Vrijstelling van accijnzen

advertisement
Vrijstelling van accijnzen
Doelgroep
Bedrijven
Het land waarin de maatregel van kracht is
België (het is een federale maatregel)
De omschrijving van de doelstelling van de maatregel
Op elke MWh aardgas die verbruikt wordt, wordt een energiebijdrage (ook wel accijnzen
genoemd) van momenteel 1,1966 €/MWh aangerekend. Het gasverbruik voor WKK’s en voor
landbouwbedrijven wordt echter vrijgesteld van die bijdrage.
De maatregel is dus deels (nl. mbt de kwijtschelding voor WKK’s) ingegeven door het
bevorderen van rationeel energieverbruik.
De maximumsteun die voorzien is binnen de maatregel
De volledige kwijtschelding van de energiebijdrage.
De minimumsteun die voorzien is binnen de maatregel
De volledige kwijtschelding van de energiebijdrage (er is geen ‘tussenkorting’)
Het voorziene budget
Niet van toepassing
De voorwaarden om de steun te bekomen
Om de vrijstelling te bekomen moet men een aanvraag (een zgn. vergunning
energieproducten en elektriciteit) indienen bij de Gewestelijke Directie van Douane en
Accijnzen.
De vrijstelling geldt enkel voor het gasverbruik verbonden aan de WKK of het
landbouwbedrijf, niet voor bvb het gasverbruik voor de verwarming van de privéwoonst
gekoppeld aan het landbouwbedrijf.
De formaliteiten die dienen te worden vervuld om de steun aan te vragen
Aan de hand van de NACE-code wordt bepaald of de aanvrager een bedrijf is dat tot de
vrijgestelde sector behoort. Voor een WKK volstaat een verklaring op erewoord. Het formulier
daarvoor vindt u op onderstaande website.
Het beleidsniveau dat deze maatregel beheert
Douane en accijnzen, Ministerie van Financiën
De adresgegevens waar de maatregel kan worden aangevraagd
Gewestelijke directies van Douane en Accijnzen, adressen te vinden op onderstaande
website
Meer informatie
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/index.htm
Download