Begrippenlijst §13 – hoofdstuk 4

advertisement
Begrippenlijst §4 – hoofdstuk 1 – klas 1
Nieuw:
Atlas -
Een boek met kaarten.
Natuurkundige overzichtskaart - Een kaart die kleuren gebruikt om hoogteverschillen in een
gebied laat zien, er is ook aandacht voor natuurlijke
elementen als bergen en rivieren.
Staatkundige overzichtskaart -
Een kaart die door middel van kleuren laat zien hoe een
gebied in landen (of provincies) is verdeeld, er is ook
aandacht voor steden en wegen.
Thematische kaart -
Een kaart die een onderwerp (thema) in een gebied laat
zien.
Globe -
Een verkleinde afbeelding van de hele aarde in bolvorm
(wereldbol).
Aardas -
Een denkbeeldige stok in de Aarde, waar de aarde in 24
uur omheen draait.
Noordpool -
Het bovenste uiteinde van de aardas.
Zuidpool -
Het onderste uiteinde van de aardas.
Evenaar -
Een denkbeeldige cirkel om de aarde, precies in het
midden tussen noordpool en zuidpool.
Noordelijk halfrond -
Het deel van de aarde dat ten noorden van de evenaar
ligt.
Zuidelijk halfrond -
Dat deel van de aarde dat ten zuiden van de evenaar ligt.
Breedteligging -
De kortste afstand van een punt tot de evenaar, gemeten
in graden. (evenaar = 0º, pool = 90º).
Breedtegraad -
Een punt tussen evenaar en pool (1/90 deel).
Noorderbreedte (NB) -
Een punt op het noordelijk halfrond.
Zuiderbreedte (ZB) -
Een punt op het zuidelijk halfrond.
Lage breedte -
Een plaats dicht bij de evenaar (bijv. 6º).
Hoge breedte -
Een plaats ver van de evenaar (bijv. 64º).
Meridiaan -
(Lengtecirkel) Denkbeeldige halve cirkels tussen de noorden zuidpool, met gelijke omtrek. (360 stuks)
Oosterlengte -
Een punt op het oostelijk halfrond.
Westerlengte -
Een punt op het westelijk halfrond.
Herhaling:
Topografische kaart -
Een kaart met een hele precieze beschrijving van een
gebied (veel details).
Extra begrippen uit het Basisboek:
Bladwijzer -
De binnenkant van de omslag van een atlas, waarop je
kunt zien op welke bladzijde een bepaald gebied te vinden
is.
Breedtecirkel -
Een hele cirkel die evenwijdig loopt aan de
evenaar, waarvan de omtrek naar de polen toe kleiner
wordt (in totaal 180 stuks).
Equator -
evenaar
Inhoudsopgave -
Een overzicht van alle kaarten, voorin de atlas, gesorteerd
op gebied.
Lengtecirkels -
zie meridiaan
Namenregister -
Een alfabetische lijst van alle namen die in de atlas
voorkomen.
Nul-meridiaan -
Een denkbeeldige halve cirkel die over Greenwich, van
noordpool naar zuidpool loopt.
Oostelijk halfrond -
Het deel van de aarde dat ten oosten van de nul-meridiaan
ligt.
Parallel -
zie Breedtecirkel.
Westelijk halfrond -
Het deel van de aarde dat ten westen van de 0-meridiaan
ligt.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards