Patiënteninstructie Glucose Tolerantie Test (GTT)

advertisement
Patiënteninstructie
Glucose Tolerantie Test (GTT)
Doel van de test:
Het bevestigen of uitsluiten van diabetes mellitus (suikerziekte), zwangerschapsdiabetes of een
koolhydraatstofwisselingsstoornis.
Principe van de test:
Insuline is een hormoon dat glucose (suiker) omzet in glycogeen. Dit zorgt ervoor dat de suikerspiegel van
het bloed niet te veel schommelt na bijvoorbeeld een maaltijd. Bij deze test wordt vastgesteld in welke mate
een aangeboden hoeveelheid glucose in het bloed wordt omgezet in glycogeen. Om de test goed te laten
verlopen is het van belang dat u onderstaande instructies goed leest en nakomt.
Voorbereiding:
 De avond voor de test mag u vanaf 22.00 uur niet meer drinken, eten of roken. Een klein beetje
water of thee (zonder suiker) is toegestaan. Als u een koolhydraatarm dieet volgt, dient u hier
minstens 3 dagen voor de test mee te stoppen. Het is de bedoeling dat u gedurende 3 dagen voor
de test minstens 150 gram koolhydraten per dag binnenkrijgt. Koolhydraten zitten o.a. in rijst,
aardappelen, pasta en brood.
 Medicijnen die deze test kunnen beïnvloeden moeten van tevoren worden gestaakt. Informeer van
tevoren bij uw aanvragend arts of dit van toepassing is.
Uitvoering van de test:
 U meldt zich ’s morgens om 8.00 uur bij de poli bloedafname. Kies hiervoor bij de automaat met
volgnummers de optie ‘bloedafname’ en wacht in de wachtkamer tot uw nummer aan de beurt is.
 Op de poli bloedafname wordt eerst 'nuchter' bloed afgenomen.
 De nuchtere glucosewaarde in het bloed wordt geanalyseerd.
 Wanneer deze uitslag goed is, zal u nogmaals geprikt worden voor de test gestart kan worden.
 U krijgt een oplossing van glucose in water aangeboden welke u binnen 5 minuten op moet drinken.
 120 minuten na het drinken van de vloeistof wordt opnieuw bloed afgenomen. Wanneer u tijdens de
test misselijk wordt, gelieve dit dan te melden.
 Tijdens de gehele test mag u niet eten, drinken of roken. Dit mag u na afloop van de test weer
wel.
Opmerkingen:
 Voor medische vragen en vragen over de uitkomst van de GTT verwijzen wij u naar uw
behandelend arts/ verloskundige.
 Voor vragen over het onderzoek kunt u het laboratorium van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Woerden bereiken, tijdens kantooruren via telefoonnummer 0348-427320.
Document ID: 008502, versie 5
Download