Ons motto: Waar identiteit en kwaliteit de toekomst

advertisement
In samenwerking met de geledingen van de school, zoekt het bestuur
van PCBO Leeuwarden e.o. voor de
Dr. Algraschool te Leeuwarden
een ondernemende directeur (wtf 1,0)
Onze missie:
PCBO Leeuwarden e.o. is een integere aanbieder
van primair onderwijs in de gemeente Leeuwarden
en omstreken. Zij geeft hoogwaardig, innovatief en
gedegen onderwijs, vanuit een christelijke identiteit,
met aandacht voor de talenten van ieder kind. De
organisatie is een betrouwbare partij voor zowel
ouders, leerlingen en partners, als voor het
personeel. High Performance en Deep Learning
vormen belangrijke strategische uitgangspunten.
www.pcboleeuwarden.nl
De vacature ontstaat per 1 augustus 2017 i.v.m. pensionering van de
huidige directeur.
Er wordt gezocht naar een directeur die:
 leiding geeft vanuit visie, daadkracht en integriteit;
 het een uitdaging vindt een sterk IKC op te bouwen;
 vanuit draagvlak kan bouwen en consolideren;
Ons motto: Waar identiteit en kwaliteit de
toekomst van onze kinderen versterken !
 verbindende kwaliteiten heeft binnen de school en met de
omgeving;
De organisatie bestaat uit 15 basisscholen op 18
locaties, verspreid over Leeuwarden, Wirdum, Grou,  groepsgericht leiderschap kan tonen, ruimte en sturing aan het
Akkrum, Aldeboarn en Tersoal. Ruim 270
team kan bieden;
personeelsleden hebben de zorg voor ruim 3200
 ondernemend is en de school intern en extern kan profileren.
leerlingen.
We verwachten van de directeur dat hij/zij:
 communicatief sterk is en transparant;
 inspireert;
 humor en relativeringsvermogen bezit;
 uit overtuiging inhoud geeft aan christelijk onderwijs;
 actief meewerkt aan de uitvoering van het schoolbeleid en het
strategisch beleid van PCBO Leeuwarden e.o.;
 ervaring heeft als leerkracht en als leidinggevende;
 een relevante managementopleiding heeft gevolgd.
Korte karakteristiek van de school
De Dr. Algraschool in Leeuwarden is centraal
gelegen in de wijk Camminghaburen.
Dagelijks krijgen 350 kinderen hier onderwijs.
Een school in het hart van de samenleving.
De komende jaren ontwikkelt de school zich naar
een IKC waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn
geïntegreerd. Er wordt binnen het te vormen IKC
Wij bieden:
gewerkt met één visie, één team en één leiding.
Ons onderwijs is divers van vorm, inhoud en niveau.  een school met een betrokken team en betrokken ouders;
Het is gevarieerd, onder andere door vieringen,
 een boeiende en ambitieuze organisatie;
cultuur en muziek. We willen daarbij talenten
 ondersteuning vanuit de centrale dienst van PCBO;
ontdekken en ontwikkelen.
Met digiborden, internet in de klas, multimedia,
innovatieve verlichting die de leerhouding gunstig
beïnvloedt en online communicatie met ouders zet
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
de Dr. Algraschool moderne techniek in. Ouders
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
worden op diverse manieren betrokken bij de
school.
Voor meer informatie kunt u op contact opnemen met de directeur-bestuurder de heer Hans Greidanus, tel. 058 2130350. Voor
informatie over de school kunt u bellen met de heer Johan Spoelstra, adjunct-directeur, tel. 058 2661521.
U kunt uw sollicitatiebrief tot 1 februari 2017 mailen naar [email protected] o.v.v. sollicitatie Dr. Algraschool. Een
functiebeschrijving vindt u op de website van www.pcboleeuwarden.nl en schooldocumenten vindt u op de website van de school
www.algraschool.nl . Gesprekken zijn gepland op 10 februari as.
Download