VO in tien stappen

advertisement
VO in tien stappen
Hoe kom ik van (bijna) niets naar
een aanbod voor het VO?
Wat gaan we doen?
•
•
•
•
Tien stappen - introductie
Stap 1. “Voorstelrondje” adhv ambities
Stap 2. t/m 5. Toelichting
Stap 6. Onderwerpen, gangbare
lesmethodes
• Stap 7, 8. Toelichting en voorbeelden
• Stap 9. Aanbod - programma’s van
derden beoordelen
• Stap 10. Toelichting
5 min
10 min
10 min
15 min
5 min
10 min
5 min
Tien stappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wat zijn je ambities?
Welke mogelijkheden heb je?
Wat willen de scholen?
Wat wil je opdrachtgever?
Welke doelgroep kies je?
Welke onderwerpen kies je?
Een visie/aanpak voor het VO
Een aanbod: werkvormen
Een aanbod: programma’s van derden
Je aanbod vermarkten: schoolcontacten
Schematisch
Stap 1. Ambities
Voorstelrondje:
• Naam, dienst
• Helemaal niet of al iets voor VO
• Wat zou je willen met VO?
Stap 2. Je mogelijkheden
• Hoeveel uren heb je ter beschikking?
• Welke rol kun en wil je hebben?
–
–
–
–
–
–
“Docent”
“Ontwikkelaar”
“Makelaar”
“Prikbord”
“Maatwerk”
“Ontwikkelgroep”
Stap 3. Wat willen de scholen?
- Zoek uit welke scholen er in je werkgebied zitten,
- Maak eventueel een voorselectie, kijk dan ook naar
mogelijk afzetgebied,
- Bedenk wat je te bieden hebt aan een school,
- Maak een afspraak met bijv. een schoolleider of docent
Biologie, ANW of Aardrijkskunde (is makkelijker gezegd
dan gedaan!),
- Stel een vragenlijstje op, met in je achterhoofd jouw
mogelijkheden,
- Onderzoek waar de behoefte van de scholen ligt:
korte/lange projecten, losse lessen, welke onderwerpen,
welke werkvormen, welke klassen.
Stap 4. Wat wil je opdrachtgever?
Aandachtspunten:
• Wie is je opdrachtgever?
• Wat gebeurd er lokaal, en kun je aanhaken bij
lopende activiteiten?
• Welke visies, beleidsplannen en speerpunten
kun je vertalen naar VO-aanbod?
• Wat kan je opdrachtgever jou bieden?
Stap 5. Welke doelgroep? (1)
Onderbouw - Een kans!
• 100% bereik
• Speelruimte in
lesprogramma
• Sluit aan op kerndoelen
• Ondersteuning 2e graads
docenten
• Haalbaar niveau
• En…
Bovenbouw – Een
•
•
•
•
•
•
•
uitdaging en een kans!
vakoverstijgend
concept –context
benadering
vol programma
examen prioriteit
hoog niveau (h/v)
1e graads docenten
100% bereik lastig
Stap 5. Welke doelgroep? (2)
VMBO
HAVO / VWO
• Even meer dan helft van
de leerlingen volgt VMBO
• Weinig theorie, nadruk op
doen, technieken
• Ruimte voor extra
projecten
• Nadruk op taal- en
rekenonderwijs
• Leergebieden ipv vakken
• Nadruk op inhoud, theorie
• Ruimte voor verdieping
(vwo)
• Leerlingen zelfstandig
• Door inhoudelijke insteek
redelijk vol programma
• TTO
Stap 6. Welke onderwerpen?
Geschikte onderwerpen:
• Onderzoek KLB, 88 VO docenten:
– 50% energie, waterkwaliteit
– 46% luchtkwaliteit, afval/grondstoffen
• Landelijke NME nota: Energie, Water, Groen
• “Hot”: C2C, voeding, gezondheid, burgerschap
Aandachtspunten:
! Houd rekening met het vaste programma
! Is het extra of lesstofvervangend?
Opdracht
Bekijk een van de boeken, en bekijk bij welke
hoofdstukken/paragrafen je met de volgende
(gangbare) NME onderwerpen kunt aansluiten:
• Klimaat en energie
• Duurzaamheid
• Groen en ecologie
• Veldwerk
• Water
• Voeding, beweging en gezondheid
Stap 7. Een plan
Je hebt nu een overzicht van wensen,
mogelijkheden en doelgroep/onderwerpen.
