Werkmodel: Controleren van de ademhaling - Factor-E

advertisement
> Werkmodel: Controleren van de
ademhaling
Doel: het op tijd signaleren van problemen bij het ademhalen zodat de juiste maatregelen genomen kunnen
worden.
Actie
Toelichting
Luisteren, onder andere door met je
oor vlak bij het kind te luisteren.
Als een kind spreekt, dan
ademt het ook.
Observeer of de ademhaling
afwijkend is.
Piepen, rochelen of onder
andere gierende ademhaling.
Voel met de achterkant van je hand
voor de neus en mond.
Je voelt dan de lucht bij
uitademen.
Voel met je vlakke hand op de
overgang tussen borst en buik.
Als het kind wat groter is:
met gespreide vingers.
Observeer andere punten: ziet het
kind blauw, heeft het kind blauwe
lippen, beweegt het kind.
Voldoende
Onvoldoende
Download