Efeze 6:12

advertisement
Efeze 6:12
Want wij hebben de strijd
niet tegen vlees en bloed,
maar tegen de overheden,
tegen de machten, tegen de
wereldbeheersers van de
duisternis van dit tijdperk,
tegen de geestelijke machten van het kwaad in de
hemelse gewesten.
Lukas 4: 14-19
Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea. Het nieuws over hem
verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen
geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte
ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem
de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar
geschreven staat:
De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun
vrijlating bekend te maken en aan blinden het
herstel van hun zicht, om onderdrukten hun
vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer
uit te roepen.
Handelingen 10: 37-38
U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea
na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van
Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en
hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die
door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met
Hem.
David (1 Samuël 16:13)
Samuël nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers.
Vanaf die dag was de geest van de HEER over David.
Elisa (2 Koningen 13:21)
Daarna stierf Elisa en hij werd begraven.
In die tijd vielen roversbenden uit Moab
aan het begin van elk jaar het land binnen.
Op een keer was een groep mensen een man
aan het begraven, toen ze een bende uit
Moab zagen aankomen. Ze gooiden de man
gauw in het graf van Elisa en renden weg.
Maar toen de dode het lijk van Elisa raakte,
werd hij weer levend en stond op.
2 Korinthe 1:21
Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen
heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als Zijn eigendom, en ons als
voorschot de Geest gegeven heeft (NBV).
Deze dingen zullen de gelovige volgen
-
(Markus 16:17):
Grotere werken doen als Jezus deed
Demonen uitdrijven
Op zieken handen leggen en ze zullen genezen
Giftige slangen aanraken zonder ziek te worden
Gif drinken zonder ziek te worden
In nieuwe tongen spreken
Efeze 2: 1-2
U was dood door
de misstappen
en zonden
waarmee u de
weg ging van de
god van deze
wereld, de
heerser over de
machten in de
lucht, de geest
die nu werkzaam
is in hen die God
ongehoorzaam
zijn.
Efeze 2: 1-2
U was dood door
de misstappen
en zonden
waarmee u de
weg ging van de
god van deze
wereld, de
heerser over de
machten in de
lucht, de geest
die nu werkzaam
is in hen die God
ongehoorzaam
zijn.
Efeze 1: 20-23
Want Gods kracht werkt in
ons. Die kracht is dezelfde
sterke macht waarmee God
Jezus weer levend maakte.
En het is dezelfde macht
waarmee Hij Hem in de
hemelse plaatsen een plaats
gaf naast Zichzelf. Nu is
Jezus machtiger dan elke
andere macht en kracht en
gezag die je maar kan
bedenken…..
Hij is Heerser geworden
over alles wat er is. En Hij
heeft Hem gemaakt tot het
Hoofd van de gemeente. De
gemeente is zijn Lichaam
(Basisbijbel).
Efeze 1: 20-23
Want Gods kracht werkt in
ons. Die kracht is dezelfde
sterke macht waarmee God
Jezus weer levend maakte.
En het is dezelfde macht
waarmee Hij Hem in de
hemelse plaatsen een plaats
gaf naast Zichzelf. Nu is
Jezus machtiger dan elke
andere macht en kracht en
gezag die je maar kan
bedenken…..
Hij is Heerser geworden
over alles wat er is. En Hij
heeft Hem gemaakt tot het
Hoofd van de gemeente. De
gemeente is zijn Lichaam
(Basisbijbel).
Efeze 2:6 & 3:10
God heeft ons levend
gemaakt en ons nu
samen met Jezus een
plaats gegeven in de
hemelse plaatsen. Wij
zijn daar ín Jezus
Christus.
God wil de gemeente
gebruiken om zijn grote
wijsheid bekend te
maken aan de
onzichtbare leiders en
machten van de
geestelijke wereld.
Efeze 2:6 & 3:10
God heeft ons levend
gemaakt en ons nu
samen met Jezus een
plaats gegeven in de
hemelse plaatsen. Wij
zijn daar ín Jezus
Christus.
God wil de gemeente
gebruiken om zijn grote
wijsheid bekend te
maken aan de
onzichtbare leiders en
machten van de
geestelijke wereld.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards