Aandachtspunten paragraaf 1 - antwoorden

advertisement
AANDACHTSPUNTEN PARAGRAAF 1
Bekijk de film paragraaf 1 en beantwoord de onderstaande vragen.
Als je dat serieus en goed doet, heb je een goede samenvatting
gemaakt. Dit zal je goed helpen bij het leren van de toets.

Het Romeinse Rijk viel uit elkaar in twee delen. Welke delen waren dat?
West-Romeins Rijk (Rome) en Oost-Romeins Rijk (Constantinopel)

In welk jaar kwam er een einde aan het Romeinse Rijk?
In het jaar 476

Noem 3 oorzaken voor het einde van het Romeinse Rijk.
Oorzaken:
1.
2.
3.
4.
Volksverhuizingen
Invallende barbaren
Plundering van Rome
Splitsing van het Romeinse Rijk
Aanleiding:
o Val van Rome in 476: de keizer wordt afgezet

Noem 5 gevolgen van het einde van het Romeinse Rijk.
1. Wegen raken in verval
2. Steden raken in verval
3. Geld verdwijnt
4. Er wordt niet meer gehandeld
5. Boeren worden niet meer beschermd
6. Er ontstaan ministaatjes
7. Er komt meer ruilhandel

Waarom ontstonden er kleine ministaatjes?
Er is geen keizer meer en geen Romeinse Rijk…..
 Dus boeren worden niet langer beschermd door het leger van de keizer.
 Daarom zoeken boeren bescherming bij een rijk en machtig persoon in de
buurt die wel bescherming kan bieden.
 Zo verandert het grote Romeinse Rijk in Europa in heel veel kleine staatjes
met elk een eigen machtige heerser.

Hoe heet de periode die aanbrak in Europa na het uiteenvallen van het Romeinse
Rijk?
De middeleeuwen

Deze periode kunnen we opdelen in twee delen. Welke twee tijdvakken zijn dit en
welke jaartallen horen daarbij?
1. Tijd van monniken en ridders
– 500 tot 1000
(vroege middeleeuwen)
2. Tijd van steden en staten
- 1000 tot 1500
(late middeleeuwen)

Welk volk kreeg de meeste macht in Europa?
De Franken

Noem 2 koningen van dit volk.
1. Clovis
2. Karel de Grote

Welk geloof hadden deze koningen?
Het christendom

Wat gebeurde er in 800?
Karel de Grote werd tot keizer gekroond

Waarom liet deze koning zich zo noemen?
Hij vergeleek zijn Frankische rijk met het Romeinse Rijk:




Hij had een groot rijk in West-Europa net als de Romeinse keizers
Hij was heel machtig net als de Romeinse keizers
Hij vond zichzelf een echte opvolger van de Romeinse keizers
De keizer is belangrijker dan een koning: zo liet hij extra zien dat hij de machtigste
was (en het klinkt ook wel heel erg vet…)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards