hier - Doorbraak.eu

advertisement
Herdenk misdaden
kolonialisme en slavernij !
Geen feestje rond
bloedjas De Ruyter
► Admiraal heeft met veroveringen slavernij mede mogelijk gemaakt
► Solidariteit met slachtoffers kolonialisme en racisme
Op 7 november 2007 wordt het Michiel de
Ruyter-herdenkingsjaar officieel
afgesloten in de Amsterdamse Nieuwe
Kerk. Veel witte Nederlanders hebben dit
jaar meegedaan aan een feestje ter ere
van de geboorte 400 jaar geleden van
“zeeheld” Michiel De Ruyter. De
organisatoren van het herdenkingsjaar
hebben hem uitgebreid in het zonnetje
gezet. Daarbij hebben ze het niet over de
eeuwenlange ellende die het
Nederlandse kolonialisme, kapitalisme en
nationalisme hebben voortgebracht. Men
houdt juist een juichverhaal over de
wereldmacht die Nederland ooit was en
over de hedendaagse Nederlandse
samenleving die een toonbeeld zou zijn
van democratie en tolerantie.
Met een potsierlijk praalgraf in de Nieuwe
Kerk wordt De Ruyter al eeuwenlang als
een Hollandse heilige bewierookt.
Gelukkig heeft de recente Nieuwe Kerktentoonstelling over helden ook oog voor
kritiek op koloniale vechtersbazen. Zo zet
men gouverneur-generaal Van Heutsz
(1851-1924) neer als een "gevallen held".
Die houwdegen moet immers
verantwoordelijk gesteld worden voor de
afslachting van 70.000 mensen in
Nederlands-Indië en voor een gruwelijk
koloniaal schrikbewind. Na eerst daarvoor
te zijn geëerd, staat hij de laatste
tientallen jaren te boek als een symbool
van verderfelijk koloniaal bestuur. Het
omstreden Amsterdamse Van Heutszmonument werd daarom in 2004
omgedoopt. De verwijzingen naar Van
Heutsz werden daarbij verwijderd. In
navolging daarvan zou het standbeeld
van De Ruyter in Vlissingen moeten
worden veranderd in een monument
tegen kolonialisme en slavenhandel.
De laatste jaren is trots zijn op Nederland
helaas weer volop in de mode. Politici en
opiniemakers proberen de verering van
"vaderlandse helden" door onze strot te
duwen. Premier Balkenende roemde "de
VOC-mentaliteit" en de Hollandse
koopmansgeest. Maar een heleboel
mensen weigeren mee te juichen en
willen juist wat doen tegen Nederlands
racisme, kolonialisme en nationalisme.
Doorbraak roept op om na Van Heutsz
ook De Ruyter en andere koloniale
vechtersbazen om te dopen tot “gevallen
helden”. Deze "helden” moeten van hun
voetstuk vallen. Ze moeten niet langer
meer worden verheerlijkt, maar omlaag
gehaald worden als de koloniale
schurken, dieven en plunderaars die ze
waren, als de belangenbehartigers van
die roofstaat aan de Noordzee, die in zijn
koloniën zwarte mensen eeuwenlang
heeft geknecht, tot slaaf gemaakt en
uitgemoord.
Meer weten? Neem contact op met:
Doorbraak
Postbus 901, 7400 AX Deventer
Mail: [email protected]
Telefoon: 06.41.20.61.67
Website: www.doorbraak.eu
Michiel De Ruyter
van koloniale vechtersbaas tot nationale “held”
Evenals andere zeventiende eeuwse zeebonken en vechtersbazen diende admiraal De
Ruyter de belangen van de Nederlandse
machthebbers in de koloniale strijd. Men wilde
een zo groot mogelijk deel van de gebieden en
grondstoffen in Amerika, Afrika en Azië
veroveren. Daarom voerde De Ruyter op zee
vaak oorlog met koloniale concurrenten als
Engeland en Portugal. De overheid gaf de
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
begin zeventiende eeuw het monopolie op alle
handel met "de Oost", met Azië. Daarmee
werd de VOC de eerste multinational ter
wereld en brak de zogenaamde Gouden Eeuw
aan. Maar de bewoners van de gekoloniseerde
gebieden gingen door een hel. Ze werden
uitgebuit, beroofd, tot slaaf gemaakt, verkracht
en uitgemoord. De Ruyter is nooit in Azië
geweest, maar heeft wel veel vuil werk opgeknapt voor de in 1621 opgerichte WestIndische Compagnie (WIC). Die kreeg het
handelsmonopolie voor alle koloniën in "de
West", in Noord- en Zuid-Amerika en WestAfrika. Slavenfort Elmina in het huidige Ghana
vormde jarenlang een van de belangrijkste
centra van de transatlantische slavenhandel
van de WIC. Met zijn militaire acties tegen de
Engelsen droeg De Ruyter flink bij aan de
opbouw van die handel.
Over De Ruyter kwam na zijn dood in 1676 al
snel een enorme mythevorming op gang. Veel
generaties zijn opgevoed met een juichverhaal
over De Ruyter, een verhaal dat veel zegt over
het protserige en zelfgenoegzame Nederlandse zelfbeeld. Al eeuwenlang wordt er een
Hollandse volksaard geconstrueerd en op hem
geprojecteerd. Hij zou bescheiden zijn geweest, zuinig, plichtsgetrouw, vaderlandslievend, godsvruchtig, en verdraagzaam, zogenaamd allemaal typisch Nederlandse eigenschappen. Ook in het herdenkingsjaar 2007
wordt De Ruyter als een rolmodel voor alle
Nederlanders neergezet. De overheid en het
bedrijfsleven hemelen het Nederlandse kolonialisme en kapitalisme op. Hoewel Nederland
op de Nederlandse Antillen na geen koloniën
meer heeft, is het dekolonisatieproces in de
hoofden van veel witte Nederlanders nooit echt
goed op gang gekomen. Na veel moeite is pas
in de 21-ste eeuw een nationaal monument
tegen de Nederlandse slavenhandel tot stand
gekomen. Dat monument is vooral te danken
aan de inspanningen van Surinaamse Nederlanders.
De Nederlandse samenleving die zo doordrongen was van het kolonialisme, is nooit
radicaal tegen het licht gehouden en zeker
door witte Nederlanders veel te weinig
bekritiseerd. Hoog tijd dat dit wel gaat gebeuren. Het beestje moet gewoon bij z’n naam
worden genoemd: genocide, plunderingen,
massale ontvoeringen, dwangarbeid, verkrachtingen. Het kolonialisme en vooral de
transatlantische slavernij liggen ten grondslag
aan het huidige racisme. De kolonisator riep
racistische categorieën en hiërarchieën in het
leven die - hoewel ze door de tijd heen wel zijn
veranderd - helaas tot op vandaag de dag hun
stempel op de samenleving drukken en tweederangs Nederlanders creëren. Zo voert de
overheid al een hele tijd een hetze tegen
Antillianen door te beweren dat ze crimineler
zijn dan andere Nederlanders. Maar juist zulk
racisme van de overheid is een misdaad. De
overheid wil de Antillianen een inburgeringsplicht opleggen die niet geldt voor andere
Nederlanders. Ook wil men "overlastgevende"
Antillianen in Nederland deporteren naar de
Antillen. Verder zijn allerlei gemeenten bezig
om een "speciale rassendatabank" van
Antillianen aan te leggen. Voor het eerst sinds
de Tweede Wereldoorlog wordt een specifieke
groep Nederlanders zo apart gezet.
► Geen reclame voor Nederlands kolonialisme en nationalisme!
► Bestrijd het racisme van de staat en op
straat
Download