Werkafspraken insulinetherapie

advertisement
Werkafspraken insulinetherapie
Bespreekpunten met patiënt.
Noodzaak insulinetherapie vaststellen
Bepalen insulineregime (eventueel na eerste dagcurvewaarden)
Educatie bij insulinetherapie, volgens educatie richtlijnen1
Verwijzing naar diëtist
Verwijzing naar oogarts (zo nodig voor de start met insuline)
Machtiging zelfcontrolemateriaal en injectiemateriaal
Keuze en instructie bloedglucosemeter, volgens richtlijnen
zelfcontrole van het bloedglucosegehalte bij diabetes mellitus3
Interpretatie (eerste door patiënt geprikte) bloedglucosedagcurve
Checken of de uitvoering van de zelfcontrole goed gebeurd
Educatie bij insulinetherapie, volgens educatie richtlijnen1
Instructie insulinepen, volgens richtlijnen injecteren
Instructie injecteren van insuline
Educatie bij insulinetherapie, volgens educatie richtlijnen1
Bepalen startdatum insulinetherapie
Bespreken wat te doen bij calamiteiten als hypo en persisterende
glucose > 15 mmol/l
1
Educatie bij insulinetherapie, volgens educatie richtlijnen
Bespreken wat te doen bij calamiteiten als hypo en persisterende
glucose > 15 mmol/l
Insuline titreren2, wanneer bellen en met wie
1
Wanneer
HbA1c > 7% óf
persoonlijke streefwaarde
VOORBEREIDING
voorbereidingsfase
alle fases
voorbereidingsfase
voorbereidingsfase
voorbereidingsfase
ZELFCONTROLE
Week 1
Wie doet dit?
huisarts
Week 2
Week 2
alle fases
INJECTEREN
Week 3
Week 3
alle fases
Week 3
Week 3
INSTELLEN
alle fases
Week 3
Vanaf week 4
Minimaal te bespreken onderwerpen vóór de instelfase zijn: de werking van insuline, het waarom van insuline, hypoglycaemie en hyperglycaemie, injectietechniek en injectieplaatsen, tijdstip
injecteren/eten, voedingsadviezen, het bestellen/bewaren en afvoeren van benodigde en gebruikte materialen, taakverdeling en bereikbaarheid huisarts/verpleegkundige
2 Frequentie 1 á 2 keer per week
3 NDF, november 2003
Download