VitalHealth e-Vita - VitalHealth Software

advertisement
VitalHealth e-Vita
INTERACTIEF ZELFMANAGEMENT PLATFORM VOOR PATIËNT, PRAKTIJK EN WIJK
Zelfmanagement speelt een steeds belangrijker rol in de zorg. Er is sprake van een groeiende chronische
populatie en de werkdruk neemt toe. Zelfmanagement kan bijdragen om de zorg op een andere manier te
organiseren zodat persoonlijke begeleiding mogelijk blijft en kwaliteit van zorg en kosten gelijk blijven. Met
VitalHealth e-Vita coördineert u het zelfmanagement-proces digitaal én interactief. De relatie tussen patiënt
en diens multidisciplinaire zorgnetwerk is daarbij het uitgangspunt. e-Vita brengt formele en informele
zorgverleners bij elkaar, gericht op optimale afstemming en samenwerking. Doordat informatie centraal
beschikbaar is houdt u tijd over voor persoonsgerichte en proactieve zorg en daar heeft de patiënt baat bij.
Zorg op maat
VitalHealth e-Vita helpt u om het (zelf)zorgproces van de patiënt persoonsgericht te ondersteunen. Dat gebeurt op basis
van beschikbare data (HIS/KIS) in combinatie met screeningtools waarmee educatie en monitoring taken op maat wordt
aangeboden. Dit proces wordt waar mogelijk geautomatiseerd waarbij de patiënt en zorgverlener waar nodig notificaties
ontvangen over nieuwe meetwaarden, te hoge resultaten uit de monitoring, openstaande berichten en veranderingen in
het individueel zorgplan. Zo stuurt u actief mee in het zelfmanagementproces en volgt u relevante ontwikkelingen ook
tussen consulten door.
+
+
+
+
+
+
Patiënt
Gepersonaliseerde zorg
Inzage in eigen meetwaarden
Beter in beeld door slimme
monitoring van eCoaches
COPD en Astma
Tijd- en plaatsonafhankelijk
Betrouwbare educatie en
gegevens
Zorgnetwerk betroken volgen
op zelfgekozen momenten
+
+ Regionaal patiëntportaal
+ Centraal multidisciplinair
+
+
+
+
Praktijk
Optimale benutting consulttijd
door consultvoorbereiding
Veilig berichten uitwisselen
Patiënt beter in beeld tussen
consulten door
Begeleiding van de patiënt op
afstand
Consulten besteden aan de
patiënten die het meer nodig
hebben
Wijk
behandelplan
+ Communicatie met betrokken
zorgverleners
+ Ondersteuning van
transmurale zorg
+
Geschikt voor alle betrokken
(in)formele zorgverleners
software for collaborative health management
“Patiënten vinden het prettig om hun zorg zo veel mogelijk online te kunnen regelen. Via
e-Vita kunnen we dat nu ook aanbieden”
Cris Noordzij, Huisarts bij Huisartsenpraktijk Noordzij
Screening
De screeningsinstrumenten die binnen e-Vita beschikbaar zijn helpen u actueel inzicht te krijgen in de gezondheidsstatus
van de patiënt. Dit kan zowel lichamelijke als psychische informatie zijn en dient als input voor een consult. Indien de
screener zorgwekkende resultaten laat zien ontvangen zorgverlener en patiënt beide een alert dat er spoedig overleg
nodig is. Het is tevens mogelijk om op basis van deze resultaten geautomatiseerd acties voor de patiënt te generen
binnen e-Vita. Zo helpt u ook om gezondheidsklachten tijdig te signaleren en exacerbaties te voorkomen.
VitalHealth e-Vita ondersteunt verschillende vormen
screeningsinstrumenten:
+ Opbouw persoonlijk profiel met bijvoorbeeld sociale vaardigheden, kennisniveau of psychische gesteldheid;
+ Tijdige signalering van gezondheidsklachten aan de hand van (meetwaarden) bevraging;
+ Patiëntervaringen en –tevredenheid.
Educatie
Educatie heeft een belangrijke plaats binnen
e-Vita. Het portaal ontsluit eenvoudig ‘veilige’
en ‘betrouwbare’ educatie en informatie. Deze
educatie is afgestemd op de hedendaagse
richtlijnen. De educatie kan voorafgaand
aan het consult worden aangeboden als
consultvoorbereiding of juist na afloop van
een consult als naslagwerk. U voorziet in
de informatiebehoefte van de patiënt met
educatie en informatie op maat.
VitalHealth e-Vita ondersteunt de volgende vormen van educatie:
+ Educatie van September Multimedia, gespecialiseerd in patiëntenvoorlichting;
+
Door uzelf gekozen achtergrondinformatie, die we in de bibliotheek kunnen toevoegen en die eenvoudig als taken
naar uw patiënten te sturen zijn in de vorm van documenten, afbeeldingen of video’s.
Monitoring
Het is een uitdaging om chronische patiënten tussen
consulten goed in beeld te houden. e-Vita ondersteunt het proces van continue monitoring. Daarbij
gaat het om tussentijds contact met de patiënt via de
berichten-module maar ook om meetwaarden van de
patiënt thuis. Hierdoor kan snel worden ingegrepen
bij bijvoorbeeld afwijkende bloedwaarden.
Ook deze functionaliteiten helpen bij consultvoorbereiding. Want de zorgverlener heeft al voorafgaand
aan het consult toegang tot alle relevante en actuele
gegevens van de patiënt. Hierdoor kan het consult
gaan over het aanpakken van de problemen in plaats
van alleen het vaststellen.
VitalHealth e-Vita ondersteunt verschillende vormen van monitoring:
+ Berichten uitwisselen tussen zorgverlener en patiënt
+ Meetwaarden uploaden
+ Real-time dossierinzage
Partners
VitalHealth werkt voor e-Vita samen met verschillende partners. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om koppelingen van
oplossingen of het aanbieden van content binnen e-Vita.
Waarom VitalHealth e-Vita
+
+
+
+
+
+
+
Een efficiënte besteding van consulttijd
De kans om consulten in te zetten voor de patiënten die dat het meest nodig hebben
Uw zorgprocessen ontzorgen door middel van gevalideerde eHealth;
Data koppeling met uw HIS of KIS;
Eén centraal portaal voor patiënten, ook voor afspraken maken en herhaalrecepten;
Al ingezet door meer dan 10 zorggroepen;
ZO!-gecertificeerd.
De VitalHealth e-Vita app laat patiënten laagdrempelig en
plaats onafhankelijk aan de slag gaan met hun gezondheid. Bij de
ontwikkeling van de e-Vita app waren de sleutelwoorden: eenvoud, gebruikersgemak en toegankelijkheid. Zo kan de patiënt zelf bloedwaardes uploaden. Verder is de educatie binnen
e-Vita ook in de app beschikbaar. Met de e-Vita app is proactief digitaal
communiceren eenvoudig en wordt de patiënt betrokken bij zijn of haar
persoonlijke zorgproces.
Gebaseerd op het VitalHealth Platform
De VitalHealth-softwareoplossingen maken gebruik van het VitalHealth Platform. Dit generieke cloud-based platform is zeer
flexibel, zowel voor betrokken zorgverleners als voor de patiënt. Door de modelgedreven architectuur van het VitalHealth
Platform zijn uitbreidingen of aanpassingen eenvoudig en snel te realiseren. Wijzigingen in zorgprocessen en -procedures
kunnen hierdoor snel worden doorgevoerd, wat resulteert in een optimale ondersteuning van het zorgproces.
VitalHealth Software is een snelgroeiende IT onderneming voor de gezondheidszorg. Belangrijke aandeelhouders zijn Mayo
Clinic (US) en de Noaber Foundation (NL). Het hoofdkantoor van VitalHealth is gevestigd in Nederland. Daarnaast zijn er
kantoren in de Verenigde Staten, Duitsland en India. VitalHealth levert cloud-based eHealth-oplossingen voor Collaborative
Health Management en wordt gedreven door de missie “Betere gezondheid voor miljoenen mensen door middel van
eHealth”. VitalHealth wordt beschouwd als leider in markten als ketenzorg, Patient Reported Outcome Measurement
(PROMs), Routine Outcome Monitoring (ROM), zelfmanagement en eMentalHealth. Alle oplossingen zijn gebaseerd op het
VitalHealth Platform, een flexibel cloud-based platform voor healthcare applicaties.
www.vitalhealthsoftware.nl
Download