Het graadnet – Invuloefening

advertisement
Het graadnet – Invuloefening
A. De aarde is een bol, die je het gemakkelijkst kunt afbeelden op een –globe--. De
aarde draait om zijn –aardas--. Bovenaan ligt de –noordpool—en onderaan de –
zuidpool--.
Je kunt de aarde denkbeeldig horizontaal in twee helften verdelen, met in het midden
de cirkel die we –evenaar – noemen. Hiermee wordt de aarde verdeeld in twee
halfronden: het –noordelijk halfrond—en het –zuidelijk halfrond--.
De meeste werelddelen liggen geheel of gedeeltelijk op het –noordelijk—halfrond.
Met uitzondering van de twee werelddelen –Antarctica en Australië--, die liggen
volledig op het –zuidelijk – halfrond.
B. De belangrijkste –breedtecirkel—is de evenaar. Die ligt op --0˚ B--.
Ten noorden en ten zuiden van de evenaar vind je breedtecirkels of –parallellen--,
genummerd van --0˚ B naar 90˚ --Noorder Breedte en Zuider Breedte.
C. Breedtecirkels geef je aan met een getal of soms met een naam. Er zijn vijf bijzondere
breedtecirkels:
1. De –evenaar—op 0˚ B
2. De –kreeftskeerkring—op 23,5˚ NB
3. De Noordpoolcirkel op –66,5˚ NB
4. De –steenbokskeerkring—op 23,5˚ ZB
5. De Zuidpoolcirkel op --66,5˚ ZB
D. De belangrijkste –meridiaan—is de nulmeridiaan. Deze –halve—cirkel wordt ook wel
de meridiaan van –Greenwich—genoemd.
Ten oosten en ten westen van de nulmeridiaan vind je meridianen of –lengtelijnen—
genoemd, genummerd van --0˚ L tot 180˚ L--.
De plaatsen ten westen van de nulmeridiaan liggen op –westerlengte--, ten oosten
van de nulmeridiaan op –oosterlengte--.
E. Vul in onderstaande figuur de juiste namen op de juiste plaats in.
Naam: noordpool
Naam: noordpoolcirkel
Getal: 23,5˚ NB
Naam: kreeftskeerkring
Naam: evenaar
Getal: 0˚ B
Getal: 23,5˚ ZB
Naam: steenbokskeerkring
Naam: zuidpoolcirkel
Naam: zuidpool
Naam: lengtecirkel of meridiaan
Naam: Greenwich meridiaan of nulmeridiaan
0˚ L
Naam: Westerlengte
Naam: Oosterlengte
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards