Buurtwarmtenetwerk Jaap Eden IJsbaan

advertisement
Buurtwarmtenetwerk
Jaap Eden IJsbaan
Een groep buurtgenoten uit de omgeving van de Jaap Eden IJsbaan
en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling onderzoeken samen
of het mogelijk is om een buurtwarmtenetwerk aan te leggen. De
warmte in het netwerk komt van de Jaap Eden IJsbaan. De ijsbaan
verwarmt eigen ruimtes en water al met warmte die vrijkomt bij
het maken van ijs en wil bekijken of ook de buurt van het warmteoverschot kan profiteren. Woningen krijgen dan warmte en warm
water aangeleverd via een afleverset in de woning, in plaats van een
cv-ketel.
Om zo’n netwerk efficiënt aan te leggen, is het belangrijk dat er
voldoende woningen meedoen die dicht bij elkaar liggen. Op
dit moment wordt onderzocht of bewoners (in de buurt) van
Voltaplein, Mariotteplein, Radioweg en Kruislaan interesse hebben
om deel te nemen aan het buurtwarmtenetwerk.
“Wij vinden een buurtwarmtenet met restwarmte van de ijsbaan
een interessant idee. We denken graag mee of dit mogelijk is.”
Mike van der Linden, hoofd Technische Dienst Jaap Eden IJsbaan
“Ik wil graag
slim omgaan
met energie,
daarom
hebben we
al zonnepanelen. Buurtwarmte kan een
goede oplossing zijn om
minder fossiele brandstoffen
te gebruiken. Ik wil dit idee
daarom verder onderzoeken. Daarnaast vind ik het
interessant dat de bewoners
zelf mede-eigenaar van het
netwerk kunnen worden.”
Job van der Grinten,
bewoner Voltaplein
Veelgestelde vragen
Waar komt de
warmte vandaan?
Kan ik op gas
blijven koken?
De ijsbaan moet veel koelen om ijs te
maken. Bij dit proces komt warmte
vrij, die opgevangen kan worden en
gebruikt kan worden om water op te
warmen naar een temperatuur die geschikt is om woningen te verwarmen
en van warm tapwater te voorzien. Via
een warmtenetwerk wordt dit warme
water naar de woningen getransporteerd.
Ja, u kunt op gas blijven koken als u dat
wilt. Het alternatief is het gas helemaal
laten afsluiten en overstappen op een
vorm van elektrisch koken, bijvoorbeeld
inductiekoken. Dan hoeft u geen vastrecht meer te betalen voor gas.
Hoe werkt de levering
aan mijn woning?
Het warme water komt via een
warmte-afleverset de woning binnen.
Daar wordt het door de hele woning
verspreid. Het afgekoelde water gaat
via de afleverset terug het leidingen­net in. De warmte-afleverset is
ongeveer 40-40-20 cm; kleiner dus
dan een cv-ketel. De cv-ketel kan weg.
De afleverset wordt netjes aangesloten
op de cv- en warmwaterleidingen in de
woning, meestal op de plek waar nu
de cv-ketel hangt. U merkt dus geen
verschil, behalve dat er geen cv-ketel
hangt, maar een warmte-afleverset.
Hoe duurzaam is
buurtwarmte?
Buurtwarmte is warmte die anders
grotendeels in de lucht verdwijnt. Dit
systeem zorgt ervoor dat er minimaal 50% minder gas nodig is ten
opzichte van de huidige situatie. Wel
is meer elektriciteit nodig voor de
warmtepomp die de warmte van de
ijsbaan geschikt maakt voor woningen.
Hiervoor wordt duurzaam opgewekte
elektriciteit ingekocht. Deelname aan
het buurtwarmtenetwerk maakt het
mogelijk om uw woning, in combinatie
met andere energiebesparende maatregelen, energieneutraal te maken.
Is er altijd voldoende
warmte beschikbaar?
De ijsbaan heeft genoeg warmte over
voor 400-550 woningen. Een collec­
tieve gasketel garandeert dat alle
woningen die aangesloten zijn op het
warmtenet ook écht altijd warmte en
warm tapwater hebben.
“Om de aarde leefbaar
te houden,
moeten
we zonder
twijfel alternatieven ontwikkelen voor
het gebruik van fossiele
brandstoffen. Ik ben een
groot voorstander van hergebruik, in de breedste zin
van het woord; ik heb een
hekel aan verspilling.
Wat is dan logischer dan
de warmte die bij de Jaap
Eden IJsbaan dagelijks de
lucht in vliegt te benutten
voor het verwarmen
van water en huizen in
de omgeving?!”
Ardine Nicolai,
bewoner Voltaplein
Wat betaal ik voor
buurtwarmte?
De kosten van buurtwarmte zijn gelijk
of lager dan de kosten voor verwarming van uw woning op gas. Hoe meer
buurtbewoners meedoen, hoe lager de
kosten kunnen zijn. De warmte wordt
geleverd door een bewonerscoöperatie zonder winstoogmerk. Bewoners
die dat willen, kunnen mee-investeren in het netwerk en daarmee hun
energiekosten in de toekomst flink
verlagen.
Wie legt het netwerk
aan en wat merken
we daarvan?
Alliander zorgt voor de aanleg van het
warmtenetwerk van de ijsbaan naar
de woningen. Voor de aanleg moeten
de straten tijdelijk open. Alliander
streeft ernaar dit zo snel mogelijk te
doen en zoveel mogelijk in combinatie
met andere werkzaamheden van de
gemeente.
Vragen? Op de hoogte blijven?
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u op de hoogte blijven van
buurtwarmte bij u in de buurt? Neem dan contact op met
Carina Dijkhuis, projectleider namens Alliander Duurzame
Gebiedsontwikkeling, telefoon: 06-1094 2777,
mail: [email protected], website: www.allianderdgo.nl.
“Ik ben ervan overtuigd dat
we duurzamer moeten én
kunnen wonen. Bij Alliander
Duurzame Gebiedsontwikkeling kennen we de
mogelijk­heden en kunnen
we bewoners ondersteunen,
o.a. bij de realisatie van
een lokaal warmtenetwerk.
Het is bijzonder om samen
op te trekken met enthousiaste bewoners uit de
omgeving van de ijsbaan, en
met de Jaap Eden IJsbaan
zelf. Bewoners kunnen zo
meebeslissen over hun
eigen warmtevoorziening.”
Roelof Potters, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling
Download