Liedekerke - Wie wordt de Vlaams-Brabantse Klimaatgemeente 2016?

advertisement
Liedekerke
‘Renovatie aan huis’
Vlaams-Brabantse Klimaatgemeente
Waarom?
● Nulmeting 2011:
+ 7,5%
● Doel: de CO2-uitstoot met minstens 20% te reduceren tegen 2020 (tov 2011)
● Intern: ILV, Mobiliteit, Infrastructuur, Vrije tijd, bevolking, RO.
● Extern: GroepIntro, Kyoto in het Pajottenland, BBL & Ecolife,
Beweging.net, provincie, Eandis, Dialoog, …
Wat?
● Idee ‘Renovatie aan huis’
- Samen energiek actie
- 5 woningen met homeparty
- Enkele weken op voorhand: formulier
- Thermografisch onderzoek (warmtecamera)
- Advies op maat
Nadelen?
- Wedstrijd: Weinig respons
- Te grote stap deelname of party
- Verkeerde bevolkingsgroep
- Financiële middelen uitvoering advies
- Geen opvolging na advies
Oplossing
● ‘Renovatie aan huis’
- Opdeling van Liedekerke in regio’s (1 regio/jaar)
- Huis aan huis reclame => drempel deelname
- Thermografisch onderzoek (warmtecamera)
- Advies op maat op dezelfde dag ter plaatse
- Doorgegeven contactgegevens aan aannemer via
Kyoto in het Pajottenland => drempel uitvoering advies
- Opvolging enkele weken na advies!
● Gecombineerd met premies:
- PV panelen
- isolatie
- verwijderen stookolietanks
- gratis Dubo bouwadvies bij renovatie
Stand van zaken
● Gepland
- November 2016: Samen energiek.
- Idee: homeparty in 1 van de huizen van het OCMW
● Wat is de grootste uitdaging in je project? Welke problemen kom je tegen?
=> Wie voert de scans en advies uit?
- Idee: scan door opgeleide vrijwilliger (= Beweging.net, opleiding via hen) en
advies architect via Duurzaam bouwadvies Dialoog (25/50 euro)
- Backup: Kyoto in het pajottenland: 50€ per gezin, 150€ / gezin van gemeente
=> hoge kostprijs, kan stijgen afhankelijk van subsidie
● Opvolging: woonconsulente
● Hopelijk ‘samen energiek’ als start van ‘renovatie aan huis’?
Brainstorm workshop
•
•
•
•
•
Hoe organiseer je een impactvol renovatiebeleid?
Wie kan de thermoscans uitvoeren?
Hoe vind je vrijwilligers?
Hoe mensen motiveren om een scan te laten uitvoeren?
Hoe de sociale doelgroep hierbij betrekken?
Enkele belangrijke punten:
• In gewone wijken bij veel interesse of bij mensen met kennis van zaken:
homeparty systeem.
• In sociale wijken privéadvies.
(Homeparty bleek drempel bij OCMW leden).
• Start met enthousiaste gezinnen die deelnamen aan ‘Klimaatwijken’.
Download