Titel van de presentatie, max. 3 regels

advertisement
Iedereen energie
Netwerkbijeenkomst Radboud Universiteit Nijmegen
Karin Hofman
Paul Jongenelen
Iedereen energie
Grootste energienetwerkbedrijf van Nederland
1
Aanleggen, onderhouden, beheren van energienetwerken
2 Zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en veilige
energievoorziening
3
Ondersteuning van nieuwe duurzame energievormen
4
Bijdragen aan een betere samenleving
Kerncijfers (2011)
Financiële resultaten (€ mln)
Medewerkers
1.800
1.200
Aantal medewerkers
1.586
600
398
0
Omzet
Bedrijfsresultaat
6,647
FTE’s
Footprint
CO²
836 kton
Jaarlijkse uitval
► 37% marktaandeel
Elektriciteit
20,4 minuten
Gas (Liander)
35 seconden
Gas (Endinet)
67 seconden
► 3,0 miljoen klanten (E)
► 2,6 miljoen klanten (G)
►100% publieke handen
Klanttevredenheid
Consumenten
92%
Zakelijk
89%
Missie & Visie
MISSIE
VISIE
STRATEGIE
• Alliander draagt bij aan een betere samenleving
in de regio’s waarmee we verbonden zijn
• Betrokken zijn bij de samenleving
• Betrouwbaar zijn door een ononderbroken levering
van elektriciteit en gas
• De beste dienstverlener zijn in de ogen van onze klanten
• Samen met de klant samenwerken om de omschakeling
naar duurzame energiebronnen te realiseren
• Continue verbeteren door de ontwikkeling en professionaliteit
van medewerkers te stimuleren
Modern werkgeverschap
Medewerkers zijn de motor van vooruitgang!
• Alliander koestert zijn medewerkers onder meer door te investeren in talentontwikkeling,
opleidingsprogramma’s en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid
• Alliander biedt medewerkers stabiliteit en de kans om eigen ambities te verwezenlijken
• Voor werkloze en kansarme jongeren ontwikkelde Allliander het Step2Workprogramma
zodat zij werkervaring opdoen en een economisch onafhankelijke toekomst binnen
handbereik krijgen
Medewerkers
tevredenheid
8.3
Verschillende initiatieven inzetbaarheid
• Seniorenbeleid
• Levensfasebewust personeelsbeleid vanuit medezeggenschap
• Het Nieuwe Werken en hoe kunnen we gepensioneerden aan ons
binden?
• Leefstijl- en bewegingsprogramma
• Tijdsperspectief in relatie tot loopbaan en ontwikkeling (Universiteit
Nijmegen)
• In gesprek over vitaliteit: plan van aanpak verzuim.
• Notitie doorwerken na pensionering
Energiek werken NU&STRAKS
In dialoog met medewerkers
Hand in hand
samen
oplossen
Op tijd leren
zodat je een
zijstap kan
maken.
Veel mogelijkheden.
Veel stations. Je
stapt zelf in de trein
en rijdt over het
Alliander netwerk.
Een goed open contact met je LG zodat je
samen goede afspraken kunt maken over de
dingen die je zelf wil.
Samen oplossen, luisteren
en doen
Energiek over
de streep.
Energie op de juiste
manier gebruiken en
verdelen.
De ruimte en
vrijheid nemen en
krijgen om te
kiezen.
Energiek werken NU&STRAKS
• Maatregelen hybride: Alliander-breed en per bedrijfsonderdeel,
collectief en per individu
• Samenwerking met Universiteit Nijmegen over tijdsperspectief
kenniswerkers
• Groepering in maatregelen inzetbaarheid:
•
•
•
•
Kennis&Kunde
Vitaliteit
Inhoud&Organisatie van het werk
Cultuur
4 Peilers (gebaseerd op NEN-ISO
NPR6070 sept 2010)
Communicatie
Focus
Competenties
Kennis
Eigenaarschap
Cultuur
Kennis en kunde
Vaardigheden
Leiderschapstijl
Energiek werken
NU & STRAKS
Arbeidsinhoud
Arbeidsvoorwaarden
Inhoud en
Fysieke conditie
organisatie van
het werk
Vitaliteit
Mentale conditie
Arbeidsverhoudingen
Arbeidsomstandigheden
Motivatie
Sociale cohesie
Bevlogenheid
Kennis&Kunde
• Eigen opleidingsorganisatie (Alliander College)
• Leidinggeven aan generaties
• Levensfasen en werk
• Eigen mobiliteitscentrum voor loopbaanonderzoek en
ontwikkelvragen
• Framework leiderschaps- en medewerkercompetenties
• Naar andere mogelijkheden wordt gezocht samen met de
medewerkers (bv jobrotation, mentorship, arbeid op maat)
Vitaliteitbeleid Alliander (1/2)
Vitaliteit
•
•
•
•
Onderzoeksprogramma
• Periodiek Medisch Onderzoek
• Gericht Medisch Onderzoek
Leefstijl- en bewegingsprogramma (20% neemt deel)
• Fitheidtest en analyse leefstijl
• Algemene gezondheidsvoorlichting
• Deelname aan begeleide training
• Flexibel en vrij gebruik trainingsmogelijkheden
Behandelprogramma
• Profit (grip op risico’s),
• Proherstel (verkorten verzuim door persoonlijke aandacht)
• Proretour (integraal handelen bij re-integratie)
Verzuimprogramma
• Proactieve rol leidinggevende
• Snelle inzet interventies
• Begeleiding, advisering en doorverwijzing vanuit arbodienst
• Eigen re-integratiecentrum (proces, dossier, advies)
Inhoud&Organisatie van het werk
•
Persoonlijk Budget Arbeidsvoorwaarden
•
Tool opgezet om doorwerken na pensionering juridisch mogelijk te maken
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden: verlofmogelijkheden, thuiswerken
etc.
•
Het Nieuwe Werken
•
Eigen mobiliteitscentrum voor loopbaanvragen
•
Maatregelen bij fysiek zwaar werk in onderzoek (bv ploegen- / storingdienst)
Cultuur
• Draagvlak creëren
• In gesprek gaan en blijven zonder stigmatiseren
• Opnemen in leiderschapsprogramma’s
Wordt genoemd als voornaamste punt in
gesprekken met medewerkers, maar nog veel te
ontwikkelen!
VRAGEN??
Karin Hofman: [email protected] 0611904877
Paul Jongenelen: [email protected] 0621880056
Download