Voorbeeld communicatieplan

advertisement
[Geef tekst op]
Een succesvol communicatieplan
Om succesvol te communiceren met je doelgroepen is het goed om gebruik te maken van een
communicatieplan. Een communicatieplan bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Niet ieder
communicatieplan ziet er helemaal hetzelfde uit, dit komt doordat het plan moet worden aangepast
aan de situatie. Wanneer jij wilt communiceren met medewerkers van een organisatie, gebeurt dit op
een andere manier dan wanneer je wilt communiceren met klanten van een organisatie. In sommige
situaties ga je bij het ene onderdeel veel meer de diepte in dan bij het andere onderdeel. De
onderdelen van het communicatieplan zijn in eerste instantie dus wel gelijk, maar het verschilt per
situatie hoe je de onderdelen invult.
De onderdelen van een communicatieplan
Analyse
Een communicatieplan begint met een interne en externe analyse van de organisatie. De analyse is
een belangrijk onderdeel van het communicatieplan en moet daarom goed worden uitgevoerd.
Doelgroep bepaling
Dit hoeft niet perse één groep te zijn, er kunnen meerdere doelgroepen zijn binnen één
communicatieplan. Doelgroepsegmentatie is hierbij een belangrijk onderdeel.
Doelstellingen vastleggen
Als u meerdere doelgroepen heeft binnen uw communicatieplan, maakt u voor iedere doelgroep één
doelstelling. De doelstellingen moeten SMART geformuleerd worden. Deze letters staan voor:
S: Specifiek
M: Meetbaar
A: Acceptabel
R: Realistisch
T: Tijdsgebonden
Boodschap formuleren
Ook hierbij geldt dat er per doelgroep in het communicatieplan één boodschap wordt geformuleerd.
Communicatiestrategie
De communicatiestrategie beschrijft op welke manier de doelstellingen van het communicatieplan
worden gerealiseerd. Per doelgroep zijn doelstellingen en een boodschap vastgesteld en per
doelgroep met bijbehorende doelstellingen en boodschap worden nu twee stappen gemaakt:
1. Communicatiemiddelen kiezen: Hier bepaalt u welke middelen u gaat inzetten om de
boodschap over te brengen aan uw doelgroep(en).
2. Planning maken: In de planning staat wanneer de middelen worden ingezet.
[Geef tekst op]
Financiële situatie
De financiële situatie geeft weer hoeveel de uitvoering van het communicatieplan gaat kosten.
Communicatiematrix
De communicatiematrix is eigenlijk een soort samenvatting van het communicatieplan. Het vertelt met
welke doelgroep wordt gecommuniceerd, welke boodschap word overgebracht, welke middelen
hiervoor worden gebruikt, wanneer dit gebeurt en wat de kosten van het communicatieplan zijn.
Meestal wordt dit in een schema weer geven.
Tussentijdse evaluatie
Hierin wordt beschreven wanneer, door wie en op welke manier een tussentijdse evaluatie wordt
uitgevoerd. Dit is van belang om de voortgang van het communicatieplan in de gaten te houden en
eventuele fouten te voorkomen.
Eind evaluatie van het communicatieplan
Bij de eindevaluatie wordt bepaald of de doelstellingen van het communicatieplan zijn behaald en wat
er goed en minder goed ging.
Download