Overal en altijd laagdrempeliger zorg aanbieden

advertisement
Factsheet
Beeldzorg
Overal en altijd laagdrempeliger zorg aanbieden
Let’s talk about IT
Nu de digitale transformatie ook in de zorgsector in volle gang is, zoeken organisaties naar manieren om
hun bestaande zorgprocessen te optimaliseren. Daarnaast vraagt de overheid van zorgaanbieders om
zoveel mogelijk zorg op afstand te leveren en de cliënt in de lead te zetten, zodat zij zelf regisseur worden
over hun eigen zorg.
D
oelgroepen in de langdurige zorg,
worden steeds vaardiger met apparatuur en steeds vaker over een
smartphone, tablet, computer of tv-toestel
dat overweg kan met apps. Ook is de technologische infrastructuur binnen en buiten de
(zorg)woning inmiddels betrouwbaar genoeg
om videobellen te ondersteunen.
Samen vormen dit de ideale omstandigheden
om beeldzorg te introduceren. Verder bouwend op standaard Microsoft toepassingen,
kan Winvision op een laagdrempelige manier
beeldzorg aanbieden als toevoeging op de
reguliere zorg. Door de inzet van beeldzorg
neemt het belang van fysieke aanwezigheid
van cliënt en zorgmedewerker af, wordt de
zorgverlener ontlast, krijgt de cliënt de regie
meer in handen en heeft de cliënt de mogelijkheid 24 uur per dag een beroep te doen
op een zorgcentrale.
Beeldzorg van Winvision gaat verder dan alleen
het faciliteren van één-op-één beeldgesprekken tussen de zorgaanbieder en cliënt. Het laat
naast chat-, spraak- en beeldgesprekken ook
toe dat een zorgmedewerker voor (of tijdens)
het gesprek aanvullende deelnemers kan
uitnodigen, bijvoorbeeld een familielid of een
behandelend specialist. Winvision laat zorgorganisaties niet alleen besparen op kosten
door delen van een zorgtraject via beeldzorg aan te bieden, maar maakt het voor
zorgaanbieders ook eenvoudiger samen te
werken met bijvoorbeeld de mantelzorgers.
Stapsgewijs over op
beeldzorg
Winvision is gespecialiseerd in het implementeren van een compleet beeldzorgsysteem.
Ons advies is vaak om stapsgewijs met beeldzorg te gaan werken. Na een pilot evalueren
we samen de oplossing en kijken we samen
naar de uiteindelijke doelgroepen en technische invulling. Zo overstelpt u uw organisatie
en medewerkers niet, maar zet u beeldzorg
voor de juiste doelgroepen in.
Winvision ondersteunt u bij het trainen van
medewerkers om de adoptie van nieuwe
systemen en processen te vergemakkelijken.
BEWEZEN TECHNOLOGIE
VERDER UITGEBREID
Hoe zinvol is een oplossing die maar op
een beperkt aantal apparaten werkt?
Winvision biedt beeldzorg aan waarbij
gebruik wordt gemaakt van de techniek
van Skype voor Bedrijven, een populaire
applicatie van Microsoft voor Unified
Communications.
Met Skype voor Bedrijven kunnen
meerdere communicatievormen worden
gebruikt voor gesprekken tussen zorgorganisatie, zorgmedewerker en cliënt.
De aanwezigheid van breedband internet
en 4G-technologie maakt het overal in
Nederland mogelijk om met beeld te
bellen. Onderscheidend van de oplossing van Winvision voor Beeldzorg is het
kunnen voeren van groepsgesprekken
en het doorverbinden van gesprekken.
