Diaconale nieuwsbrief maart 2012

advertisement
Diaconale Nieuwsbrief maart 2012
vbm – rkdiaconie – rouwzorgvlaanderen – presentie - werkgroepverder - KMS
Woord vooraf
Beste lezer,
Deze veertigdagentijd gaat je aandacht vast en zeker uit naar de campagne van
Broederlijk Delen. Je trekt mee met de mensen van het zuiden om hun leefsituatie te
helpen verbeteren. De gasten uit het Zuiden die nu hier zijn, zullen door hun
getuigenissen op de ontmoetingsavonden de campagne nog concreter maken.
Je leest verder in deze diaconale nieuwsbrief over andere activiteiten die eveneens je aandacht
verdienen: onthaal van migranten, hoe subtiel racisme wel is, de IMADs die uitgereikt zijn.
Gezinnen die steun op maat krijgen zetten we in de kijker.
Jouw organisatie, werking kan hier ook eens in de kijker gezet worden. Laat maar van je horen !
Ik wens je nu al een Zalig Pasen toe.
Veel leesplezier,
Rik Beckers
We houden graag rekening met je reacties en zijn ook benieuwd naar je diaconale projecten. Je kunt hier ook zelf een initiatief
aankondigen of ideeën aanreiken.
In de kijker
STEUN OP MAAT
Steungezinnen: de SOM is meer dan het geheel van de delen
De Lage Drempel is een kansarmoedevereniging in Mechelen. Al meer dan 10 jaar brengen zij
dagelijks mensen in armoede en vrijwilligers samen in hun ontmoetingsruimte. Respect voor elkaar,
rust brengen, een luisterend oor bieden, elkaar versterken zijn sleutelwoorden in de werking. Ze
organiseren regelmatig vrijetijdsactiviteiten en vorming voor hun bezoekers. Ook op beleidsvlak
willen ze hun steentje bijdragen met als hoofddoel: bestrijden van armoede en sociale uitsluiting.
Vanaf 1 januari 2012 groeit er in de schoot van hun werking een nieuw initiatief. Ze willen niet
alleen binnen de muren versterkend werken, maar vanaf nu zenden ze ook hun vrijwilligers uit in
het project ‘Steun Op Maat’.
Steun Op Maat wil op een laagdrempelige manier preventieve opvoedingsondersteuning bieden aan
kwetsbare gezinnen. Dit vanuit de kracht van gewone menselijke relaties. Vanuit het project zal
een steunvragend gezin gekoppeld worden aan een vrijwilliger.
Maatschappelijk kwetsbare gezinnen raken vaak sociaal geïsoleerd. Daardoor kunnen ze bij
moeilijkheden of tegenslagen niet terugvallen op een ondersteunend netwerk van vrienden en
familie. Het ontbreken van dit vangnet in combinatie met een tekort aan kansen en middelen leidt
vaak tot problemen en de bijhorende stress.
Opvoeden in een stressvolle situatie is niet evident. Daarom wil Steun Op Maat deze gezinnen
ondersteunen door ze in contact te brengen met vrijwilligers die regelmatig tijd maken voor hen.
Door zijn regelmatige aanwezigheid creëert de vrijwilliger ruimte en vertrouwen om samen op stap
te gaan en het sociaal netwerk van het gezin te verruimen. Op die manier krijgt het gezin de kans
om even te ‘ontstressen’.
De vrijwilligers van Steun Op Maat zullen ondersteuning bieden. Dit kan op verschillende
manieren, zo bijvoorbeeld door sport, spel, cultuurparticipatie, een uitstapje, een luisterend oor, …
De vrijwilliger is zoals een vriend aan huis, een goede buur en wil eigenwaarde, vaardigheden en
zelfvertrouwen in het gezin brengen.
Steun Op Maat richt zich vooral naar gezinnen met kinderen. Het is bij voorkeur een preventieve
opvoedingssituatie en géén crisissituatie. De problematiek is niet te zwaar voor een vrijwilliger en
het gezin heeft zelf voldoende draagkracht om een relatie met een vrijwilliger aan te gaan.
Tegen de zomer krijgen de eerste gezinnen ‘Steun Op Maat’.
Interesse in dit project?
Griet Meuleman, projectleider Steun Op Maat
Onze-Lieve-Vrouwestraat 43, 2800 Mechelen, 015/34.43.77
[email protected], www.delagedrempel.be
Speciale data
21 maart
Internationale dag tegen racisme.
Doordenkertjes
Wie een brug legt naar een ander
kan altijd heen en terug.
Jana Beranova
De manier om mens te worden is de gelaatstrekken van God
te leren herkennen in de prachtige variaties
van het gezicht van de mens.
Joseph Campbell
De mate van grootheid van een land
wordt bepaald door zijn vermogen
om barmhartig te blijven in tijden van crisis
Thurgood Marshall (1908-1993, eerste Afro-Amerikaanse rechter van het Hooggerechtshof)
Diaconie op Bijbelse grond:
Overweging
Soms is een mensenleven
zo gekwetst
dat brood niet meer verzadigt
en water niet meer laaft,
dat vuur niet meer verwarmt
en een huis niet meer herbergt.
Wonden worden soms
alleen geheeld
als iemand het opbrengt
om voor een ander
brood en water
vuur en huis te zijn.
Er is zoveel vraag
naar zo een mens
die voor een ander
nabij is als God.
Alleen vraag ik me af:
wat ben ik,
die vraag
of het antwoord…
Aankondiging:
Pro Migrantibus
Vorstlaan 199
Bisschoppelijke Commissie
1160 Brussel
open studiedag
OM(-)LEIDING voor MIGRANTEN
 België en zijn “onthaal” van migranten
 Integratiebeleid in Brussel, Wallonië en Vlaanderen
Woensdag 21 | 03 | 2012 10.00 u > 16.00 u
Koninklijke Bibliotheek van België Albertina
1000 Brussel Keizerslaan Nr 2
(Centraal Station)
de
4 verdieping Zaal De Greef.
Inschrijvingen : [email protected]
Vorstlaan 199 – 1160 Bruxelles
Deelname in de kosten : 5 € - ter plaatse
Broodjes zijn beschikbaar in de onmiddellijke omgeving.
Simultaanvertaling
 Mensen die werk zoeken, een beter leven, ondersteuning voor hun gezin, politieke
vluchtelingen, slachtoffers van oorlog en vervolging, minderjarigen, asielzoekers.. ze komen
in België aan en wat gebeurt er dan met hen ? Welk parcours wacht hen hier, vooraleer ze
veilig, in rust en met rechten een ander leven kunnen beginnen? Hoe ziet het federaal
politiek beleid t.a.v. dergelijke migranten er uit en voor welke vragen stelt dit ons ?
 En dan kom je wonen in Brussel, Vlaanderen of Wallonië en zoek je ingeschakeld te geraken.
Wat is dat ? Welke aanpak van inschakeling of integratie ontwikkelen de regio’s en de
gemeenschappen in België ?
Met medewerking van




Mme. Fr. Mawet – CIRE
Ann Trappers, Regionaal Integratiecentrum Foyer | Brussel
Mr Fabrice Ciaccia - Cric Charleroi
Mme. C. Gosseau, directrice van het CRIC Charleroi.
Leiding debat Ph. Cochinaux
9.30
onthaal
10.00 > 12.30
 de Belgische federale politiek inzake migratie “onthaal”.
 Integratiepolitiek in Wallonne en Vlaanderen
12.30 > 13.30
13.30 > 16.00



Pauze – lunch
Reportages
Integratie in Brussel : hoe zit dat ?
Integratie : wat een stad als Charleroi onderneemt.
Een uitnodiging aan alle geïnteresseerden en aan allen die pastoraal werkzaam zijn in de
internationaal wordende kerkgemeenschappen in België
Aankondiging:
Het KMS ‘NETWERK RACISME KEREN’ NODIGT JE VAN HARTE UIT VOOR DE
17de KMS - netwerkdag
Racisme Keren
RACISME:
VAAK SUBTIEL|MAAR NIET OK!
woensdag 28 maart 2012
van 9u30 tot 13u
De LindePoort - MECHELEN
Het NETWERK { RACISME KEREN} houdt je in beweging en geeft inspiratie om effectief
om te gaan met racistische discriminatie. Op netwerkdagen ontmoet je medestanders die
bezorgd zijn om racistische tendensen in de samenleving. Op 28 maart willen we met jou het
zorgwekkend karakter van subtiel racisme en ontkende (kleine) vormen van
discriminatie onder de loep leggen.
De KMS netwerkdag van november 2011 rond zorgwekkend racisme bij kinderen en
jongeren, vormt de aanleiding voor het thema van deze 17de netwerkdag. De panelleden
toen vertelden over een gradatie in vormen racistische discriminatie en over racistische
reacties die volgens sommigen ‘niet meer de moeite zijn om op te volgen’. Voorts hadden zij
het daarbij ook over verrassende en pijnlijke vormen van ‘subtiel’ racisme. Op de
netwerkdag van 28 maart willen we subtiel racisme en subtiele discriminatie van dichterbij
verkennen. We willen ook nagaan hoe sterk ze ondertussen ingeburgerd zijn. Want ‘subtiel’
racisme is voor ons niet OK. Vooral niet voor wie er het slachtoffer van is.
We gaan op zoek naar specifieke instrumenten om er effectief mee om te gaan.
Want hoe dan ook delen we - als medeburger, organisatie of instelling - in de
verantwoordelijkheid opdat elkeen racismevrij kan leven. Dat kan door veel interculturele
ontmoeting, maar ook door een effectieve strategie van omgaan met racisme.
We netwerken op woensdag 28 maart in het Mechelse vergader- en
congrescentrum De LindePoort. Er is een groot aanbod van workshops waar experts en
ervaringsdeskundigen rond verschillende subthema’s met jou tot uitwisseling komen.
Deze 17de netwerkdag wordt georganiseerd t.g.v. de Internationale dag ter eliminatie van
Raciale discriminatie
PROGRAMMA:
9u30
Ontvangst met koffie en thee.
9u45
Verwelkoming en inleiding op het thema.
10u00
Drie werkwinkels:
1. Victoria Vandersteen (onderzoeker Human Rights Centre UGent) gaat als ervaringsdeskundige in op voorbeelden van
subtiel racisme op de werkvloer en bij aanwerving
(sollicitatiegesprekken). Ze vertrekt daarbij van resultaten van
een aantal interviews met personen die gediscrimineerd werden
om verschillende redenen (handicap, geaardheid, huidskleur, ...).
2. Koen Van Laer (SEIN – UHasselt) voerde een
doctoraatsonderzoek naar de werkervaringen van hoopopgeleide
mensen van allochtone afkomst. Hierin besteedde hij uitgebreid
aandacht aan hun ervaringen met subtiele discriminatie. Hij laat
ons kennismaken met zijn onderzoek en de conclusies van zijn
doctoraat.
3. Ingrid Wolfs (coach Wolfsflow) is consulent rond dit thema in
de bedrijfswereld. Ze werkt in haar workshop rond de uitdagingen
in bedrijven, organisaties en instellingen in het omgaan met
subtiele discriminaties.
11u15
Einde werkwinkels en koffiepauze.
11u25
Korte toelichting bij de conclusies van de werkwinkels en paneldebat
met de experts en ervaringsdeskundigen Victoria Vandersteen, Koen
Van Laer en Ingrid Wolfs.
Moderator: Shaju Hendrikx.
13u00
Broodjesmaaltijd.
Plaats:
De LindePoort (ingang tegenover Sint-Romboutskathedraal)
Begijnenstraat 18/1
B-2800 Mechelen
Bereikbaarheid: Loopafstand van Station Mechelen : 12 minuten
Bus : Stadslijn 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (halte Grote Markt)
Parkeerplaatsen voor auto’s op de binnenkoer (code op te vragen)
Parkeerplaatsen voor auto’s in de stadsparkings
Toegang: 7 €
Toegang met broodjesmaaltijd: 11 €
Inschrijven tot 25 maart (naam, voornaam, adres).
Gelieve je werkwinkelkeuze en je eventuele bestelling voor het middagmaal bij
inschrijving te vermelden: [email protected]
Info: T: 02 502 11 28 - F: 02 502 81 01 - Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel
www.kms.be
Aankondiging:
Vanaf 3 tot 24 maart zijn Nim Mario Sanik uit Guatemala en Tatiana uit Colombia van onze
partnerorganisaties uit Latijns Amerika te gast in de gastgemeenschappen Tienen, Rotselaar, Bornem
en Heverlee.
Je kan hen ‘live’ horen getuigen over hun leven en werk tijdens één van de open avonden.
Open Avonden
Ontmoet Nim uit Guatemala of Tatiana uit Colombia!
Zondag 11 maart 10u30 viering en aansluitend Aperitief Mondial (11u45), Waversebaan 352,
3001, Heverlee
Maandag 12 maart 20 u Animatieavond te Hingene Gemeenschapshuis, Vleminckxstraat 73, 2880
Bornem-Hingene
Zondag 18 maart 12u30 Molen van Rotselaar, Molenstraat 2, 3110 Rotselaar
Maandag 19 maart 19u30
Pastorale dienst WZC Sint-Alexius i.s.m. het Buurtcomité. Alexianenweg 27, 3300 Tienen
Aankondiging:
OCMW ZEMST
Gespreksavond
“Een consequente en rechtvaardige
immigratiepolitiek” !?
Nahima Lanjri Federaal parlementslid voor CD&V en
Didier Vanderslycke KMS en AMOS Netwerk Christenen & Migratie
Mevrouw N. Lanjri licht het vreemdelingenbeleid van België en Europa toe.
Ze legt de knelpunten uit en de manieren van aanpak.
De heer D. Vanderslycke licht toe hoe de vluchtelingenorganisaties de problematiek
zien en welke aanpak zij voorstellen.
Vragen kan u vooraf indienen: [email protected]
woensdag 28 maart 2012, 20u-22u30
bibliotheek (polyvalente zaal), Schoolstraat 23, 1982 Zemst
Interculturele Media Awards 2011
Voor de vierde keer al reikte het Minderhedenforum op 27 februari de IMADs uit. Dat zijn de prijzen
voor de beste interculturele tv, radio of pen. De IMADs dagen de Vlaamse media uit om met een
open vizier om te gaan met de interculturele samenleving. De awards stimuleren mediamensen om
programma’s en artikels te maken waarin etnisch-culturele diversiteit op een vernieuwende,
gelaagde en niet-stereotype manier aan bod komt.
Wie viel er in de prijzen?
Categorie ‘nieuws en informatie: audiovisueel’
Kortfilmmaker – Koppen (VRT)
Een reportage van Guy De Troyer over het Leuvense kortfilmfestival focust op het beloftevol
filmtalent van Adil El Arbi en Billal Fallah. “Diversiteit subtiel in beeld gebracht, zo hoort het.”
Categorie ‘nieuws en informatie: geschreven pers’
Wat racisme met een kind doet – Mo*
Samira Bendadie doet wat nooit eerder gedaan is: de impact van racisme onderzoeken op het
individu. Een jurylid: “Over racisme wordt altijd maatschappelijk geschreven, dit las ik nooit
eerder.”
Categorie ‘amusement’
Triq Slama Mohamed – Canvas (VRT)
De jury was erg gecharmeerd door dit portret van de 73-jarige Antwerpenaar Mohamed Abdeslam
uit Marokko: “Hier zitten we al 30 jaar op te wachten.” Het portret heeft ook voor een stuk
vaderlandse geschiedenis dat nog niet vaak in beeld werd gebracht. Een geslaagde tweedelige
reeks van VRT-journalist Loufti Belghmidi en Canvas die elke kijker, ongeacht afkomst, kan
ontroeren.
Dit is een initiatief van
Vicariaat Vlaams-Brabant
en Mechelen
www.kerknet.be/vbm
[email protected]
Download