Lijst van zelfhulpboeken - G

advertisement
Zelfhulpboeken
Hieronder vindt u verschillende zelfhulpboeken1 voor verschillende psychische problemen.
Persoonlijkheidsproblemen/ zelfbeeldproblemen
1. H. van Genderen, G. Jacobs & L/ Seebauer (2012). Patronen doorbreken. Negatieve
gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Nieuwezijds BV.
2. Y. E. Young & J. Klosko (2002). Leven in je leven. Leer De Valkuilen In Je Leven Herkennen.
Swets & Zeitlinger.
3. M. de Neef (2010). Negatief Zelfbeeld. Uitgeverij Boom
Piekeren/ angst/ somberheidklachten
G. Schurink (2009). Mindfulness. Een Praktische Training In Het Omgaan Met Gevoelens En
Gewoonten. Thema.
Partnerrelatieproblemen
S. Johnson (2012). Houd me vast. Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie. Kosmos
uitgevers.
1
De producten die aangeboden worden, kunnen in de loop der tijd veranderen. Mocht u wijzigingen
ontdekken of aanbevelingen hebben, dan kunt u die aan ons doorgeven op [email protected]
Alvast bedankt voor uw moeite!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards