Uitgangspunt

advertisement
Maximeren
rendement
benchmark vereist
dubbele borging
Workshop
Bestuurders
Robbert-Jan Poerstamper
30 mei 2007
PwC
Inhoud
•
Uitgangspunten meerdimensionale benchmark VGN 2006
• Lessons Learned eerdere benchmarks
• Drie voorbereidende stappen tot de zomer vergen reflectie
bestuurders
Benchmarkanalysemodel VGN 2006 kent drie bouwstenen
Strategische positionering
Input
Bouwstenen
Omgeving
Middelen
Historische
context
Cliëntenoordeel
Strategische
thema’s
Resultaten
Holding
Medewerkersoordeel
Identificeren
good
practices
Financiële
prestaties
Meetgegevens
Instelling
Organisatorische
eenheid
Benchmarkstuurinformatie
PricewaterhouseCoopers
Slide 3
Uitgangspunten opzet branchebenchmark
gehandicaptenzorg
Uitgangspunt: benchmark levert meerdimensionale
stuurinformatie zorgaanbieder
Verantwoordingsinformatie via Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording
PricewaterhouseCoopers
Slide 4
Uitgangspunten opzet branchebenchmark
gehandicaptenzorg
Marktgedreven strategische uitgangspunten:
• Benchmark gebruik ontwikkeltraject cliënteninformatie ZONmw
• Bij opzet anticiperen op continuous benchmarking
Organisatorische uitgangspunten:
• Modulaire aanpak deelname bouwstenen met ruimte voor
maatwerk
• Ruimte om verschillende organisatieniveaus te onderscheiden
PricewaterhouseCoopers
Slide 5
Planning benchmark gehandicaptenzorg 2006
2006
Aanmelding en intake
Integratie en ontwikkelen
bouwstenen
Voorbereiden
benchmarkonderzoek
Logistieke voorbereiding CR
Meting CR
Logistieke voorbereiding MR
Meting
MR
Kwartaal II
April/mei/juni
Kwartaal III
Juli/aug/sept
Kwartaal IV
Okt/nov/dec
Workshops met peer groups
Kwartaal I
Jan/feb/maart
Instellingsrapportages en
landelijke presentatie
Kwartaal IV
Okt/nov/dec
Integrale analyses
Kwartaal III
Juli/aug/sept
Partiële analyses CR en MR
Kwartaal II
April/mei/juni
Minimale dataset voor Jaardocument
Kwartaal I
Jan/feb/maart
2007
Voorbereiding FP
Meting FP
Vandaag
PricewaterhouseCoopers
Slide 6
Fase bereikt waarin reflectie en bestuurlijk anticiperen
op eindresultaten benchmark essentieel is gebleken
2006
Aanmelding en intake
Integratie en ontwikkelen
bouwstenen
Voorbereiden
benchmarkonderzoek
Logistieke voorbereiding CR
Meting CR
Logistieke voorbereiding MR
Meting
MR
Kwartaal II
April/mei/juni
Kwartaal III
Juli/aug/sept
Bestuurlijk
anticiperen
Kwartaal IV
Okt/nov/dec
Bestuurlijk
oogsten
Workshops met peer groups
Kwartaal I
Jan/feb/maart
Instellingsrapportages en
landelijke presentatie
Kwartaal IV
Okt/nov/dec
Integrale analyses
Kwartaal III
Juli/aug/sept
Partiële analyses CR en MR
Kwartaal II
April/mei/juni
Minimale dataset voor Jaardocument
Kwartaal I
Jan/feb/maart
2007
Voorbereiding FP
Meting FP
Vandaag
PricewaterhouseCoopers
Slide 7
Benutten potentie benchmark door bestuurlijke focus op creëren
van veilige ruimte om van elkaar te leren en te verbeteren
Benchmark
Is mislukt
Benchmark
Is kansrijke
change katalisator
PricewaterhouseCoopers
Slide 8
Waar komen in de thuiszorg
de best practices in 2004 vandaan?
Making the leap
Benchmarking
at work
Relatief
Historie van de vijf best practices in 2004:
Een instelling was ook in 2000 best practice
Twee instellingen zijn fusie-instellingen
Twee instellingen zijn relatief sterk verbeterd:
- van C C B naar A A A (Cliënt, Mdw, Fin.)
- van B A B naar A A A
Relatief
Stabiel
Relatief
sterk
Instellingen
Relatief
sterk
verbeterd
verbeterd
11
12
verslechterd
10
8
verslechterd
10
Bron: Z-org benchmark thuiszorg 2004
PricewaterhouseCoopers
Slide 9
Drie complementaire bestuurlijke reflecties
tot de zomervakantie vergroten impact benchmark
Expliciteren ambities deelname aan benchmark, helpt u bij verdere
agendabepaling:
• Wat wil(de) ik als bestuurder met de benchmark bereiken?
Vroegtijdige communicatie over verwachte en beoogde positie als
instelling goed vertrekpunt voor follow up gebleken:
•
Welke prestaties verwacht ik (AAA tot CCC)?
•
Wacht niet tot september met interne communicatie
•
“Medewerkers
die verbeteringen hebben gemerkt naar aanleiding van
vorige benchmarkmeeting ervaren duidelijk meer kwaliteit van arbeid”
Onderschat noodzakelijke voorbereiding (externe) communicatie over
uitkomsten benchmark niet  denk nu al in scenario’s
PricewaterhouseCoopers
Slide 10
Benchmark gehandicaptenzorg 2006
© 2006 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network
of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent
legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US).
PwC
Download