departement werk en sociale economie

advertisement
Sofie Vanhout
Inspectie Werk en Sociale Economie
Workshop integriteit voor leidinggevenden
Startpunt
2008: evaluatie deontologische code Vlaamse overheid
Algemeen waardenkader, met mogelijkheid tot aanvulling van
normen en waarden voor specfieke personeelsgroepen
Focusgroep “inspectie”
Traject
Oprichting interne werkgroep binnen Inspectie Werk en Sociale
Economie
Eerste ontwerp van deontologische code in 2008. Specifieke
waarden: onafhankelijkheid, objectiviteit, loyauteit en
plichtsbewustzijn
Opleiding: “Een code als blikvanger van een stimulerend
integriteitsbeleid” – Instituut voor de Overheid
5 /11/2010: Deontologische code Inspectie WSE (dienstorder)
Vervolgtraject
Een deontologische code staat nooit op zich!
Sensibiliseringsinitiatieven:
Dilemmmatrainingen bij lancering code (2010)
Workshop voor teamcoördinatoren (18/03/2011)
Brochure voor inspecteurs (voorjaar 2011)
Event voor alle personeelsleden van Inspectie WSE (najaar 2011)
Workshop integriteit voor teamcoördinatoren
Uitgangspunt:
Wil men een code doen leven binnen de organisatie, moeten
in de eerste plaats de leidinggevenden hiervan doordrongen
zijn.
Opbouw:
IJsbreker
Inleiding en kadering
Mini-dilemmatraining
Mijn rol als leidinggevende
Vervolgtraject
Mini-Dilemmatrainig
Op basis van concrete cases en dilemma’s uit het werkveld
Debat over integriteit losweken
Integriteit is niet zo evident als het lijkt, theorie een pak
makkelijker dan de praktijk
Mijn rol als leidinggevende
Hoe ga je hiermee om als leidinggevende? Wat zegt je
buikgevoel? En hoe maak je een gefundeerde keuze?
Rollen:
Voorbeeldfunctie
Coachen / aansturen van medewerkers
Opvolgen / Controleren
Reageren / Sanctioneren
Houvast:
Deontologische code Vlaamse overheid
Deontologische code Inspectie WSE
Leerpunten & tips
Creëer een zo groot mogelijk draagvlak bij de introductie van
een deontologische code / integriteitsbeleid
Werk aan een open gesprekscultuur inzake integriteit
Laat het onderwerp aan bod komen in de dagelijkse werking
van de organisatie: afgdelingsoverleg, teamvergaderingen,
werkgroepen, …
Geef integriteit een plaats in de PLOEG-gesprekken
Meer weten?
Sofie Vanhout
Staflid inspectie Werk en Sociale Economie
[email protected]
02-553 34 67
Download