Geen diatitel - Opleiden in school

advertisement
R’damse Vereniging voor
Katholiek Onderwijs
• 60 scholen voor regulier en speciaal
basisonderwijs
• vier scholen nemen deel aan het project
Deelnemende scholen
Nicolaasschool
• 750 kinderen - 32 groepen - 105 personeelsleden
• Deelgemeente Delfshaven (Bospolder-Tussendijken)
Albert Schweitzerschool
• 415 kinderen - 18 groepen - 35 personeelsleden
• Overschie
Deelnemende scholen
Willibrordschool
• 325 kinderen - 13 groepen - 30 personeelsleden
• Centrum
Mr. Van Eijckschool
• 330 kinderen - 14 groepen - 40 personeelsleden
• Deelgemeente IJsselmonde
•
•
•
•
•
•
•
Reguliere eerste-, tweede- of derdejaars Pabo-studenten
Lio-studenten
Prélio-studenten
Zij-instromers in dienst van de RVKO
Zij-instromers niet in dienst van de RVKO
Deeltijders als onderwijsassistent in dienst van de RVKO
Deeltijders niet in dienst van de RVKO
• hebben een leer-arbeidsovereenkomst
• Studenten onderwijsassistent of voorschoolassistent die
stage lopen in een groep 1/2
• Spinozastudenten
• Studenten voor een ‘snuffelstage’
• Voorkeur uitspreken
Samenwerkingsconvenant
RVKO
• Pabo Thomas More (Hogeschool Leiden)
• 12 verschillende trajecten
• stagebegeleiders gedetacheerd vanuit
RVKO
• stage-adviescommissie
Cursussen
• Voor de coaches van Lio-studenten op
vrijwillige basis
• Voor de coaches van Prelio-studenten
is een korte training verplicht
(Nicolaasschool)
Vraagstukken en
knelpunten
Contacten met de Pabo
• zicht op de verschillende trajecten
• onduidelijkheid over (grenzen van) de verantwoordelijkheid en
bevoegdheden van de Pabo c.q. de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de stage- of opleidingsschool
• onvoldoende begeleiding bij het vorm en inhoud geven aan
specifieke trajecten (zoals het Spinozatraject) op de stage- of
opleidingsscholen
• spanningsveld van collega’s bij de begeleiding van zijinstromers en deeltijders (in dienst) (bijv. financiële ongelijkheid,
leeftijdsverschillen)
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards