Menukaart Financiële educatie

advertisement
Menukaart
Financiële educatie
1. De financiële wegwijzer
2. Ik en geld
Ontwikkeld door de Volkskredietbank
NO-Groningen
Het programma bestaat uit 5 lessen:
- Wat verdien ik
- Inkomsten en vaste lasten
- Wat ben ik kwijt
- Andere kosten
- Lenen Een pdfbestand en een docentenhandleiding wordt
toegestuurd.
Voor wie: VMBO
Kosten: € 75,Meer info: Financiele wegwijzer VMBO (PDF)
Ontwikkeld door Codenamefuture
Het programma bestaat uit:
Les 1: Mijn Levensstijl
Les 2: Mijn Inkomsten
Les 3: Mijn uitgaven
Les 4: Mijn Bank
Les 5: Mijn Toekomst
De lessen kunnen los van elkaar ingezet worden en
sluiten aan bij de economiemethodes.
Voor wie: leerjaar 2 en 3 VMBO en HAVO/VWO, MBO
niveau 2 en 3.
Kosten: € 1785,- voor een onbepaald aantal studenten en projecten
Meer info: www.codenamefuture.nl/ikengeld/
3. Diverse workshops FSU jongerenteam
Ontwikkeld en verzorgd door het FSU jongerenteam
Het aanbod bestaat uit:
•
De workshop ‘Handle with or without money’ is gebaseerd op het tv-programma ‘Ik hou van Holland ‘. Op een speelse manier ontdekken jongeren hoe
ze met geld kunnen omgaan en op die manier schulden kunnen voorkomen.
•
De workshop ‘Moneypoly’ is gebaseerd op het bekende spel Monopoly. Doel is
om jongeren oplettend te maken met wat er allemaal bij komt kijken als je 18 jaar
bent geworden en als je op jezelf woont.
•
De workshop ‘18 en nu?’ Gebaseerd op Tetris. Er worden allerlei vragen over
financiële thema’s behandeld.
Voor wie: jongeren van 17 tot 27 jaar en geschikt voor alle niveaus
Kosten: € 35,- per workshop.
Meer info: http://www.fsufriesland.nl/index.php?id=jongeren
Aanmelding: Telefoonnummer: (058) 213 99 92 | E-mail: [email protected]
4. Ouderavond financiële opvoeding
Verzorgd door: Sammen Coöperatie U.A. in opdracht van Nibud
Tijdens een ouderavond Financieel Opvoeden wordt de ouder meegenomen in de
wereld van de puber en zijn geld. Het is een interactieve avond waarbij tips en tools
vanuit het publiek gedeeld worden en een ieder met nieuw verworven kennis naar
huis gaat.
Voor wie: ouders
Kosten: € 375,- excl. BTW en excl. reiskosten
Aanmelding via: [email protected]
5.
Theatervoorstelling
cashflow
Verzorgd door: Theater Thot
De voorstelling wordt tot 31 juli 2015 gegeven.
Voor wie: VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium. Sluit aan
bij de vakken: CKV, Maatschappijleer, Economie,
Wiskunde
Kosten: € 500,- per voorstelling
Aanmelding: Telefoonnummer (0570) 56 46 81
E-mail: [email protected]
Meer info: Website van Theater Educatie
6.
Kosteloze programma’s
Deze programma’s zijn kosteloos en worden zonder
tussenkomst van de gemeente Leeuwarden ingezet.
LEF
Verzorgd door: Stichting LEF (Leven en Financiën)
7.
Facultatief
Andere activiteit op het gebied van financiële
educatie.
Bijdrage gemeente: max € 1000,- van de feitelijke
kosten per school.
Wilt u een andere activiteit op het gebied van
financiële educatie inzetten? Dit is ook mogelijk.
Neem dan contact op met Anke Sinnema van de
gemeente Leeuwarden via (058) 233 40 19 of
[email protected]
Dit programma bestaat uit 4 gastlessen van 1,5 uur in
4 aaneengesloten weken. Het wordt uitgevoerd door
vrijwillige gastdocenten.
- Les 1: leven en financiën
- Les 2: wat voor consument ben jij?
- Les 3: financiën, inzicht en inspiratie
- Les 4: jouw LEF-plan: persoonlijk financieel plan
Doelgroep: MBO niveau 3 en 4.
Aanvragen: www.lefnet.nl
Game Moneymatters: waar sta je op je 30ste?
Beschikbaar gesteld door: Stichting weet wat je
besteedt.
Kerndoelen: Effecten van keuzes herkennen op
het gebied van consumeren en budgetteren. Eigen
gedachtenpatroon onder de loep nemen en reflecteren op eigen gedrag.
Doelgroep: jongeren in de leeftijd van 15 – 18 jaar.
Meer info: website Stichting Weet Wat Je Besteedt
(WWJB)
Jongeren en Geld
Verzorgd door: Present Promotions
Thema’s: Sparen of uitgeven? Waar geef je dan je
geld aan uit en hoeveel? Hoe ga je bewust met geld
om, stel je prioriteiten kunt stellen en voorkom je
schulden?
Doelgroep: VO en MBO
Aanmelding: via Solin Katane, e-mail: s.i.h.katane@
fcroc.nl of telefoonnummer: 06 3659 0901.
Download