Blanco fiche Vorming en begeleiding om je eigen agressie te

advertisement
Blanco fiche brochure
‘Vorming en begeleiding om je eigen agressie te beheersen’
______________________________________
Naam van de organisatie
Naam van de opleider(s) /
therapeut(en)
Statuut van de opleider(s) /
therapeuten
Adres
Postcode
Gemeente
Telefoonnummer
E-mail
Website
Voorstelling van de organisatie
Visie en aanbod rond het thema omgaan met agressie?
Max 15 lijnen
Blanco fiche brochure
‘Vorming en begeleiding om je eigen agressie te beheersen’
______________________________________
Kruis de thema’s aan waar jij een aanbod over hebt
THEMA’s
Aanbod?
Fysieke agressie
Verbale agressie
Omgaan met eigen agressie
Omgaan met andermans agressie
Omgaan met boosheid
Omgaan met conflicten
Geweldloosheid
Weerbaarheid - assertiviteit
Sociale vaardigheden
Pesten
Vrede
Andere thema’s:
Kruis de doelgroep(en) aan waar jij een aanbod voor hebt
DOELGROEP
Algemeen
Specifiek voor kinderen en jongeren
Specifiek voor personen met een handicap
Therapeutische begeleiding
Andere doelgroep:
Aanbod?
Download