Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Milieu (36 uur per week)

advertisement
Bij het team Duurzame Leefomgeving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag
zijn wij op zoek naar een:
Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Milieu
(36 uur per week)
Vacaturenummer:
Salarisindicatie:
Periode
0.1030
max. € 4569 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 11)
per direct voor de duur van 12 maanden, met zicht op verlenging
De organisatie
De Vereniging
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 388 gemeenten
samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert
gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie.
De VNG is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de
netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie
van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke
vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische
verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen. De VNG
speelt daarin een cruciale rol door de gemeentelijke
uitvoeringspraktijk naar Den Haag te brengen en te lobbyen voor de
juiste randvoorwaarden zodat gemeenten, samen met de inwoners,
met de oplossingen aan de slag kunnen.
Het bureau
Het VNG-bureau in Den Haag ondersteunt de vereniging. Het
management bestaat uit een algemeen directeur, een
plaatsvervanger en drie themadirecteuren die elk één van de
volgende overkoepelende beleidsthema’s aansturen:
1.
Gezonde en veilige leefomgeving
2.
Integratie en participatie,
3.
Vertrouwen in en de kwaliteit van de lokale democratie.
Daarnaast is er een aantal programma’s en projecten.
Met deze keuze stelt de VNG de maatschappelijke opgaven centraal
en faciliteert het beleidsoverstijgend werken op verschillende
vraagstukken.
Het Team Duurzame
Leefomgeving
Het team Duurzame Leefomgeving werkt met vraagstukken rondom
Duurzaamheid, Milieu, Natuur, Grondbeleid, Geluid, Circulaire Economie,
Mobiliteit, Omgevingswet en Energie. De laatste twee zijn belegd in
Programma’s als Implementatie Omgevingswet en het Energieprogramma.
Het team Leefomgeving werkt samen aan verschillende maatschappelijke
opgaven zoals klimaatadaptatie, circulaire economie, en wonen en draagt bij
aan projecten en programma’s.
Wat ga je doen?
Taakomschrijving






In de rol van secretaris van de bestuurlijke commissie Milieu, Energie en
Mobiliteit: voorbereiden en ondersteunen van de commissie en
aanspreekpunt voor bestuurders.
Het signaleren, analyseren en uitwerken van ontwikkelingen.
Verbinding leggen tussen verschillende partijen: departementen,
gemeenten, belangenorganisaties.
Visievorming en ontwikkeling op het brede terrein van duurzaamheid en
milieu.
Adviseren van ambtenaren en bestuurders.
Een leidende en samenbundelende rol pakken bij het formuleren van
gezamenlijke doelen en acties ter uitvoering daarvan.
De werkzaamheden bewegen mee met de strategische agenda van de VNG,
die jaarlijks met onze leden wordt opgesteld. Op dit moment spelen onder
andere de ontwikkeling van beleid en wetgeving voor geluid en luchtkwaliteit,
circulaire economie en de kwaliteitsverbetering in vergunningverlening,
toezicht en handhaving.
Wat vragen wij van jou?
Opleiding
WO Bestuurskunde, sociale geografie, milieukunde, planologie of een andere
opleiding die voorbereidt op beleidswerk in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Werkervaring
3-5 jaar
Functie-eisen










Competenties





Is op de hoogte van ontwikkelingen in het werkveld.
Kan wat bij gemeenten speelt vertalen naar VNG-inzet.
Heeft kennis van en ervaring met project- en/of
programmamanagement.
Kan prioriteren op basis van gemeentelijke wensen en VNG-agenda.
Houdt overzicht in complex netwerk en veelheid van thema’s.
Heeft kennis en ervaring in samenwerken met andere partijen in het
netwerk (departementen, belangenorganisaties, gemeenten).
Heeft ervaring in een zeer beweeglijke politiek-bestuurlijke omgeving
en kan verbinden tussen de verschillende netwerken, maar ook
richting bestuurders.
Is voortdurend op zoek naar draagvlak en oplossingen in ieders
belang.
Heeft inzicht in de problematiek van de gemeentelijke praktijk.
Legt en onderhoudt contacten met alle relevante interne en externe
personen en partijen.
Inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen
Creëren van draagvlak
Samenwerken
Analytisch
Communicatief
Ben je geïnteresseerd?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Evelien Babbé, Coördinator team Leefomgeving,
(tel: 06-15006562). Als deze functie je aanspreekt, ontvangen wij graag uiterlijk 21 mei a.s. je
motivatie met CV onder vermelding van vacaturenummer 0.1030. Je kunt je sollicitatie mailen naar
[email protected]
Wat kun je van ons verwachten?
Contract
Overig
Je wordt aangesteld door middel van een tijdelijk contract of aanstelling via
payroll. Eventueel is detachering mogelijk.

Contractduur: 12 maanden, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden
en/of je functioneren volgt eventueel omzetting naar een vast
dienstverband.
 De daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van opleiding en
werkervaring met daarbij mogelijk plaatsing in een aanloopschaal.
 8 % vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 De overige arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels afgestemd op die van
de Rijksoverheid.
 Bij een detachering blijven je arbeidsvoorwaarden conform je eigen
cao/rechtspositie.
 Op fulltime basis is het mogelijk om 200 uur ADV per jaar op te
bouwen; deze uren zijn flexibel op te nemen.
 De VNG werkt volgens Het Nieuwe Werken-principe: tijd- en plaats
onafhankelijk werken. Dit gebeurt in overleg met de leidinggevende.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Download