De Cultuurdatabank, een stand van zaken - Cultuurnet - V-ICT-OR

advertisement
Seminarie V-ICT-OR 15/02/07
De CultuurDatabank: een schets van verleden, heden en toekomst?
Hans Nissens
CultuurNet Vlaanderen
Algemene opdracht in periode 2006-2010:
•Via cultuurcommunicatie en cultuurmarketing mensen te stimuleren om (meer) aan
cultuur te participeren.
•Via informatie- en onthaalservices belangstellenden makkelijker te maken om aan
cultuur te participeren.
Focus van CultuurNet Vlaanderen:
•Op een optimale publieksgerichte exploitatie van de CultuurDatabank.
•Op prospecten en incidentele participanten (ongeveer 60% van de bevolking).
•Op actieve samenwerking met tal van partners op diverse niveaus, zowel binnen als
buiten de culturele sector.
CultuurNet Vlaanderen levert op deze manier een bijdrage aan het verhogen en verbreden
van de cultuurparticipatie.
CultuurDatabank
EEN DIENST
voor het brede publiek
met meerwaarden voor cultuurorganisaties en cultuurcommunicatoren
gebaseerd op een breed technologisch platform
en win/win-partnerships
MET EEN MISSIE
het beter bereikbaar maken van alle culturele basisinformatie en dienstverlening
via tal van kanalen
op maat van het publiek
CultuurDatabank
EIGENSCHAPPEN
•een centrale databank met decentrale invoer
•gratis toegang en gratis gebruik
•sector- en niveau-overschrijdend
•met sterk faciliterend karakter
•met oog voor alle deelgebieden van de culturele sector (ook de commercieel minder
interessante)
•met oog voor alle culturele initiatieven
(ook de lokalen en kleinschalige)
•sterk publieksgericht en op maat van de gebruiker
•meer dan cultuur alleen, ook brede vrije tijd
Historiek
TIJDSLIJN:
2002
Start project
Businessplan
2003
Ontwerp en aanbesteding
2004
Start realisatie CultuurDatabank & cultuurweb.be
2005
Vervolg realisatie cultuurdatabank & cultuurweb.be
Lancering Vlaams Parlement
2006
Afronding realisatie CultuurDatabank & cultuurweb.be
Introductie van nieuwe schermen, performantieingrepen
De CultuurDatabank is nu zo goed als af
CultuurDatabank wordt meer en meer de referentie voor cultureel aanbod
Content
KWANTITEIT
80.000 aanboditems op jaarbasis
waarvan 20.000 filmitems
1 aanboditem=
1 aanbod op 1 locatie over één of meerdere tijdstippen
Referentie met ander bronnen?
• Aanbod in Tijdagenda: 40.000 op jaarbasis
• Aanbod uit onderzoek Ehsal: 45.000 op jaarbasis
 40 à 55 % meer dan vroegere hoeveelheden
KWALITEIT
• 90% heeft een korte beschrijving
• 70% heeft een lange beschrijving
• 50% heeft een URL
• 30% heeft een prijs
• 10% heeft een foto
 rijke gegevens beschikbaar
Content
3%
THEMATISCHE SPREIDING
Populairste categorieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27.000 items muziek
24.000 items film
14.000 mens en maatschappij
12.000 theater
9.000 beeldende kunsten
8.000 varia
4.000 literatuur
3.000 cultureel erfgoed
3.000 dans
GEOGRAFISCHE SPREIDING
• 22.000 Brussels gewest
• 17.000 Antwerpen
• 14.000 West-Vlaanderen
• 12.000 Oost-Vlaanderen
• 8.000 Vlaams Brabant
• 7.000 Limburg
muziek
3%
film
4%
25%
8%
mens en maatschappij
theater
9%
beeldende kunsten
varia
literatuur
12%
23%
cultureel erfgoed
dans
13%
9%
10%
27%
Brussels Hoofdstedelijk
gewest
Antwerpen
West-Vlaanderen
15%
Oost-Vlaanderen
Vlaams Brabant
21%
18%
Limburg
Geopartners
CULTURELE ORGANISATOREN en locaties in steden en gemeenten
1400 ‘grote huizen’ over gans Vlaanderen: culturele actoren van bovenlokaal belang
waarvan 400 muziekfestivals
 Aanbod volledig in de CultuurDatabank, steeds voor de komende 4 weken
Actieve deelname STEDEN EN GEMEENTEN
88 gemeenten voeren effectief in
101 valideren actief de ingevoerde data
 Vanaf 2007 actieve campagne naar steden en gemeenten met oog op grotere
deelname
 Met het oog op betere publicatie en meer lokale content
Publicatie vanuit CultuurDatabank
PUBLICATIEKANALEN
82 actieve kanalen die gebruik maken van de data uit de cultuurdatabank
waarvan
•
56 kanalen van steden en gemeenten (35 partners)
•
11 kanalen van intermediaire culturele organisaties (9 partners)
•
15 kanalen van media online & print (11 mediapartners)
Enkele voorbeelden:
• Mechelen, Leuven, Uit in Regio Kortrijk, Tinck, Hasselt, Brugge, Gent, Onthaal en
promotie Brussel (OPB), Aarschot, Sint-Niklaas, Bertem, Lovendegem,
Geraardsbergen, Bierbeek, Vilvoorde, Lier, enz…
• Gezinsbond/Tinteltenen, CJP, VCV, VCOB, Boek.be, Erfgoedvlaanderen –
Monumentengids, IBK, SOCIUS
• VRT, Corelio, Inbev, MSN, Sherpa, ATV, De Persgroep, Concentra, Brussel Deze
Week, Stella Artois
Diverse nieuwe partnerships in de steigers
=> Target: verdere stijging publicatiekanalen in 2007 en volgende
Gebruikersbevraging CultuurDatabank
RESULTATEN GEBRUIKERSBEVRAGING
Gebruikers:
3000 actieve gebruikers in 2006
Meer dan 100 nieuwe gebruikers per week
•
•
•
60% voert 1 tot 5 aanboditems in (-7% t.o.v. 2005)
23% heeft ervaring met 6 tot 20 activiteiten
17% met meer dan 20 (+7% t.o.v. 2005)
 Meer personen actief bezig met de CultuurDatabank én voeren meer in
Algemene tevredenheidsscore:
Stijging van 6.2 in 2005 tot 6.7 in 2006
•
•
34% geeft score van meer dan 8/10 (stijging van 11% t.o.v. 2005)
21% maximum 5/10 score (daling van 15% t.o.v. 2005)
 Nog verder optimaliseren van de CultuurDatabank in de toekomst
Kennis over publiekskanalen:
73% heeft kennis over cultuurweb.be
28% De Standaard Online & 21% Nieuwsblad.be
….
 Beter communicatie over het bereik van de CultuurDatabank gegevens
Toekomst CultuurDatabank
•
Samenwerking met Toerisme Vlaanderen
•
VIP project: digitaal vrijetijds loket Vlaanderen
•
Bijkomende verbeteringen aan CultuurDatabank (usability en performantie)
•
Verdere uitbreiding van contentverzameling; meer lokale data, meer UIT-data
•
Vereenvoudiging categorisatie
•
Servicelaag ontwikkelen op toepassing
•
Uniform maken van output formaten
•
Verder compatibel maken van ticketing-databanken
•
Vernieuwingsscenario’s op langere termijn i.h.k.b. een (IBBT) onderzoekstraject
•
Meer outputtools voor steden en gemeenten i.h.k.v. Zone 30 en media
Download