PowerPoint-presentatie

advertisement
Natuurlijk, een
netwerkcoach!
Hanny van der Meer & Francien Bekius
Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Wâlden
10-stappenplan
- Methodiek bestaat uit 10 stappenplan
- Vrijwillige netwerkcoach doorloopt 10 stappen plan met cliënt.
- Stappen komen tijdens diverse contactmomenten aan bod. Er kunnen meer dan
10 contactmomenten zijn.
- Uitgangspunt
- Bij elke stap horen werkbladen met eenvoudige opdrachten
www.factcongres.nl
TO GROW coachingmodel
Stap 1:
accent op toekomstbeeld dat de cliënt zich voorstelt
Stap 2:
in beeld brengen realiteit
Stap 3:
voortbouwen op stap 2
Stap 4, 5, 6:
opties in beeld brengen
Stap 7, 8, 9, 10:
aansturen op acties en resultaten
www.factcongres.nl
3 basisregels
Basisvaardigheden netwerkcoach (VAC)
Gesprekstechniek netwerkcoach
(OMA thuislaten en LSD meenemen)
www.factcongres.nl
Stap 1 - Kennismaken en perspectief
(toekomstbeeld van cliënt)
Resultaat:
- Meer helderheid over motivatie cliënt
- Meer bewustzijn bij cliënt over huidige en gewenste situatie
- Meer duidelijkheid over rol coach en cliënt
www.factcongres.nl
Stap 2 - Netwerk in beeld
(in beeld brengen realiteit)
Resultaat:
- Huidige netwerk is in beeld
www.factcongres.nl
Stap 3 - Waarde van netwerk
(verdieping stap 2)
Resultaat:
- Cliënt beseft waarde van huidige netwerk
www.factcongres.nl
Stap 4 - Sociale verkeersplein
(in beeld brengen opties)
Resultaat:
- Meer bekendheid met buurt, wijk of gemeente
- Meer aandacht van cliënt voor buitenwereld
- Beter besef van waarde sociale vaardigheden
- Beter besef van potentiële bronnen van contact
www.factcongres.nl
Stap 5 - Rondje positief
(in beeld brengen opties)
Resultaat:
- Meer interesses en kwaliteiten van cliënt in beeld brengen
- Meer aangrijpingspunten voor contact met anderen
- Meer positieve zelfkennis bij cliënt
- Meer inzicht bij cliënt in manieren waarop mensen zichzelf en anderen
bekijken
- Een andere blik van cliënt op zichzelf
www.factcongres.nl
Stap 6 - Team-up
(in beeld brengen opties)
Resultaat:
- Meer mensen die actief met cliënt meedenken over een wens
- Meer ideeën voor realisatie wens
- Meer waardevolle contacten
- Begin van een supportcirkel
www.factcongres.nl
Stap 7 - Kiezen voor top 3
(aansturen op acties/resultaten)
Resultaat:
- Meer overzicht van wat er allemaal mogelijk is
- Focus op een top 3 van acties
www.factcongres.nl
Stap 8 - Persoonlijk actieplan
(aansturen op acties/resultaten)
Resultaat:
- Haalbare plannen
- Makkelijk te zetten stappen
- Meer duidelijkheid over de gewenste assistentie bij de uitvoering van een
voornemen
- Meer zicht op hulpbronnen voor de uitvoering van een voornemen
www.factcongres.nl
Stap 9 - Plan uitvoeren
(aansturen op acties/resultaten)
Resultaat:
- Contactpogingen, tussenresultaten en levenslessen
- Meer kennis van persoonlijke remmende en helpende gedachten
- Meer mensen die met de cliënt meedenken en meedoen
- Meer geslaagde contacten
www.factcongres.nl
Stap 10 - Leren van ervaringen
(aansturen op acties/resultaten)
Resultaat:
- Duidelijkheid over het vervolg na de netwerkcoaching
- Leren van fouten en successen
- Meer zelfsturing door het stellen van nieuwe doelen
- Meer mogelijkheden om terugval te vermijden
www.factcongres.nl
Download