Presentatie Freek Van Severen

advertisement
Homofobie: Tendezen, meldgedrag
en uitdagingen
Centrum voor gelijkheid van kansen en
voor racismebestrijding
29 juni 2013 Studiedag Vallen en Rechtslaan
Freek Van Severen
CGKR: Bevoegdheden en
opdrachten
 Bevoegd voor het bestrijden van discriminatie op
grond van o.a. seksuele geaardheid
Geslacht/gender
 Opdrachten:
–
–
–
–
–
–
Studies en onderzoeken uitvoeren
Adviezen en aanbevelingen formuleren
Informeren over rechten en verplichtingen
[Klachten] ontvangen en [bemiddelen]
In rechte optreden
Andere actoren ondersteunen en begeleiden
AD-wet: Verboden gedragingen
Discriminatie
Haatboodschappen
Haatmisdrijven
Cfr. strafwetboek
Discriminatie
Opdracht
geven tot
discriminatie
Intimidatie/
pesterijen
Aanzetten tot
haat, geweld
en
discriminatie
Belaging
aanranding
Slagen en
verwondingen
, e.a.
Dossierpraktijk CGKR 20092012
 360 dossiers o.b.v. seksuele geaardheid
 380 vormen van discriminatie onderzocht
 Analyse
 Cijfers vrij stabiel tussen 2009 en 2012
Dossierspraktijk CGKR:
verhouding discriminatievormen
Discriminatie
229
75
44
Hatespeech
32
Haatmisdrijven
Andere
0
50
100
150
200
250
300
350
400
DISCRIMINATIE
 Wettelijke bescherming vs. Aanvaarding
 Homofobie
Homonegativiteit
 Zichtbaarheid: risico op discriminatie
 Meldgedrag – Gender

discriminatie op grond van raciale
criteria, geloof & levensbeschouwing, leeftijd
en handicap
Homofobe
HAATBOODSCHAPPEN
Weinig aanwijzingen van georganiseerde
vormen van homofobe hatespeech
Islamofobe, antisemitische, racistische
hatespeech ?
Juridische analyse: intentie
 Grote impact op de ontvanger
 Grote meldbereidheid
 Specifieke contexten
HATESPEECH
Homofobe HAATMISDRIJVEN
 Onderrapportering
 Dark number (stijging bij parket)
 Bewijzen intentie dader ? (vb. geweld in
cruising- en datingcontext)
 2012: 13 dossiers van fysieke agressie
(CGKR) + stijgend aantal getuigenissen
 Outreaching naar slachtoffers
Stijging homofobe agressie?
 Dark number
 Registratie homofobe feiten: kinderziekten
 Verhoogde aandacht (overheden, media,
academici…)
 Homofobe intentie?
 Algemeen maatschappelijk klimaat
UITDAGINGEN?
Onderrapportering: samenwerking tussen
actoren
 Registratie van homofobe misdrijven
 Gender - discriminatie
 Relatie religiositeit – homofobie
 Homonegativiteit: brede, integrale aanpak
Download