Onderzoek bloedsuikergehalte

advertisement
Onderzoek bloedsuikergehalte
Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT)
2
U bent zojuist bij de gynaecoloog, arts-assistent of verloskundige
geweest in verband met uw zwangerschap.
Onderzoek
U heeft een verhoogd risico op Diabetes Gravidarum (verhoogd
suikergehalte in de zwangerschap). U krijgt een onderzoek waarbij
uw bloedsuikergehalte wordt gemeten: een Orale Glucose
Tolerantie Test (OGTT) gemeten bij een zwangerschapsduur tussen
de 24 en 28 weken.
Voorbereiding
• U meldt zich ’s ochtends nuchter bij de afdeling bloedafname,
B82 in het CWZ te Nijmegen. Nuchter zijn wil zeggen dat u vanaf
12 uur ‘s nachts niets meer mag eten en drinken, behalve water
en thee zonder suiker.
Eventuele medicatie mag u wel gewoon innemen met water.
• Na melden bij B82 wordt er bloed afgenomen en krijgt u
suikerwater (met daarin 75 gram glucose) te drinken.
• Twee uur ná deze inname wordt er opnieuw bloed geprikt. In die
twee uur mag u alleen water drinken.
• Omdat (veel) lichamelijk inspanning de meting kan beïnvloeden
is het aan te raden om deze twee uur in het CWZ door te
brengen. Neem daarom bijvoorbeeld een boek mee om te tijd
te veraangenamen.
• Na de tweede bloedafname mag u weer starten met eten en
drinken; u kunt eten meenemen naar het ziekenhuis.
• De gynaecoloog zal de uitslag en een eventueel vervolg binnen
een met u afgesproken termijn met u bespreken.
Dit onderzoek kan iedere werkdag worden uitgevoerd op de
afdeling bloedafname, B82. De vraag is wel of u één week van
tevoren naar de afdeling belt om een afspraak te maken voor een
zogenaamde OGTT-test voor zwangeren.
Telefoonnummer: (024) 365 86 91.
Vragen
Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen.
3
Adres en telefoonnummer
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Polikliniek gynaecologie/verloskunde B56
Telefoon (024) 365 82 45
Afdeling bloedafname B82
Telefoon (024) 365 86 91
4
G672 / 02-12
Website: www.cwz.nl
Download