Arbeidsproductiviteit verhogen door sociale innovatie

advertisement
Reedbusinessopleidingen.nl | Whitepaper
Arbeidsproductiviteit verhogen door sociale innovatie
Arbeidsproductiviteit verhogen door sociale innovatie
Sociale innovatie is een nieuwe managementstijl die aansluit bij verschillende ontwikkelingen
in onze maatschappij. Het kan uw organisatie veel profijt opleveren, op allerlei vlakken. In
deze whitepaper krijgt u handige informatie over sociale innovatie en praktische tips hoe u
ermee aan de slag kan binnen uw eigen organisatie.
Sociale innovatie is het betrekken van medewerkers bij uw beleidsvoering. U maakt in dat geval actief gebruik
van de ideeën van de medewerkers om de eigen organisatie te verbeteren en te innoveren. Dit heeft als doel de
arbeidsproductiviteit en de bevlogenheid in uw organisatie te verhogen. Iedereen mag creatief meedenken
over potentiele verbeteringen en dat motiveert enorm.
Bottom up
Hiermee vormt sociale innovatie een breuk met de traditionele manier van managen, waarbij ideeën werden
ontwikkeld en doorvertaald naar de werkvloer. Top down managen werkt, maar heeft wel als risico dat
medewerkers zich niet altijd herkennen in de strategie van hun werkgever. Ze voelen zich geen onderdeel van
de strategie of het bedrijf. Bij sociale innovatie werkt dit precies andersom. De ideeën voor verbetering
ontstaan op de werkvloer, waar ze precies weten wat er speelt, en worden daarna besproken met het
management. Zo wordt samen, bottom up, het beleid voor de toekomst bepaald.
Kortom, met sociale innovatie kunt u samen met uw medewerkers op zoek gaan naar mogelijkheden om meer
toegevoegde waarde te leveren, effectiever te werken en kosten te besparen. U kunt deze manier van werken
inzetten als u bijvoorbeeld:
De duurzaamheid van de organisatie wilt verhogen;
Een prestatiegericht beloningssysteem overweegt in te voeren, of;
De klantenservice wilt verbeteren en hiervoor werkzaamheden wilt reorganiseren.
De mening, visie, kennis en adviezen van uw medewerkers op deze vlakken zullen u helpen om een goed
besluit te nemen.
De voordelen van sociale innovatie
Sociale innovatie levert veel op. Enkele resultaten die u kunt verwachten zijn:
Optimale inzet van talent
Er wordt een schaarste verwacht van hoogopgeleide mensen met actuele digitale kennis. Daarentegen hebben
we straks een overschot aan ouder en laagopgeleid personeel. Wanneer deze laatste twee groepen
doorhebben dat zij ook invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken, worden zij geactiveerd en
gemotiveerd om de schaarse groep te ontlasten bij hun taken. Zo worden op alle niveaus medewerkers naar
volle potentie ingezet.
Meer energie en creativiteit
Samen nadenken over de toekomst van de organisatie, de kaders van de eigen functie overschrijdend, schept
een band en zorgt voor een grotere betrokkenheid en veel plezier. Er worden bruggen geslagen tussen
afdelingen en er ontstaat meer begrip voor de beslissingen van de directie en het management. Deze energie is
voelbaar, voor medewerkers maar ook voor klanten. Het helpt uw organisatie naar een volgend niveau,
vergroot het positieve gevoel en zorgt voor meer creativiteit.
Meer productiviteit en meer winst
Volgens de Concurrentie en Innovatie Monitor van de Erasmus Universiteit blijkt dat zowel de innovativiteit
(+37%) als de productiviteit van sociaal-innovatieve organisaties (+22%) beduidend hoger liggen dan bij
traditionele top down organisaties. Ook blijkt de omzetgroei (+15%) en winstgroei (+14%) van
sociaal-innovatieve organisaties hoger te zijn.
Voor beschikbaarheid en inschrijven
ga naar reedbusinessopleidingen.nl
Persoonlijk advies nodig?
[email protected]
078 – 62 53 888 (van 8.00 tot 18.00 uur)
Reedbusinessopleidingen.nl | Whitepaper
Arbeidsproductiviteit verhogen door sociale innovatie
pagina 2
Behoud van medewerkers
Door sociale innovatie kunnen medewerkers écht hun toegevoegde waarde leveren en dit is tegenwoordig erg
belangrijk voor ze. Werknemers zoeken zingeving en willen niet meer domweg hun uren draaien, maar écht
een bijdrage leveren aan het grotere geheel. Krijgen zij niet die mogelijkheid, dan zullen zij in de toekomst
steeds sneller gefrustreerd raken en hun heil zoeken bij andere werkgevers waar dat wel kan.
De valkuilen
Trajecten zonder randvoorwaarden en geslotenheid doen dikwijls meer kwaad dan goed. Let op de volgende
valkuilen:
Onduidelijke doelen en randvoorwaarden
Een sociale innovatietraject strak begeleiden is essentieel voor het succes ervan. Maak vooraf doelen,
randvoorwaarden en het verwachte tijdsbestek dat het traject vergt duidelijk.
En schep duidelijke verwachtingen bij de start van het project. Wat doen jullie met de uitkomst, en wat kan
niet? Dit voorkomt onvrede en frustratie achteraf.
Niet open zijn
Sociale innovatie vraagt op openheid. Als zaken mooier worden voorgespiegeld dan ze in werkelijk zijn, dan
werkt dit averechts. Medewerkers prikken hier in een mum van tijd doorheen. Een sociaal innovatietraject is
veel succesvoller wanneer u uw medewerkers openheid van zaken geeft. Dat wil zeggen dat u ook open bent
over de zaken die niet goed gaan.
Blijf bij je expertise
Sociale innovatie betekent elkaar helpen, niet elkaar takenpakket geheel overnemen. Iedereen heeft zijn of
haar eigen expertise en vanuit daar kun je elkaar het beste op weg helpen. Probeer niet op de stoel te gaan
zitten van de ander, want hier voelen veel mensen zich ongemakkelijk bij. Zo kan een directeur zich lastig
inleven in de specialistische taken, en heeft iemand van de vloer weinig met strategisch denken. Maak gebruik
van elkaars expertise. Op die manier komen de beste ideeën naar boven en blijven mensen gemotiveerd.
Doe de check!
Staat uw organisatie open voor sociale innovatie? U kunt dit toetsen door de volgende vragen te stellen aan uw
medewerkers:

