overzicht van de goedgekeurde medische en paramedische

advertisement
OVERZICHT VAN DE
GOEDGEKEURDE
MEDISCHE EN PARAMEDISCHE
BIJZONDERE KOSTEN
Overzicht Bijzondere Kosten
Inhoud
ADHD ............................................................................................................................................................... 3
Allergieën ......................................................................................................................................................... 3
Astma............................................................................................................................................................... 3
Andere medische kosten ................................................................................................................................. 4
Dagkliniek (zonder overnachting) .................................................................................................................... 4
Dermatologie.................................................................................................................................................... 5
Dieetbehandeling ............................................................................................................................................. 5
Gynaecologie ................................................................................................................................................... 5
Heelkundige ingreep ........................................................................................................................................ 6
Hospitalisatie (met of zonder overnachting) .................................................................................................... 6
Hospitalisatie (psychiatrie) ............................................................................................................................... 6
Incontinentie (Enuresis en Encopresis) ........................................................................................................... 7
Kinesitherapie .................................................................................................................................................. 7
Labo-onderzoek ............................................................................................................................................... 7
Logopedie ........................................................................................................................................................ 8
Medicatie.......................................................................................................................................................... 8
Neurologie........................................................................................................................................................ 8
Neuropsychiatrie .............................................................................................................................................. 9
Oftalmologie..................................................................................................................................................... 9
Onderzoeken ................................................................................................................................................... 9
Oncologie....................................................................................................................................................... 10
ORL-NKO....................................................................................................................................................... 10
Orthodontie (stomatologie) ............................................................................................................................ 10
Orthopedie ..................................................................................................................................................... 11
Pediatrie......................................................................................................................................................... 11
Psychotherapie / psychiatrie.......................................................................................................................... 11
Revalidatie ..................................................................................................................................................... 12
Tandheelkunde (stomatologie) ...................................................................................................................... 12
Therapie......................................................................................................................................................... 12
Thuiszorgmateriaal ........................................................................................................................................ 13
Urologie.......................................................................................................................................................... 13
Vervoerskosten .............................................................................................................................................. 13
14-06-2010
p.2/13
Overzicht Bijzondere Kosten
Voorwoord
Hierbij volgt een lijst van de goedkeurde medische en paramedische bijzondere kosten.
Deze is uiteraard niet beperkt tot deze opsomming.
Deze voorbeelden van tussenkomst in de subsidiering zijn opgemaakt in de veronderstelling dat de
minderjarige in regel is met de mutualiteit. De subsidiëring is dus beperkt tot het remgeld of het maximum van
het honorariatarief RIZIV.
Enkel gespecialiseerde doktersconsultaties, in principe op doorverwijzing van de huisarts, kunnen in
aanmerking komen. Gewone doktersconsultaties worden niet gesubsidieerd.
Preventieve behandelingen worden niet gesubsidieerd vb labo-onderzoeken inzake drugsgebruik, inentingen
(griep- baarmoederhalskanker...), tandconserverende behandelingen, luizen en vlooien…
ADHD
Soort Kost
Tussenkomst
Consultaties specialist
Remgeld
Medicatie
Remgeld
Opmerkingen
• Enkel gespecialiseerde medicatie
vb: Concerta, Rilatine, Risperdal enz..
Allergieën
Soort Kost
Tussenkomst
Consultaties specialist
Remgeld
Allergietesten
Remgeld
Medicatie
Remgeld
Gespecialiseerde voeding
Volledig
Aangepaste behandelingen
Remgeld / volledig
Opmerkingen
Astma
Soort Kost
Tussenkomst
Consultaties specialist
Remgeld
Medicatie
Remgeld
Specifieke behandelingen
Remgeld
Medische hulpmiddelen
Remgeld
14-06-2010
Opmerkingen
Vb: huren Aërosol, enz..
