Uploaded by Rangdol Tenzin Roronoa

Overzicht VCNW Functie2019

advertisement
Overzicht VCNW Functie
A. ALGEMENE CELFYSIOLOGIE
1. Inleiding: wat is homeostase? 17
a. Celvolume regeling 45
b. pH regeling 60
2. Electrofysiologie en Prikkelbaarheid 80
a. Electrofysiologie van de celmembraan 80
b. Diversiteit van ionenkanalen 112
1) Spanningsafhankelijke Na+ en Ca2+ kanalen 115
(i) Nav kanalen 119
(ii) Cav kanalen 129
2) K+ kanalen 133
(i) Kv kanalen 135
(ii) Kir kanalen 142
(iii) K2P kanalen 148
3) Niet-spannings afhankelijke Ca2+ kanalen 150
(i) Ca2+ influx kanalen 151
(ii) Intracellulaire kanalen 154
4) Cl- kanalen 161
5) Een kanalopathie: myotonia congenita 165
c.
Diversiteit van actiepotentialen 173
i. Inleiding 174
ii. AP in neuronen 181
iii. AP in hartspier en skeletspier 198
iv. AP in andere celtypes 216
B. FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN VAN CELLEN IN EEN WEEFSEL
1. Epitheelcellen: integratie van transportmechanismen 223
i. Beginselen van epitheelfysiologie 224
ii. Water transport 237
iii. Na+ absoptie in de nier 240
iv. Cl- secretie en reabsorptie 255
2. Neuronen: celfysiologie van de synaps 271
i. Inleiding 272
ii. De neuromusculaire synaps 279
iii. De centrale synaps: neurotransmitters 289
(i) Glutamaat-receptoren 312
(ii) GABA en glycine receptoren: ipsp’s 319
(iii) Ach receptoren 327
(iv) Serotonine (5-HT)-receptoren 330
iv. De centrale synaps: integratie van input 337
v. De centrale synaps: modulatie en plasticiteit 342
3. Spieren: hartspier, gladde spier en skeletspier 357
i. Contractie-relaxatie mechanismen
a. Dwarsgestreepte spieren 358
b. Gladde spieren 371
ii. Exitatie-contractiekoppeling
a. Skeletspier 381
b. Hartspier 390
c. Gladde spieren 401
iii. Eigenschappen van spiercontractie 418
a. Skeletspier 418
b. Hartspier 439
c. Gladdespier 447
C. INTEGRATIE VAN CELSYSTEMEN
1. Het autonoom zenuwstelsel
i. Principes van organisatie in het zenuwstelsel 454
ii. De autonome synaps 466
iii. Autonome controle van bloeddruk en hartfunctie 476
2. Het sensorische zenuwstelsel
i. Algemene concepten 491
ii. Smaak en geur 497
iii. Zicht 513
iv. Gehoor en evenwicht 528
v. Somatosensatie 543
vi. Proprioceptie 552
Download