Voor welke uitdagingen en dilemma’s staan we als organisatie op dit moment?

Wat kunnen we verbeteren in de organisatie?

Gaan we hier dan ook werkelijk mee aan de slag gaan denk je?

Staan het management en de directie open voor veranderingen?

Zijn we er allemaal op gericht om handiger en slimmer te werken?
Leg deze vragen eens voor in een werkoverleg. De reacties zullen u positief verbazen.
5 tips voor het succesvol toepassen van sociale innovatie
1. Wees open
Een voorwaarde voor succesvolle sociale innovatie is open communicatie. Vaak wordt dit enorm gewaardeerd
en verhoogt dit het begrip voor het werk van het management en de directie. Denk er wel aan dat er concrete
kaders moeten zijn voor een goede executie van sociale innovatie. Hiervoor ben je als management
verantwoordelijk.
Voorbeeld: Vraag medewerkers niet: “Wat voor producten kunnen we nog meer gaan produceren?” Dit levert
waarschijnlijk veel teveel onrealistische antwoorden op en schept verkeerde verwachtingen. Wees concreet en
vraag: “Hoe kunnen we tegen dezelfde kosten product A tweemaal zo snel leveren?” Dit geeft focus.
2. Leg vijf vraagstukken voor
Over welke onderwerpen wilt u graag dat uw medewerkers nadenken? Probeer maximaal vijf vraagstukken te
kiezen waarover uw medewerkers zich kunnen buigen. Formuleer scherpe, vragen die het issue helder in beeld
brengen. Zo helpt u medewerkers in de goede richting te denken.
3. Stel gemengde teams samen
Brainstormen in gemengde teams met medewerkers van diverse afdelingen wordt vaak als prettig ervaren.
Medewerkers schrijven zich in op een onderwerp dat zij interessant vinden. Zo ontstaat vanzelf een
gemotiveerde groep. Laat ze zelfs een sessie plannen, waar u niet bij aanwezig bent. Zo kan het team zonder
barrières met elkaar in gesprek gaan.
Voor beschikbaarheid en inschrijven
ga naar reedbusinessopleidingen.nl
Persoonlijk advies nodig?
[email protected]
078 – 62 53 888 (van 8.00 tot 18.00 uur)
Reedbusinessopleidingen.nl | Whitepaper
Arbeidsproductiviteit verhogen door sociale innovatie
pagina 3
4. Bepaal de vorm van de uitkomst
Wees duidelijk over de vorm van de uitkomst die u wenst te zien: bijvoorbeeld twee concrete adviezen. Deze
worden uiteindelijk gepresenteerd aan het management.
5. Creëer een veilige sfeer
Spreek af dat alles gezegd mag worden. Vertrouwen en veiligheid zijn essentieel om tot een succes te komen.
Reken mensen niet persoonlijk af op hun kritische mening, want dat komt er een volgende sessie niks meer uit.
Vervolgstappen
Komt er een goed idee uit? Dan zijn de vervolgstappen aan u. Wie wordt er verantwoordelijk voor de
uitvoering? Krijgen zij budget of ruimte in hun takenpakket om het idee te gaan uitvoeren? Hoe concreter u
hierover communiceert, hoe succesvoller het traject zal zijn.
Succesverhaal: Barack Obama
Om de bevolking te betrekken bij zijn omstreden economische stimuleringspakket van achthonderd miljard
dollar, riep Barack Obama via een persoonlijke Twitteraccount burgers op om te reageren op zijn plan. Wat
vonden zij er werkelijk van? Hadden ze ideeën ter verbetering? De reacties stroomden binnen en adviseurs
hadden hun handen vol aan het filteren ervan. Maar uiteindelijk werden deze ideeën wél meegenomen in het
stimuleringspakket, waardoor de plannen haalbaarder werden. Obama creëerde extra draagvlak en wist de
juiste snaar bij de burger te raken. En hoewel de toepassing van sociale innovatie in eerste instantie meer werk
opleverde voor de regering, werd deze investering qua tijd en geld bij de implementatie van het plan
ruimschoots terug verdiend.
Vervolgstappen het medewerkersonderzoek: een stap in de goede richting
Een voorbeeld van sociale innovatie is het medewerkersonderzoek. Met een medewerkersonderzoek kan u
gestructureerd de ideeën van uw medewerkers boven tafel krijgen. Oplossingen voor problemen zijn vaak al
gewoon in uw organisatie aanwezig. Het onderzoek is anoniem, zodat u eerlijke meningen krijgt, en het is een
professionele manier van een dialoog aangaan met uw medewerkers. U geeft op een positieve manier aandacht
aan uw mensen, laat hen meedenken over bedrijfskundige beslissingen en u meet nauwkeurig hoe uw
organisatie presteert. Dit verhoogt de bevlogenheid en betrokkenheid van uw mensen. Daarnaast geeft het een
duidelijk inzicht in de zwakke plekken van de organisatie. U kunt op bepaalde punten verbeteren, en misschien
zelfs uw strategie of HR beleid aanpassen aan de behoeften van uw organisatie. Organisaties die sociale
innovatie als tweede natuur toepassen lopen voorop in de markt.
Bron: Effectory
Voor beschikbaarheid en inschrijven
ga naar reedbusinessopleidingen.nl
Persoonlijk advies nodig?
[email protected]
078 – 62 53 888 (van 8.00 tot 18.00 uur)
Download