Michael Krul - Makkelijk Lezen Plein

advertisement
Ouders
Voor een optimale ontwikkeling van
kinderen
voorstellen
Wie ben ik en wat kom ik hier eigenlijk
vertellen?
SBB
Stichting brede buurtschool Den Haag (SBB)
ondersteunen
verbinden
SBB
Ondersteunen
* personeel
* organisatie en inhoud
* beheer en exploitatie
SBB
Verbinden
“In de stad goede voorbeelden aan elkaar
koppelen”
“Motor zijn van de ontwikkeling”
“Kenniscentrum”
Brede buurtschool
SBB stimuleert de ontwikkeling van de brede
buurtschool
Brede buurtschool: werkt samen met partners
om een kind optimaal te ontwikkelen
Brede buurtschool
Verschillende redenen voor het zijn van een
brede buurtschool
1) Vanuit taalachterstand (LKP, zomerschool)
2) Vanuit opvang (samenwerking met opvang)
3) Vanuit passend onderwijs (zorg, schoolcoach)
(of combinatie van redenen)
Brede buurtschool
Vanuit taalachterstanden
Vanuit een sociaal maatschappelijke
achterstand
Ontwikkeling kind
?
Ouders
Kind
school
Buurt
Ontwikkeling kind
Ouders spelen de grootste rol in de
ontwikkeling van het kind
(kind van 0-12 jaar leeft 115.000 uur en gaat
hiervan maar 7500 uur naar school)
Filmpje
• http://youtu.be/sYopsJBl9Ik
Ontwikkeling kind
Wil je kinderen beter ontwikkelen?
Dan MOET je samenwerken met de ouders
Ontwikkeling kind
• Binnen school zijn de leerkrachten belangrijk
• Buiten school zijn ouders belangrijk
Hoe krijg je die twee groepen samen?
Ontwikkeling kind
•
•
•
•
Leiderschap
Inzicht geven
Vieren van succes
Verandering in denken
Ontwikkeling kind
Hoe zit dat samenwerken er dan uit?
“Sterk afhankelijk van de populatie van je
school”
Comeniusschool
•
•
•
•
•
Haagse wijk Transvaal (krachtwijk)
32 nationaliteiten op school
Meeste ouders geen of zeer lage opleiding
Thuis spreekt men de “eigen” taal
In de buurt spreekt men de “eigen” taal
beginsituatie
-
Ouders stappen wanneer ze de kinderen naar school brengen niet snel de school in
of zijn snel weg.
-
De opkomst van informatieavonden is laag (onder de 30 procent).
-
Teamleden nemen weinig initiatief tot het uitnodigen of betrekken van ouders bij
lessen.
-
Met uitstapjes van de klas is het moeilijk om voldoende hulpouders mee te krijgen.
-
De opkomst bij presentaties/ talentendagen van kinderen is laag (onder de 30
procent).
-
Er wordt thuis door ouders weinig ondersteuning aan kinderen t.a.v. huiswerk
gegeven.
-
Ouders en kinderen praten thuis vaak geen Nederlands.
-
Er wordt thuis door ouders met kinderen weinig tot geen Nederlands gelezen.
Doelen
- De komende jaren zien we een trend van hogere
opbrengsten van uitstroom naar het voortgezet
onderwijs.
- Meer dan 50 procent van de ouders heeft in dit
schooljaar een les in de klas bezocht.
- De rapportavonden hebben dit schooljaar een
opkomst van 100 procent.
- De informatieavonden hebben dit schooljaar een
opkomst van meer dan 50 procent.
Aan de slag!!!!!!!!
ouders
Leiderschap
Visie
Overtuiging
Communicatie
ouders
Inzicht geven
Literatuur
Onderzoek
Op bezoek bij…..
ouders
Vieren van succes
Gebak na de 20e ouder bij de koffieochtend
Benoemen van succes
Goede voorbeelden benoemen
ouders
Verandering in denken!
Laagdrempelig
Positief
Samenwerking
Deur altijd open
ouders
Van ouderparticipatie tot ouderbetrokkenheid
ouders
Ouderparticipatie:
-
Koffieochtenden
Spelinloop
Taallessen
Informatieochtenden
Vaderavonden
Fietsles
Sporten met ouders
ouders
Ouderbetrokkenheid
• Vragen naar de schooldag
• Boekje lezen
• Helpen met huiswerk
ouders
Invloed van ouderbetrokkenheid
Positieve, stimulerende, ondersteunende,
veilige, talige omgeving bieden
ouders
De ouder coördinator zorgt voor de contacten
met de ouders
De schoolcoach moet een preventieve relatie
onderhouden met ouders die bijdraagt aan het
tijdig signaleren en wegnemen van
belemmeringen die de onderwijsontwikkeling
van hun kinderen in de weg staat
Ouders en de bibliotheek
Van participatie naar betrokkenheid
Dus……………………………………..
Kwam de bibliotheek op school
Ouders en de bibliotheek
En vervolgens langzaam weer de stap naar de
bibliotheek……..
*Kinderen bij het inschrijven meteen lid
*Ouderochtenden op de bibliotheek
*Onder begeleiding van……..
*Zelfstandig (met foto)
Ouders en de bibliotheek
Meetbare resultaten
• Er komen meer ouders en kinderen in de
bibliotheek
• Er is meer uitleen van boeken
• Ouders kennen de bibliotheek en weten die te
vinden
Meetbare resultaten algemeen
•
•
•
•
•
•
•
De sfeer in de school
Meer ouders in de school
Meer participatie
Meer samenwerking
100 procent opkomst rapporten
76 procent opkomst informatieavonden
Opbrengsten kinderen?
Ouders
Conclusie?
Zeg nooit nooit en geef nooit op!
Blijf de lat hoog leggen!
Ouders
Bedankt voor uw aandacht
Download