Beleidsplan ANBI site - ANBI

advertisement
Beleidsplan
Missie & Zo.
In 2013 vatten theatermakers Délano van den Berg, Philippe Lemaire en
Eva Lemaire het plan op om samen theater te gaan maken op basis van
hun overeenkomsten: hun gelijkluidende ideeën over toneel, hun
gelijktijdig afstuderen van verschillende theateropleidingen en hun
gedeelde Rotterdamse achtergrond. Ze maakten dat eerste jaar twee
voorstellingen en uit deze vruchtbare samenwerking ontstond
toneelgezelschap Mooi Weer & Zo, een jonge, ambitieuze groep acteurs,
regisseurs en muzikanten, afgestudeerd aan verschillende
kunstvakopleidingen in Nederland.
Mooi Weer & Zo is ervan overtuigd dat toneel een grotere betekenis zou
kunnen hebben voor onze maatschappij omdat het iets biedt dat je in de
kerk, in de kroeg, bij de dokter, op televisie of op school niet vindt. Op het
toneel zie je echte mensen, acteurs, handelen in een situatie. Zij
Wij vinden het belangrijk dat theater toegankelijk is voor iedereen. Om dit voor
elkaar te krijgen maken wij direct en no-nonsense theater voor een divers en
hoofdzakelijk Rotterdams publiek. De prijs van de kaartjes houden we laag en je
krijgt altijd een goeie maaltijd bij de voorstelling. Theater maken doen wij in ons
theatercafé dat sinds december 2015 aan de ’s Gravendijkwal 77B gehuisvest is.
Theater is een belangrijke plek om in verbinding te raken met kunst, de omgeving,
onszelf en vooral met elkaar. Omdat wij willen dat die verbinding duurzaam is
kiezen wij voor een theater midden in de wijk. Daarmee willen we in onze buurt
een belangrijke plek worden waar we door theater diverse ontmoetingen mogelijk
maken.
confronteren ons met de wereld om ons heen en ontdekken verschillende
mogelijkheden
om hiermee
Onze
filosofie luidt
dan ook:om
Dete
latgaan.
hoog, de drempel laag.
Toneel verruimt de wereld van het publiek en het publiek verruimt de
wereld van het toneel. Zonder publiek is het spelen van een voorstelling
zinloos, de kunstvorm bestaat slechts bij de gratie van een publiek. Het is
de laatste tijd niet vanzelfsprekend dat toneel en publiek elkaar makkelijk
vinden. Daar zijn verschillende redenen voor: het is te duur, het is niet aan
hen besteed, te elitair, het is niet divers of te moeilijk.
Download