3200 v.Chr. Eerste nederzettingen in Egypte 1e en 2e Dynastie

advertisement
Prehistorie:
5000 - 3200 v.Chr.
Eerste nederzettingen in Egypte
1e en 2e Dynastie
Menes (Hor-Aha) verenigt de witte kroon van zijn eigen boven-egypte met de
rode kroon van beneden-egypte.
Memphis wordt de nieuwe hoofdstad.
De volgende farao's proberen het land structureel te verenigen, vooralsnog
blijft er een bestuurlijke tweedeling.
Oude Rijk
2649 - 2150 v.chr.:
3e t/m 6e Dynastie
3de Dynastie: Djoser (“zoser”).Trappyramide!!!
4de Dynastie:
• Sneferu (mil.expedities)
• Cheops (bekend van de grote pyramide)
• Djedefre (vermoordde zijn broer)
• Chefren (Sfinks)
5de Dynastie:
Cultus van RA ontstaat (Heliopolis)
6de Dynastie:
• Pepi 1
• Pepi 2
Eerste tussenperiode
2134 - 2040 v.Chr.
7e t/m 11e Dynastie
Decentralisatie, opkomst van middenstand en macht van adel leiden tot verval.
Invallen van woestijnstammen.
Rijk valt uiteen in provincies.
Middenrijk
2040 - 1783 v.Chr. :
11e en 12e Dynastie
11de Dynastie:
• Intef (goeverneur van Thebe) verenigt Egypte opnieuw.
12de Dynastie:
verschillende farao's centraliseren het gezag opnieuw.
Tweede tussenperiode
1783 - 1550 v.Chr.
13e t.m 17e Dynastie
Schatkist leeg, economie kapot, verval en decentralisatie.
Verbond tussen Arabische stammen (Hyksos) en Nubiërs.
Invallers introduceren paard en strijdwagen.
Tevens introductie van bronzen dolken, zwaarden en aziatische boog.
Qua bouwstijl, nieuwe soorten forten en verdedigingswerken ontstaan.
Nieuwe Rijk
1550 - 1070 v.Chr.
18e Dynastie (Toetanchamon)
19e Dynastie (Ramses I, Ramses II)
20e Dynastie (Ramses III, Ramses IV-XI
18de Dynastie:
• Kamose trouwt met Tetisjeri (vers bloed!). En verslaat de Hyksos.
• Ahmose verovert Avaris (hoofdstad Hyksos).
• Begin expantiepolitiek.
Derde tussenperiode
1070 - 712 v. Chr.
21e t/m 24e Dynastie
Na Ramses XI valt het land weer uiteen. De Nubiërs nemen de zaak over.
Natijd
712 - 30 v.Chr.
25e t/m 30e Dynastie
31e Dynastie
(Alexander de Grote)
Egypte valt ten prooi aan allerhande invallen (Assyriërs, Grieken, Nubiërs,
Israëlieten,...
Uiteindelijk wordt Cleopatra de laatste koningin.
Download