Het enige wat de cliënt hierbij nodig heeft
is een smartphone, tablet, computer of
tv-toestel waarop een Internet Browser
beschikbaar is of Skype geïnstalleerd kan
worden. Om slimme routeringen van
beeldgesprekken te kunnen realiseren,
wordt aanvullende Anywhere365
software gebruikt. Hiermee wordt ook
een volledige beeldzorgcentrale gefaciliteerd zodat niet alleen contact tussen
client en begeleider mogelijk is maar
ook met zorgmedewerkers die in
nachtelijke diensten rouleren. Daarnaast
maakt Anywhere365 het mogelijk om
slimme routeringen te faciliteren in
gesprekken. Hiermee richt Winvision
zich op het voorkomen van onnodige
communicatie en helpt hiermee cliënten
en zorgverleners het meest efficiënte
communicatiekanaal te kiezen.
Beeldzorg
Techniek kan wel degelijk
menselijk zijn
Het beeld bij techniek in de zorg is: het is
koud. Niet menselijk. Wat dikwijls vergeten
wordt, is dat nieuwe techniek ook kan leiden
tot meer menselijke aandacht. Neem bijvoorbeeld een doelgroep als ouderen. Zij
zijn veel meer met technologie bezig dan
pakweg tien of twintig jaar geleden; niet
voor niets hoort Nederland tot de top van
Europa wat betreft internetgebruik.
Persoonsgerichte zorg kan niet zonder
techniek. Cliënten worden geactiveerd
door de digitalisering en vinden het juist
prettig dat zij dankzij techniek altijd en
overal in beeld en geluid met een zorgmedewerker, mantelzorger of zorgcentrale
kunnen communiceren. Ook als ouderen
fysiek tot weinig meer in staat zijn, is beeldzorg juist een oplossing om met anderen in
contact te kunnen blijven en wordt vereenzaming voorkomen. De flexibiliteit van de
oplossing van Winvision maakt het voor
zorgorganisaties gemakkelijk om wat
betreft beeldzorg de juiste keuzes te
maken, passend bij individuele behoeften.
Wat dikwijls vergeten wordt, is dat
nieuwe techniek kan leiden tot meer
menselijke aandacht
Skype for Bedrijven
Anywhere 365
Skype voor Bedrijven is de geïntegreerde
oplossing voor digitale (tele)communicatie
waarmee organisaties hun interne en externe
bereikbaarheid verbeteren en kosten verlagen.
Al het klant/cliëntcontact via Skype voor
Bedrijven – telefonisch of bijvoorbeeld via
beeldbellen – levert waardevolle input voor
uw relatiemanagementsysteem. Bovendien
heeft u bij klantcontact via deze oplossing
direct alle actuele klantgegevens en de
contacthistorie beschikbaar.
Anywhere 365 van Workstreampeople is een
aanvulling op Skype voor Bedrijven, waarmee
onder meer telefoniepaden in een organisatie
geoptimaliseerd worden. Op elk moment is
duidelijk wie waar bereikbaar is en hoe nodeloze dialogen voorkomen kunnen worden. In
combinatie met CRM Online is het mogelijk
om cliënten direct en zonder omwegen bij de
juiste contactpersoon te brengen. Dat scheelt
tijd, ergernis en levert een toenemende
klanttevredenheid en meer efficiency op.
Over Winvision
Winvision is strategische ICT-partner van een groot aantal organisaties in retail, onderwijs, zorg, non-profit en overheid. Met zo’n 125
betrokken specialisten helpt Winvision haar partners om effectiever,
kostenefficiënter en dus succesvoller te opereren. Wij bewijzen
dagelijks dat ICT een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van organisatiedoelstellingen op de lange termijn. Winvision
Winvision BV
Marconibaan 12
3439 MS Nieuwegein
+31 (0) 30 6580158
[email protected]
www.winvision.nl
richt zich op het adviseren, ontwikkelen, implementeren en beheren
van oplossingen gebaseerd op het Microsoft-platform. Het is sinds
2002 actief en met meerdere Gold- en Silver-competenties behoort
Winvision tot de top in de wereld van Microsoft Partners. Winvision
is ISO9001- en ISO14001-gecertificeerd en gevestigd in Nieuwegein.
Voor meer informatie: www.winvision.nl
Download