Deze toets is voor het vak interactie in

advertisement
Toets interactie in beroepsgroepen
Deze toets is voor het vak maatschappelijke vorming en gaat over vooroordelen, discriminatie en
racisme.
De toets bestaat uit meerkeuze vragen .
Je kunt per vraag aangeven wat het antwoord is. Meerkeuze vragen doe je door het juiste antwoord aan
te klikken, Daar waar meerdere antwoorden mogelijk zijn wordt dat in de vraag aangegeven.
Als je de toets hebt gemaakt kun je hem opslaan en vervolgens doorsturen naar:
[email protected]
Voorbeeld vraag/antwoord:
V: ik heb mijn naam op het formulier ingevuld?
ja
nee
V: Mijn email adres is:
[email protected]
De toets begint op de volgende pagina.
Veel succes!!!
Daphne Beuker
Toets Maatschappelijke vorming
Naam:
Email adres:
Lesgroep:
Toetsdatum:
Docent:
Vraag 1:
Vooroordelen zijn meningen die mensen hebben over andere mensen of groepen die je
eigenlijk niet kent.
waar
niet waar
Vraag 2:
Vooroordelen kloppen meestal wel met de werkelijkheid.
waar
niet waar
Vraag 3:
Voorbeelden van vooroordelen zijn:
1:Alle Belgen zijn dom.
2: Dikke mensen zijn gezellig.
1 is waar, 2 is niet waar
1 is waar en 2 is waar
1 is niet waar, 2 is waar
1 is niet waar en 2 is niet waar
Vraag 4:
Een voorbeeld van positieve discriminatie is iemand aannemen omdat hij/zij uit een
minderheidsgroepering komt.
waar
niet waar
Vraag 5:
Racisme is ontstaan in de tweede wereldoorlog.
waar
niet waar
Vraag 6
Voorbeelden van Racisme zijn (meerdere antwoorden mogelijk):
Geen turken in dienst nemen omdat je niet met turken wilt werken.
Geen discotheek binnen mogen omdat je Marokkaan bent.
Het casino niet in mogen omdat je sportschoenen draagt.
Blonde mensen zijn dommer dan mensen met bruin haar.
Daphne Beuker
Toets Maatschappelijke vorming
Vraag 7: Racisme betekend iemand anders behandelen omdat hij/zij in een minder goede
buurt woont.
Waar
Niet waar
Vraag 8:
Redenen waarom mensen discrimineren of racistisch zijn: (meerdere antwoorden mogelijk)
Onbekendheid
Angst
Eigen onzekerheid niet willen laten zien
Wanneer het niet goed gaat in de economie
Vraag 9:
Vooroordelen leiden altijd tot racisme:
Waar
Niet waar
Vraag 10:
Discriminatie betekent letterlijk "het maken van onderscheid".
Waar
Niet waar
Daphne Beuker
Toets Maatschappelijke vorming
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards