Hoofdstuk 6: De aardrotatie (rotatie om de as) - E

advertisement
Hoofdstuk 6: De aardrotatie (rotatie om de as)
1. Schijnbeweging en werkelijkheid (info 2)
1.1 Schijnbeweging
=> schijnbeweging van de zon
50° NB
Dagboog = zon gaat op in het oosten en onder in het westen
+ culminatiehoogte = zonhoogte
info 1: beweging van de sterren aan de noordelijke sterrenhemel.
1ster in het midden: poolster (bijna gelegen in de hemelnoordpool), sterren bewegen hier
rond.
 Link met geocentrisme: begrijpelijk alles wordt verklaard, alles beweegt (schijnbeweging)
=> aarde centraal
1.2 Werkelijke beweging
-
-
rotatie om de as van west naar oost (info 3 p 69)
kijken we naar de noordpool? Tegen wijzerzin
kijken we naar de zuidpool? Wijzerzin
rotatiesnelheid? 24u om zijn as
opmerking:
- hoe bepalen we de rotatiesnelheid op 1 punt?
2πr
24u
- snelst: evenaar
- traagst: polen (0km/u)
2.Gevolgen van de aardrotatie
2.1 Plaatsbepaling
- nullijnen:
x-as = evenaar (=> grootste cirkel)
y-as = nulmeridiaan (Meridiaan van Greenwich)
- breedteligging van een punt:
- bepaald door breedtecirkels (=parallel) = de cirkel die een punt beschrijft bij rotatie van
de aarde om zijn as (West-Oost-richting)
=> gaan van 0°=evenaar
tot 90°NB(ZB)=de polen
- lengteligging van een punt:
- bepaald door lengtecirkels (=meridiaan) = de halve cirkel beschreven door een punt
gaande van de noordpool tot de zuidpool (Noord-Zuid-richting)
=> gaan van 0°= nulmeridiaan
tot 180°WL(OL)
- aardas: as van de rotatie en verbindt Noord- en Zuidpool met elkaar
2.2 De afwisseling van dag en nacht
 belangrijkste gevolg!
 Reden: door de rotatie van de aarde
 Gevolg: afspraken nodig voor uurregeling en plaatsbepaling
2.3 Het tijdsverschil op aarde
-
belichting van de aarde gezien vanuit de ruimte
a: opkomen van de zon
b: voormiddag
c: middag
d: namiddag
e: ondergaan van de zon
f-g-h: nacht
2.4 De vorm van de aarde
-
de straal van de aarde is niet overal gelijk (info 8)
reden: Middelpuntvliedende kracht
2.5 De afbuiging van de winden
- op het noordelijk halfrond: afbuiging naar rechts
- op het zuidelijk halfrond: afbuiging naar links
(info 9) => door het verschil in snelheid:
vb.: lucht van evenaar naar polen
-> lucht geraakt voorop
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards