Transmurale richtlijn diabetes gravidarum-5

advertisement
Verloskundig Samenwerkingsverband Heerenveen e.o.
Transmuraal protocol Diabetes Gravidarum
Datum invoering: mei 2014
Datum revisie: mei 2015
Screening en diagnostiek diabetes gravidarum
•
Bij een eerste bezoek vind inventarisatie van risicofactoren plaats;
o GDM in de voorgeschiedenis
o BMI > 30 (kg/m2)
o Eerder kind met een geboortegewicht >p95 of >4500 gram
o Eerstegraads familielid met diabetes mellitus
o Bepaalde etnische groepen (Zuid-Aziaten, Hindoestanen, AfroCaribiers, Midden-Oosten, Marokko en Egypte)
o Onverklaarde intra-uteriene vruchtdood in de voorgeschiedenis
o Polycysteus ovariumsyndroom
•
Als er geen risicofactoren aanwezig zijn hoeft er niet gescreend te worden*.
• Bij aanwezigheid van risicofactoren vindt screening plaats door een random
glucose te prikken (veneus plasma) in het eerste trimester en vindt er tussen de
24 en 28 weken zwangerschap een OGTT plaats.
• Bij positieve discongruentie en/of polyhydramnion (veelal in het 2e /3e
trimester) dient er z.s.m. een 75g OGTT (orale glucose tolerantie test) verricht te
worden (en NIET een random glucose).
• Als bij een afwijkende glucose waarde een OGTT nodig is (zie
stroomdiagram) dan hangt het moment af van de risicofactoren.
o Bij een zwangere met diabetes gravidarum in de voorgeschiedenis
dient een eventuele OGTT te worden verricht bij 16 weken
zwangerschap. Als deze normaal is herhalen bij 24-28 weken.
o Voor alle overige risicofactoren geldt dat een eventuele OGTT
dient te worden verricht bij 24-28 weken.
Verloskundig Samenwerkingsverband Heerenveen e.o.
Stroomdiagram; screening en diagnostiek diabetes gravidarum
Random glucose bepaling in plasma (niet nuchter)
Glucose < 6,1 mmol/l
Glucose 6,1 - 11,0 mmol/l
Glucose > 11,0 mmol/l
Klaar
nuchtere glucose bepaling
Diabetes gravidarum
behandeling 2e lijn
<6,1 mmol/l
6,1 - 6,9 mmol/l
> 6,9 mmol/l
Klaar
OGTT (75 gram glucose)
Diabetes gravidarum
behandeling 2e lijn
Diabetes gravidarum (behandeling 2e lijn) als:
75 grams OGTT
nuchter
na 2 uur
veneus plasma
(mmol/l)
> 7,0
> 7,8
capillair volbloed
(mmol/l)
> 6.1
> 7.8
Op de website van de tjongerschans is de patientenfolder glucose tolerantietest
te vinden.
*Het is niet bewezen zinvol om alle zwangere vrouwen te screenen, echter in de
praktijk doen we dit nog wel.
Referenties
NVOG 2010/UMCG/Martini ZH
Download