Op basis daarvan kun je keuzes maken. Dit is de
start voor een plan of zelfs een visie voor het VO.
Enkele voorbeelden:
-Rotterdam
-Den Haag
-Amersfoort
SenR, Rotterdam
“Voor de komende jaren geeft NenM de visie gestalte met
betrekking tot de onderstaande thema’s:
– Gezonde leefstijl (eten en bewegen)
– Water
– Klimaat en energie”
“NME-VO heeft drie verschillende onderdelen:
- Productontwikkeling: het ontwikkelen van nieuwe producten voor
de doelgroep 12 – 18 jarigen
- Projectorganisatie: het binnenhalen van projecten, organiseren
en uitvoeren van projecten
- Regulier werk: het organiseren van elk jaar terugkerende NME
producten”
NMEC, Den Haag
“De ambitie voor 2009-2013 is om te verbreden en te
verbeteren. …
Verbreden betekent dat we het bereik willen vergroten tot een
verdubbeling van het aantal scholen en het gebruik van onze producten
en diensten door het VO willen intensiveren.
We willen bestaande producten en diensten verbeteren door deze waar
nodig beter aan te laten sluiten op de vraag van het voortgezet
onderwijs. Een breder aanbod aan laagdrempelige activiteiten,
uitbreiding van ‘Den Haag Schittert’ en workshops voor docenten zijn
belangrijke onderdelen voor verbetering.”
CNME Schothorst, Amersfoort
“CNME Landgoed Schothorst als NME-loket voor het VO in
Amersfoort:
1. Ondersteuning bij veldwerkactiviteiten in de directe
schoolomgeving;
– uitleen veldwerkmateriaal,
– advies veldwerklocaties binnen gemeente Amersfoort,
– beschikbaar stellen van veldwerkopdrachten.
2. Makelaar van gemeentelijke, lokale, regionale en landelijke
NME-projecten;
– informatie,
– advies,
– ondersteuning.”
Stap 8. Werkvormen
Waar hebben docenten behoefte aan?
• Individuele begeleiding, maatwerk
• Actieve (nieuwe) werkvormen, praktische werk
• Aansluiting bij lesstof, speerpunten school,
belevingswereld leerlingen
• Invulling nw ontwikkelingen: MaS, technasium, evt. NLT
• Veldwerk, excursies, zie bijv. onderzoek bureau KLB:
– Water: excursies, DVD/Digiles/Multimedia, buitenlessen
– Energie: DVD/Digiles/Multimedia, lesbrieven, excursies
• Kant en klaar, zo min mogelijk werk aan uitvoeren
Stap 9. Programma’s van derden
Shoppen bij jezelf en anderen:
-
Eigen PO aanbod les(kisten)
http://www.duurzaamheid.kennisnet.nl
Veldwerk: Veldwerk NL, andere NME diensten
Onderzoek eigen omgeving: GLOBE
Echte opdracht, actualiteit: Scholen voor Duurzaamheid
Digitale leermiddelen: Codename Future
Water: leerlijn water, landelijk, waterschappen
Klimaat, energie, C2C: leerlijn energie, landelijk, Maastricht
Afval: Nederland Schoon, Deventer
Excursies: musea, waterschappen, dierentuinen
Beoordelen geschiktheid  Checklist ANMEC
Stap 10. Schoolcontacten
• Verdiep je in de school. Website, eigen projecten.
• Individueel contact! Langsgaan, al dan niet met afspraak,
contact houden.
• Voorkeur informatievoorziening:
– 70% digitale nieuwsbrief
– 67% website
– 8% persoonlijk gesprek
• Je bent een van de velen!
Dance 4 life (aidspreventie), Centrum 1622 (weerbaarheid, meidendagen, fungames),
Code Name Future, gameball, GGD (gezonde school), Gezond bezig (o.a. fittesten),
kunstprojecten (Koorenhuis in Den Haag), NS, HTM (openbaar vervoer in Den Haag),
diverse musea (NEMO, Museon, Corpus, gemeente museum, Omniversum), Zip Your
Lip, Warchild, Verkeerslessen (dode hoek lessen en fietslessen)…
Vragen?
[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards