Toegankelijkheid Nederland Slechthorend

advertisement
WAT IS EEN FM-SYSTEEM?
Een FM-systeem werkt als volgt:
Iedereen die gebruik maakt van een hoortoestel voorzien van een luisterspoel
(Tele-coil) T-of MT-stand kan gebruik maken van een FM-ontvanger in
combinatie met een inductiehalslus. Het aangeboden signaal van audiobronnen
(microfoon- of HiFi- PA-installaties) wordt door de zender omgezet in een FMsignaal en vervolgens doorgestuurd naar de ontvanger, die door de gebruiker
wordt gedragen. Door het hoortoestel op de T- of MT-stand te zetten wordt het
aangeboden FM-signaal omgezet in een inductief signaal, dat via de halslus en
het hoortoestel in het oor wordt gebracht van de hoortoesteldrager.
Door gebruik te maken van een zendmicrofoon die dicht bij de geluidsbron
gedragen wordt, wordt de spraakverstaanbaarheid, ook in rumoerige situaties,
aanzienlijk verbeterd. Door het aanpassen van de signaal-ruisverhouding wordt
hinderlijk achtergrondlawaai gereduceerd, wat de verstaanbaarheid onder
verschillende moeilijke omstandigheden ten goede komt. Het voordeel van dit
systeem is dat de drager het volume naar eigen behoefte in kan stellen.
Over FM-systemen
FM-systemen kunnen door objecten heen zenden, reikwijdte bedraagt ~100 m
FM-systemen kunnen zowel buiten in zonlicht werken als binnen, niet
tegenstaande infrarood systemen
FM-systemen hebben geen bouwkundige-installatie nodig
FM-systemen kunnen worden gebruikt in klaslokalen, kerken, bestuurscentra,
theaters, sporthallen en congrescentra zodat iedereen met gehoorverlies vol
zelfvertrouwen en zonder ongemak een bijeenkomst of opvoering kunnen bijwonen.
Toepassingsgebieden voor FM-systemen
Europese standaardisering en wetgeving
De technische eisen aan halslussystemen zijn gedefinieerd in de Europese norm EN
60118-4:2006 (ook bekend als IEC 118-4). Deze norm, regelt de magnetische
veldsterkte en het frequentiebereik van de systemen.
Keuze van de FM-systenmen:
Zie separate Lijst Hoorhulptoestellen & Systemen (ALDs)
Aanwijzingen voor de installatie van FM-systemen
De aangegeven waarden gelden voor de meeste systemen. Voor speciale
oplossingen kunt u contact opnemen met de Commissie Toegankelijkheid van de
NVVS ([email protected]) voor een advies.
17 Guidelines FM-system 03.docx
1
Download