Clusterplatform Duitsland

advertisement
Duits metaplatform voor clusters
Nabila Chehab-van den Assem, Bonn januari 2013
De Duitse overheid heeft een internetsite voor clusters gelanceerd: http://www.clusterplattform.de
De website geeft een overzicht van de verschillende clusters die in Duitsland en binnen de EU
bestaan.
In Duitsland was het bondsland Beieren de eerste deelstaat die het clusterbeleid heeft ingevoerd. Dit
heeft tot een groot economisch succes geleid in Beieren, de deelstaat heeft een gezonde economie
en is in staat de deelstaat schulden af te bouwen. Het clusterbeleid heeft ertoe geleid, dat het
bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid samenwerken met als resultaat een goede regionale
werkgelegenheid, verhoging van de productie, infrastructuur, etc.
De andere deelstaten hebben vervolgens vergelijkbare initiatieven gestart, op deelstaat niveau top
down of ook bottom up geïnitieerd in enkele steden.
In het kader van de Duitse Hightech Strategie van de federale overheid zijn ook verschillende
initiatieven gestart om clusters te bevorderen in Duitsland.
Als buitenstaander lijkt het clusterlandschap haast een doolhof. Begrijpelijk, aangezien Duitsland een
groot land is, decentraal georganiseerd is, veel kennisinstellingen heeft, nog meer technologiegedreven bedrijfsleven in huis heeft en de geldingsdrang van elke regio erg hoog is.
Om structuur aan het geheel te geven, heeft de federale overheid een metaplatform opgezet,
http://www.clusterplattform.de , waarin makkelijk naar de verschillende clusterprogramma’s
gezocht kan worden. De indeling is vrij simpel: clusterprogramma’s van de federale overheid,
clusterprogramma’s van de deelstaten en clusterprogramma’s van de EU. Op de verschillende sites
vindt de lezer links naar de juiste websites van de EU, federale Duitse overheid of de deelstaten en
kan daar verder klikken naar de gewenste clusters of programma’s. Het geheel gaat gepaard met een
nieuwsbrief, waarin bericht wordt over de nieuwste ontwikkelingen binnen de programma’ s maar
ook naar events van clusters zelf.
Is het nu handig? Afhankelijk van wat de gebruiker verwacht. Voor een goed overzicht van de
verschillende landelijke en deelstaat initiatieven is het zeker een goede website. Voor een overzicht
van alle clusters op een technologiegebied, biedt deze website geen mogelijkheden, net zo min om
voor een bepaald cluster de contactdata te zoeken. De nieuwsbrief is absoluut nuttig voor de
eventslijst en de nieuwtjes.
Download