Met vertrouwen diabetes van hond en kat onder controle

advertisement
Gebruiksvriendelijk
en Nauwkeurig
BLOEDGLUCOSEMETER
1
BLOEDGLUCOSEMETER
3 redenen om de suikerspiegel bij een huisdier
met diabetes ook thuis te controleren
Met vertrouwen diabetes
van hond en kat onder
controle helpen houden
Biedt nauwkeurige gegevens waarop u zich als dierenarts kan baseren
om een correcte behandeling te adviseren.
Om het behandelingsplan voor de suikerziekte van een dier te bepalen en af te stemmen, dient u het exacte
glucosepeil van het huisdier op verschillende momenten doorheen de dag te kennen.
Hieronder vindt u een voorbeeld van elementen die de bloedsuikerspiegel doorheen de dag kunnen beïnvloeden:
Hoog
➡
Bloed glucose
Gebruiksvriendelijk
en Nauwkeurig
Naar dierenarts
Kinderen op bezoek
➡
Eekhoorn nagejaagd
➡
➡
Laag
Gaan wandelen
2
Ochtend
Middag
3
Avond
België: Ecuphar nv/sa,
Legeweg 157-i, 8020 Oostkamp,
[email protected]
Nederland: Ecuphar bv,
Verlengde Poolse Weg 16, 4818 CL Breda,
[email protected]
1407P01
—
Indien de eigenaar het suikergehalte
thuis kan opvolgen kan dit een
spoedgeval voorkomen.
Het is doeltreffend,
gemakkelijk en bovendien
bespaart het uw cliënt
tijd en geld.
©2014 Abbott Laboratories
Helpt om potentieel
levensbedreigende
complicaties
te identificeren.
BEAT2-2000 August 2014
Indien het glucosegehalte op regelmatige basis thuis opgemeten wordt,
wordt het dier in zijn of haar dagelijkse routine gevolgd. Dit biedt u een nauwkeurig
en consistent beeld om een goed geïnformeerde behandeling te kunnen uitvoeren.
Leer meer over thuismonitoring
www.alphatrakmeter.co.uk/monitoring-blood.html
Meer info i.v.m. de AlphaTRAK 2 meter
en teststrips vindt u op de website:
www.AlphaTRAKmeter.co.uk
Gebruiksvriendelijk
en Nauwkeurig
BLOEDGLUCOSEMETER
De AlphaTRAK bloedglucosemeter is diersoortspecifiek, nauwkeurig en eenvoudig in gebruik.
Nauwkeurig
De te volgen behandelingsstrategie wordt gebaseerd op de resultaten van de bloedglucosemeting.
Vergelijking van de resultaten van drie draagbare glucosemeters
ten opzichte van een laboratoriumanalyse
Diersoortspecifiek
De AlphaTRAK 2 Meter is specifiek gecalibreerd voor honden, katten en fretten wat resulteert in betrouwbare resultaten.
Een draagbare bloedglucosemeter meet
het glucosegehalte in volledig bloed, t.t.z.
het glucosegehalte zowel in het plasma
als in de rode bloedcellen.
Referentiewaarden voor bloedglucose ter
evaluatie van diabetes zijn daarentegen
specifiek gebaseerd op het glucosegehalte
in het plasma.
0,50 mmol/l
Glucose
De AlphaTRAK 2 meter bepaalt het
glucosegehalte in het plasma specifiek
voor de juiste diersoort, door calibratie
van de waarden volgens de ingebrachte
diersoort.
10
0
0.1%
-1.6%
-10
-20
-18.9%
-22.7%
-23.0%
-30
-28.5%
-40
* Het resultaat van de laboratoriumanalyse is in deze grafiek ingesteld als referentiewaarde 0
Feline
7,0 mmol/l
Rode bloedcellen
Procentuele afwijking t.o.v. de laboratoriumanalyse
Waarom een glucosemeter gebruiken specifiek geijkt voor dieren?
20
Abbott
AlphaTRAK 2
Plasma
Bayer
Contour®†
Meter
Er is een diersoortspecifiek verschil in de verhouding van glucose in de rode
bloedcellen enerzijds en het plasma anderzijds. De AlphaTRAK 2 Meter houdt
rekening met de diersoort, waardoor de gemeten glucosewaarden nauwkeurig zijn.
Canine
Roche
Accu-Chek®
Aviva‡
Abbott
AlphaTRAK 2
Meter
Bayer
Contour®†
Roche
Accu-Chek®
Aviva‡
Gebaseerd op de vergelijkende studie, blijkt de nauwkeurigheid van de AlphaTRAK 2 meter superieur t.o.v.
de humane glucosemeters voor het bepalen van de bloedsuikerspiegel bij honden en katten[3].
Uitgebreid bereik: de AlphaTRAK 2 meter heeft een bloedglucose testbereik van 1.1 – 41.7 mmol/l
Eenvoudig in gebruik
42%
glucose[1]
AlphaTRAK 2 Meter
Humane meter
58%
glucose
12.5%
glucose[2]
87,5%
glucose
7%
glucose[2]
93%
glucose
Humaan bloed
Glucose resultaten
Hondenbloed
Glucose resultaten
Kattenbloed
Glucose resultaten
Niet van toepassing
Nauwkeurig indien
gecodeerd voor hond
Nauwkeurig indien
gecodeerd voor kat
Nauwkeurig
Glucosegehalte kan
onderschat worden
Glucosegehalte kan
onderschat worden
• Een aangepast design van de test-strips:
- De mini uitstulpingen aan weerszijden
van het uiteinde van de strip maken een
beter opzuigen van het bloed mogelijk.
- Bij het inschuiven van de strip slaat de
meter aan.
Slechts 0,3 µl
0,6 µl
AlphaTRAK 2
Klein bloedstaalvolume
1 µl
2µl
4µl
Bloedstaalvolume
voor andere vaak
gebruikte draagbare
glucosemeters
• Resultaat binnen enkele seconden.
• Slechts een kleine hoeveelheid bloed nodig: 0,3µl.
Referenties
1. Mackay EM. The distribution of glucose in human blood (Scripps Metabolic Clinic).
J Biological Chem. May 1932:685-8.
2. Coldman MF and Good W. The distribution of sodium, potassium and glucose in
the blood of some mammals. Comp Biochem Physiol. April 1967:21(1) 201-6.
3. Cozzi EM. Clinical evaluation of the AlphaTRAK 2 portable blood glucose meter
(PBGM) for testing of canine and feline blood samples.
† Contour is a registered trademark of Bayer.
‡ Accu-Chek is a registered trademark of Roche.
Download