Doelrealisatie in de praktijk

advertisement
Doelrealisatie in de praktijk
Door Aïda Ichau
Inhoudstafel
• Inleiding
• Resulaten
• Doelrealisatie
• Checklist SMART-principe
• Veranderingen binnen een organisatie
• Mate van problemen met SMART-doelen
• Stichting flexus
• Veranderbereidheid
• Methoden
• Instrumenten
• Data-analysen
• Werkdruk
• Conclusie en discussie
Inleiding
•
•
•
•
•
Voor stichting Flexus
Opzoek naar een wetenschappelijke onderbouw
SMART-principes
Problemen met SMART-doel
Bij medewerkers
Doelrealisatie
•
•
•
•
•
Effectiviteit
Bepalen hulpgraad
Via KWIS-systeem
Motiveren om met doelen te werken
Kwalitatief verbeteren
Veranderingen binnen een organisatie
•
•
•
•
Onder druk
Organisatorisch en individuele belemmering
Positieve houding werknemers
Veranderbaarheid en werkdruk
Veranderbaarheid
• Readiness for change -> bereidheid om te veranderen
• 5 veranderingsprocessen
• Precontemplation
• Contemplation
• Preparation
Precontemplatien
Contemplation
Preparation
Consolideren
Action
• Action
• consolideren
Werkdruk
• Eisen gesteld -> druk op schouders werknemers
• Modellen die stress verklaren
• State-Trait Process model
• Model van Lazarus
• Model van French
• Job Demand and Control model
• Persoonlijkheidskenmerken
Stichting flexus
•
•
•
•
•
•
Organisatie voor jeugdverlening
Rotterdam
Ambulante hulp, dagopvang, arbeidstoeleiding, pleegzorg en residentiele hulp
0 tot 18 (23) jaar
Verbeteren opvoedingssituatie
Onderzoeksvragen
Methoden
•
•
•
•
•
Gemeten op 2 momenten
49 medewerkers
5 vragenlijsten
Responsrate = 80%
Leeftijd tussen 36 en 46 jaar
Instrumenten
• Vragenlijst en toepassing SMART-criteria
• kwaliteit van hulpverleningsplannen
• Mate van problemen met SMART-doelen
• Werken met SMART-doelen
• Werkdruk
• Schaal Job Stress Survey
• Veranderbaarheid
• Gebaseerd op CATPCA
Data-analyse
•
•
•
•
•
•
Meetinstrument zorgt voor antwoorden op onderzoeksvraag
Geoperationaliseerd
Correleerden significant
Aanwijzen p-waarde
Non-parametische toets
Paired sampels T-test
Resultaten
•
•
•
•
Checklist SMART-criteria
Mate van problemen met SMART-doelen
Veranderbereidheid
Werkdruk
Checklist SMART-doelen
•
•
•
•
Meerderheid vind de checklist handig
Prettige uitleg
Overzichtelijk
Verbeterpunt: voorbeelden SMART-doelen
Mate van problemen met SMART-doelen
•
•
•
•
Hoog nut van SMART-doelen
Leuk maar moeilijk
Zijn beter met gebruik checklist
Tijd verschilt
Veranderbereidheid
•
•
•
•
•
•
Gemiddeld hoog
Geslacht heeft geen invloed
Negatieve samenhang met jaren werkervaring
Gebruiksvriendelijk
Checklist belangrijk
Negatief qua juistheid
Werkdruk
•
•
•
•
Werkdruk gemiddeld
Geen significatie tussen werkdruk en opleidingsniveau
Meer steunend
Juistheid
Conclusie
•
•
•
•
•
Checklist is bruikbaar
Handig
Meer voorbeelden en minder tekst
Minder tijd
Meeste moeite met formulering
Bibliografie
• Van der horn,2008,doelrealisatie in de praktijk, universiteit Utrecht
Download