijkcode moet gevuld zijn indien identificatiecode betaling aan gelijk is aan 3.
Instellingscode moet gevuld zijn indien identificatiebetaling aan gelijk is aan 4.
Einddatum declaratieperiode moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de begindatum declaratieperiode.
Begindatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum.
Einddatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum.
Naam verzekerde (02) moet gevuld zijn indien naamcode/naamgebruik (02) gevuld is.
Postcode buitenland mag niet gevuld zijn indien postcode Nederland gevuld is.
Postcode Nederland mag niet gevuld zijn indien postcode buitenland gevuld is.
Code land verzekerde moet gevuld zijn indien postcode buitenland gevuld is.
Postcode buitenland mag niet gevuld zijn indien code land is Nederland en andersom.
Postcode Nederland mag niet gevuld zijn indien code land is buitenland en andersom.
De prestatie hoort niet bij deze verzekerde.
Einddatum product moet groter zijn dan of gelijk zijn aan begindatum product.
Referentienummer voorgaande gerelateerd prestatierecord moet gevuld zijn in geval van creditregel.
Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien het totaal declaratie-/factuurbedrag niet gevuld is.
Het bestand kan niet worden doorgestuurd. De gemeente is niet aangesloten op het elektronisch declaratieportaal van VECOZO.
Voorlooprecord komt ten onrechte meerdere keren voor.
Sluitrecord komt ten onrechte meerdere keren voor.
Code informatiesysteem ontbreekt of is onjuist.
Patiënt(identificatie)nummer is onjuist.
BTW-identificatienummer ontbreekt of is onjuist.
Referentienummer dit prestatierecord moet uniek zijn binnen het bestand.
Waarde Berekend bedrag is ongelijk aan waarde Aantal uitgevoerde producten maal Tarief product (incl. BTW).
Maximum aantal prestaties is overschreden.
Begindatum product ligt voor toegestane datum.
Naam verzekerde (02) mag niet gevuld zijn indien naamcode/naamgebruik (02) gelijk is aan 0.
Identificatie commentaarecord heeft geen bijbehorende identificatie detailrecord in dit bestand.
Voorvoegsel verzekerde (01) ontbreekt of is onjuist.
Code (zelf)verwijzer ontbreekt of is onjuist.
Aanduiding prestatiecodelijst (01) ontbreekt of is onjuist.
Aanduiding prestatiecodelijst (02) ontbreekt of is onjuist.
Referentienummer dit tariefrecord ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd).
8239
8255
8256
8257
8258
8259
8269
8282
8283
8284
8287
8289
8296
8297
8298
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8314
8327
8352
8376
8382
8406
8407
8414
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8450
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8597
8611
8616
8617
8620
8621
8624
8625
8626
8627
8628
8629
8633
8634
8643
8649
8650
8651
Aantal tariefrecords ontbreekt of is onjuist.
Zorgactiviteitcode ontbreekt of is onjuist.
Referentienummer voorgaande gerelateerde tariefrecord ontbreekt of is onjuist.
Het tariefrecord hoort niet bij dit prestatierecord.
Referentienummer dit tariefrecord moet uniek zijn binnen het bestand.
Referentienummer voorgaande gerelateerd tariefrecord moet gevuld zijn in geval van creditregel.
Referentienummer voorgaande gerelateerde prestatierecord moet uniek zijn binnen het bestand.
Voorvoegsel verzekerde (02) ontbreekt of is onjuist.
Naam verzekerde (02) ontbreekt of is onjuist.
Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer en/of Specialisme voorschrijver/verwijzer niet juist ingevuld in relatie met Code (zelf)verwijzer
Gedeclareerde zorgperiode valt buiten de zorgleveringsperiode op basis van aanvang ondersteuning en beëindiging ondersteuning.
Verzekerde heeft geen geldige beschikking voor gedeclareerde zorgperiode.
Bedrag ontvangen eigen bijdrage ontbreekt of is onjuist.
Soort prestatie/tarief ontbreekt of is onjuist in relatie met de DBC prestatiecode.
Aanduiding prestatiecodelijst (02) mag niet gelijk zijn aan aanduiding prestatiecodelijst (01).
DBC prestatiecode ontbreekt of is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief.
Poortspecialisme ontbreekt of is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief.
Begindatum prestatie moet gelijk zijn aan begindatum deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief.
Einddatum prestatie moet gelijk zijn aan einddatum deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief.
Zorgverlenersspecificatie behandelaar/uitvoerder (subberoepgroep) ontbreekt of is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief.
Declaratiecode moet gelijk zijn aan declaratiecode deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief.
DBC prestatiecode en/of zorgtrajectnummer ontbreekt in relatie met soort prestatie/tarief.
Declaratiecode mag niet gelijk zijn aan declaratiecode deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief.
Aantal uitgevoerde prestaties is niet gelijk aan aantal dagen in periode begindatum deelprestratie t/m einddatum deelprestatie.
Begindatum deelprestatie moet gelijk zijn aan of groter zijn dan begindatum prestatie.
Einddatum deelprestatie moet gelijk zijn aan of groter zijn dan begindatum deelprestatie.
Referentienummer voorgaande gerelateerde tariefrecord moet uniek zijn binnen het bestand.
Eén of meer recordtypen zijn niet toegestaan.
Declaratiecode deelprestatie ontbreekt of is onjuist.
Productcategorie of zorgzwaartepakketcode moet gevuld zijn als AWBZ prestatiecodelijst en indicatiebesluitnummer indicatieorgaan zijn gevul
Verzekerdenrecord is niet uniek in bestand.
Begindatum declaratieperiode ligt voor toegestane datum.
Cliënt heeft geen indicatie voor vervoer.
Gedeclareerde prestatie mag niet uitgevoerd worden bij verzekerde op basis van leeftijd.
Begindatum deelprestatie moet gelijk zijn aan einddatum deelprestatie in relatie met soort prestatie/tarief.
Referentienummer gemeente ontbreekt of is onjuist.
Dagtekening retourbericht ontbreekt of is onjuist.
Retourcode (01) ontbreekt of is onjuist.
Berekend bedrag zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist.
Toegekend bedrag ontbreekt of is onjuist.
Aantal verzekerdenrecords retour ontbreekt of is onjuist.
Aantal debiteurrecords retour ontbreekt of is onjuist.
Aantal prestatierecords retour ontbreekt of is onjuist.
Aantal commentaarrecords retour ontbreekt of is onjuist.
Totaal aantal detailrecords retour ontbreekt of is onjuist.
Totaal ingediend declaratie/-factuurbedrag ontbreekt of is onjuist.
Totaal toegekend bedrag ontbreekt of is onjuist.
Retourcode (02) ontbreekt of is onjuist.
Retourcode (03) ontbreekt of is onjuist.
Dagtekening retourbericht moet groter zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum.
Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben, indien het totaal ingediend declaratie-/factuurbedrag niet gevuld is.
Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien het totaal toegekend bedrag niet gevuld is.
Aantal tariefrecords retour ontbreekt of is onjuist.
Einddatum deelprestatie moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan einddatum prestatie.
Verwijsdatum ontbreekt of is onjuist
Instellingscode of praktijkcode voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist
Code herdeclaratie ontbreekt of is onjuist
(Begin-/eind)datum zorgactiviteit ontbreekt of is onjuist
Referentienummer dit zorgactiviteitrecord ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd)
Referentienummer dit zorgactiviteitrecord moet uniek zijn binnen het bestand.
Referentienummer voorgaande gerelateerde zorgactiviteitrecord ontbreekt of is onjuist
Referentienummer voorgaande gerelateerd zorgactiviteitrecord moet gevuld zijn in geval van creditregel
Aantal zorgactiviteitrecords ontbreekt of is onjuist
Aantal zorgactiviteitrecords retour ontbreekt of is onjuist
Het zorgactiviteitrecord hoort niet bij dit prestatierecord
Afwijkende instellingscode zorgactiviteit moet afwijken van de declarerende instelling
Begindatum zorgactiviteit moet groter zijn dan of gelijk zijn aan Begindatum prestatie
Zorgverlenerscode hoofdbehandelaar ontbreekt of is onjuist.
Beroep hoofdbehandelaar ontbreekt of is onjuist.
Diagnose hoofdgroep ontbreekt of is onjuist.
8652
8653
8654
8655
8656
8657
8658
8659
8660
8661
8662
8663
8664
8665
8666
8667
8668
8669
8670
8671
8672
8673
8674
8675
8676
8677
8678
8679
8680
8681
8682
8683
8795
8812
8815
8816
8817
8818
8819
8820
8821
8822
8832
8833
8834
8835
8836
8837
8838
8839
8847
8848
8849
8850
8851
8901
8902
9001
9002
9006
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9037
9039
Tijdseenheid zorgactiviteit ontbreekt of is onjuist.
Aantal tijdseenheden zorgactiviteit ontbreekt of is onjuist.
Tijdseenheid tijdsbesteding ontbreekt of is onjuist.
Aantal tijdseenheden totaal ontbreekt of is onjuist.
Aantal tijdseenheden direct ontbreekt of is onjuist.
Aantal tijdseenheden indirect ontbreekt of is onjuist.
Afwijkende instellingscode/praktijkcode ontbreekt of is onjuist.
Soort behandelaar ontbreekt of is onjuist.
Beroep medebehandelaar ontbreekt of is onjuist.
(Begin-/eind)datum tijdsbesteding ontbreekt of is onjuist.
Referentienummer dit tijdsbestedingrecord ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd).
Aantal tijdsbestedingrecords ontbreekt of is onjuist.
ROM J/N ontbreekt of is onjuist.
Prestatierecord is niet uniek in bestand.
Beroep hoofdbehandelaar ontbreekt in relatie met zorgverlenerscode hoofdbehandelaar.
Tariefrecord is niet uniek in bestand.
Zorgverlenerscode hoofbehandelaar ontbreekt in relatie met soort prestatie/tarief.
Prestatiecode te verwachten ontbreekt of is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief.
ROM J/N is onjuist in relatie met soort prestatie/tarief.
Afsluitreden ontbreekt in relatie met soort prestatie/tarief.
Zorgactiviteitrecord is niet uniek in bestand.
Het zorgactiviteitrecord ontbreekt of mag niet voorkomen bij deze prestatie.
Einddatum zorgactiviteit moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Einddatum prestatie.
Afwijkende praktijkcode zorgactiviteit moet afwijken van de declarerende praktijk.
Het tijdsbestedingrecord hoort niet bij dit prestatierecord.
Tijdsbestedingrecord is niet uniek in bestand.
Het tijdsbestedingrecord ontbreekt of mag niet voorkomen bij deze prestatie.
Begindatum tijdsbesteding moet groter zijn dan of gelijk zijn aan Begindatum prestatie.
Einddatum tijdsbesteding moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan Einddatum prestatie.
Een van beide, aantal tijdseenheden direct of indirect, moet gevuld zijn.
Referentienummer dit tijdsbestedingrecord moet uniek zijn binnen het bestand.
Referentienummer voorgaande gerelateerd tijdsbestedingrecord moet gevuld zijn in geval van creditregel.
Zorgvraagzwaarte is met ongeldige waarde gevuld.
Code Wmo-aanbieder moet gevuld zijn als Identificatiebetaling aan gelijk is aan 2.
Aantal tijdsbestedingrecords retour ontbreekt of is onjuist.
Einddatum declaratie-/factuurperiode valt na factuurdatum.
Berekend bedrag moet gevuld zijn met nullen
Screening verwijzer ontbreekt of is onjuist
Diagnosecode primair ontbreekt of is onjuist
Referentienummer voorgaande gerelateerde tijdsbestedingsrecord ontbreekt of is onjuist.
Aanvraagnummer opdracht ontbreekt of is onjuist.
Opdrachtnummer ontbreekt of is onjuist.
Referentienummer voorgaande gerelateerde tijdsbestedingrecord ontbreekt of is onjuist.
Indicatie BTW-vrijstelling ontbreekt of is onjuist.
BTW-bedrag ontbreekt of voldoet niet aan format.
Totaal BTW-bedrag ontbreekt of is onjuist.
BTW-bedrag moet gevuld zijn met nullen.
BTW-bedrag moet gevuld zijn.
Totaal aantal detailrecords is groter dan maximum.
Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien het totaal BTW-bedrag met "nullen" gevuld is.
Begindatum declaratie-/factuurperiode moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan systeemdatum VECOZO.
Dagtekening factuur moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan systeemdatum VECOZO.
Dagtekening retourbericht moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan systeemdatum VECOZO.
BTW-bedrag mag niet gevuld zijn.
Indicatie BTW-vrijstelling moet gevuld zijn i.g.v. factuur.
BEGINDATUM PERIODE ontbreekt of is onjuist
EINDDATUM PERIODE ontbreekt of is onjuist
Bericht voldoet niet aan technische regel 1
Bericht voldoet niet aan technische regel 2
Bericht voldoet niet aan technische regel 6
Bericht voldoet niet aan technische regel 14
Bericht voldoet niet aan technische regel 15
Bericht voldoet niet aan technische regel 16
Bericht voldoet niet aan technische regel 17
Bericht voldoet niet aan technische regel 18
Bericht voldoet niet aan technische regel 19
Bericht voldoet niet aan technische regel 20
Bericht voldoet niet aan technische regel 21
Bericht voldoet niet aan technische regel 37
Bericht voldoet niet aan technische regel 39
9040
9041
9042
9046
9052
9056
9061
9063
9064
9065
9066
9069
9070
9071
9073
9074
9078
9085
9086
9091
9097
Bericht voldoet niet aan technische regel 40
Bericht voldoet niet aan technische regel 41
Bericht voldoet niet aan technische regel 42
Bericht voldoet niet aan technische regel 46
Bericht voldoet niet aan technische regel 52.
Bericht voldoet niet aan technische regel 56
Bericht voldoet niet aan technische regel 61
Bericht voldoet niet aan technische regel 63
Bericht voldoet niet aan technische regel 64
Bericht voldoet niet aan technische regel 65.
Bericht voldoet niet aan technische regel 66
Bericht voldoet niet aan technische regel 69
Bericht voldoet niet aan technische regel 70
Bericht voldoet niet aan technische regel 71
Bericht voldoet niet aan technische regel 73
Bericht voldoet niet aan technische regel 74
Bericht voldoet niet aan technische regel 78
Bericht voldoet niet aan technische regel 85
Bericht voldoet niet aan technische regel 86
Bericht voldoet niet aan technische regel 91
Bericht voldoet niet aan technische regel 97
Download