p.3/13
Overzicht Bijzondere Kosten
Andere medische kosten
Soort Kost
Tussenkomst
Botonderzoek
Remgeld
Brandwonden
Remgeld
Cardiologie
Remgeld
Epilepsie
Remgeld
TBC onderzoek
Remgeld
Stomatologie
Remgeld
Diagnostisch onderzoek
Remgeld
Medische beeldvorming
Remgeld
Nierproblematiek
Remgeld
Slaaponderzoek
Remgeld
Nucleaire geneeskundige
Remgeld
Podologie
Remgeld
Osteopathie
Remgeld / volledig
Chiropractor
Remgeld
Endocrinologie
Remgeld
Acupunctuur
Remgeld / volledig
Opmerkingen
Dagkliniek (zonder overnachting)
Soort Kost
Tussenkomst
Onderzoeken
Remgeld
Heelkundige ingrepen
Remgeld
Ziekenvervoer
Remgeld
Spoedopnames
Remgeld
14-06-2010
Opmerkingen
p.4/13
Overzicht Bijzondere Kosten
Dermatologie
Soort Kost
Tussenkomst
Consultaties specialist
Remgeld
Huidziekten
Remgeld
Huidallergieën
Remgeld
Acné/eczeem/wratten
Remgeld
Medicatie
Remgeld
Specifieke behandelingen
Remgeld
Opmerkingen
• Enkel gespecialiseerde medicatie
Dieetbehandeling
Soort Kost
Tussenkomst
Diëtist
Volledig bedrag
Voedingsupplementen
Remgeld / volledig
Glutenvrij dieet
Remgeld / volledig
Aangepaste diëten
Remgeld / volledig
Opmerkingen
• Geen Weight Watchers, Slanklijners of
gelijkaardige organisaties
Gynaecologie
Soort Kost
Tussenkomst
Consultaties specialist
Remgeld
Implantaten
Remgeld
Prikpil
Remgeld
Bevalling
Remgeld
Afkolftoestel moedermelk
Remgeld
Medicatie
Remgeld
Bloedonderzoek
Remgeld
14-06-2010
Opmerkingen
• Geen tussenkomst zwangerschapskledij
• Geen borstvoedingslessen
p.5/13
Overzicht Bijzondere Kosten
Heelkundige ingreep
Soort Kost
Tussenkomst
Dagkliniek
Remgeld
Hospitalisatie
Remgeld
Spoedafdeling
Remgeld
Opmerkingen
Hospitalisatie (met of zonder overnachting)
Soort Kost
Tussenkomst
Spoedopname
Remgeld
Gewone opname
Remgeld
Ziekenvervoer
Remgeld
Opmerkingen
• Geen subsidiering voor het persoonlijke
aandeel in de ligdagprijs en persoonlijke
uitgaven vb: water, telefoon, was, enz..
• Enkel gemeenschappelijke kamer
• Eenpersoonskamer enkel op medisch
advies
• Kamersupplement voor rooming-in enkel
voor peuters en/of bij medische
noodzakelijkheid.
Hospitalisatie (psychiatrie)
Soort Kost
Tussenkomst
Opname
Remgeld
Opname ontwenning
Remgeld
Jeugdpsychiatrie
Remgeld
Kinderpsychiatrie
Remgeld
Medicatie
Remgeld
Ergotherapie + materiaal
Remgeld
Ziekenvervoer
Remgeld
14-06-2010
Opmerkingen
• Geen subsidiering voor het persoonlijke
aandeel in de ligdagprijs en persoonlijke
uitgaven vb: water, telefoon, was, enz..
p.6/13
Overzicht Bijzondere Kosten
Incontinentie (Enuresis en Encopresis)
Soort Kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Consultaties specialist
Remgeld
Incontinentiemateriaal
Remgeld / huur
• Subsidiëring van aangekochte of
gehuurde materialen, geen waarborg
van huurmateriaal
Medicatie
Remgeld
• Enkel gespecialiseerde medicatie
Bekkenbodemtraining
Remgeld / volledig
Plasschool
Remgeld / volledig
Kinesitherapie
Soort Kost
Tussenkomst
Kinesitherapie
Remgeld
Hulpmiddelen
Remgeld / huur
Bekkenbodemtraining
Remgeld
Opmerkingen
• Subsidiëring van voorgeschreven
hulpmiddelen noodzakelijk voor de
behandeling
Labo-onderzoek
Soort Kost
Tussenkomst
Bloedonderzoek
Remgeld
Urineonderzoek
Remgeld
Diagnostische onderzoeken
Remgeld
14-06-2010
Opmerkingen
• Geen drugtesten
• Geen preventieve controle onderzoeken
p.7/13
Overzicht Bijzondere Kosten
Logopedie
Soort Kost
Tussenkomst
Rekentherapie
Remgeld
Leestherapie
Remgeld
Spraaktherapie
Remgeld
Dyscalculie
Remgeld
Stottertherapie
Remgeld
Articulatietraining
Remgeld
Opmerkingen
Medicatie
Soort Kost
Tussenkomst
Voorgeschreven medicatie
Remgeld / volledig
Homeopathische behandelingen
Volledig
Opmerkingen
• In het raam van het psychische herstel
vb: Concerta, Rilatine, Risperdal enz..
• Specifieke medicatie
• Geen tussenkomst medicatie voor
gewone ziektes vb: antibiotica, enz..
• Homeopathie onder medisch toezicht
Neurologie
Soort Kost
Tussenkomst
Consultaties specialist
Remgeld
Medische beeldvorming
Remgeld
Medicatie
Remgeld
14-06-2010
Opmerkingen
p.8/13
Overzicht Bijzondere Kosten
Neuropsychiatrie
Soort Kost
Tussenkomst
Consultaties specialist
Remgeld
Behandelingen
Remgeld
Medicatie
Remgeld
Opmerkingen
Oftalmologie
Soort Kost
Tussenkomst
Oogarts
Remgeld
Oogheelkunde
Remgeld
Brilglazen
Remgeld
Contactlenzen
Remgeld
Medicatie
Remgeld
Hulpmiddelen
Remgeld
Opmerkingen
• Geen brilmontuur
Onderzoeken
Soort Kost
Tussenkomst
Diagnostische onderzoeken
Remgeld / volledig
Multidisciplinaire onderzoeken
Remgeld / volledig
14-06-2010
Opmerkingen
p.9/13
Overzicht Bijzondere Kosten
Oncologie
Soort Kost
Tussenkomst
Consultaties specialist
Remgeld
Behandelingen
Remgeld
Medicatie
Remgeld
Opmerkingen
ORL-NKO
Soort Kost
Tussenkomst
Consultaties specialist
Remgeld
Implantaten
Remgeld
Behandelingen
Remgeld
Hoorapparaat
Remgeld bij aankoop
of volledig
Medicatie
Remgeld
Opmerkingen
Orthodontie (stomatologie)
Soort Kost
Consultaties specialist
Behandelingen
Voorbereidende behandelingen
Tussenkomst
Remgeld /
honorariatarief
Remgeld /
honorariatarief
Remgeld /
honorariatarief
Medische beeldvorming
Remgeld
Medicatie
Remgeld
Beugel, prothese, implantaat e.d
Factuur of via betaald
bedrag op getuigschrift
verstrekte hulp
14-06-2010
Opmerkingen
• Tussenkomst tot het maximum van het
honorariatarief (RIZIV) van het
nomenclatuurnummer.
• Extra tussenkomst van de mutualiteit
voor nomenclatuurnummers 305631 en
305675 in mindering brengen
p.10/13
Overzicht Bijzondere Kosten
Orthopedie
Soort Kost
Tussenkomst
Consultaties specialist
Remgeld
Steunzolen
Remgeld
Medicatie
Remgeld
Orthopedisch materiaal
Remgeld
Orthopedische schoenen
Remgeld
Opmerkingen
Pediatrie
Soort Kost
Tussenkomst
Consultaties specialist
Remgeld
Behandelingen
Remgeld
Medicatie
Remgeld
Opmerkingen
Psychotherapie / psychiatrie
Soort Kost
Tussenkomst
Psychiater
Remgeld
Psycholoog
Volledig bedrag
CGG
Volledig bedrag
Multidisciplinair onderzoek
Remgeld / volledig
Opname
Remgeld / volledig
14-06-2010
Opmerkingen
p.11/13
Overzicht Bijzondere Kosten
Revalidatie
Soort Kost
Tussenkomst
Fysische revalidatie
Remgeld
Motorische revalidatie
Remgeld
Multidisciplinaire
Remgeld
Gehoorsrevalidatie
Remgeld
Opmerkingen
Tandheelkunde (stomatologie)
Soort Kost
Tussenkomst
Extractie wijsheidstanden
Remgeld /
honorariatarief
Opmerkingen
• Extractie van tanden in het kader van
orthodontische behandelingen
toegestaan
• Geen tandconserverende behandelingen
• Geen controleonderzoeken
Therapie
Soort Kost
Tussenkomst
Speltherapie
Remgeld / volledig
Relaxatietherapie
Remgeld / volledig
Hippotherapie
Remgeld / volledig
Ergotherapie
Remgeld / volledig
Euritmetherapie
(bewegingstherapie)
Remgeld / volledig
Gedragstherapie
Remgeld / volledig
Fysiotherapie
Remgeld / volledig
Medicatie
Remgeld / volledig
Opmerkingen
e.a. …..
14-06-2010
p.12/13
Overzicht Bijzondere Kosten
Thuiszorgmateriaal
Soort Kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Materiaal
Huurgeld
Voorgeschreven door de
geneesheerspecialist
Soort Kost
Tussenkomst
Opmerkingen
Consultaties specialist
Remgeld
Behandelingen
Remgeld
Medicatie
Remgeld
Urologie
Vervoerskosten
Soort Kost
Tussenkomst
Ziekenvervoer
Remgeld
Medicar / mindermobielen
vervoer
Remgeld / factuur
Taxistop
Volledig
Openbaar vervoer
Volledig
Eigen vervoer
0,20 EUR per km
14-06-2010
Opmerkingen
• Vervoerskosten enkel in het kader van
behandelingen of therapieën, waarbij de
minderjarige geen gebruik kan maken
van het openbaar vervoer en bij
uitdrukkelijke noodzaak
• Eigen vervoer enkel indien geen
openbaar vervoer mogelijk
p.13/13
Download