Bezoek aan een wijnkelder, met wijnproeven

advertisement
Vijfdaagse reis Berlijn.
Zoals u weet uit vorig DF-Actief bezoeken we van 12 tot 16 mei
2010 uitgebreid Berlijn en Potsdam.
EKEREN
We overnachten in het “Ramada Globus Treff Hotel”, een hotel
met drie sterren (zie www.ramada-treff.de) in het hartje van
Berlijn (nabij de Alexanderplatz). Wij genieten er dagelijks van
een rijkelijk ontbijtbuffet en een drie gangen avondmaal.
De deelnameprijs aan deze uitstap is op 590 euro vastgesteld..
Hierin zijn begrepen: de reis en alle uitstappen, het verblijf, alle
eetmalen vol pension (vanaf het middagmaal op woensdag tot en
met het middagmaal op zondag), de gids, alle toegangsgelden, Voor
een éénpersoonskamer moeten wij een toeslag vragen van 75 euro.
Niet-leden betalen respectievelijk 650 en 730 euro. Wie een
annulatie- en bijstandsverzekering wil, betaalt een surplus van 8
euro (expliciet te vermelden bij inschrijving).
Secretariaat: Valkenlaan 91, 2950 Kapellen
Tel. 03 664.10.36 – KBC 414-5020651-64
www.davidsfonds.be
Mededelingen
–
36ste jaargang
december 2009
Wij nodigen u met genoegen uit op
de tweede avond in het kader van
De Ekerse Gesprekken
U kan inschrijven tot 1 februari 2010 bij Bart Beheydt (03 542
69 55, [email protected]). De inschrijving wordt definitief
na overschrijving van een voorschot van 200 euro per persoon
(rekening 414-5020651-64). De annulatieverzekering, indien
gewenst (8 euro), moet ook met het voorschot betaald worden.
De genetische revolutie
Prof. Jean-Jacques Cassiman
Alle bijkomende inlichtingen kunt u verkrijgen bij Bart Beheydt, J.
Van Haesendonckstraat 42 (03/542 69 55). U vindt ook
bijkomende informatie op www.davidsfonds.be (ga naar afdeling
Ekeren – activiteiten).
Woensdag 27 januari 2010
Ekers Hof – 20 uur
toegang: 5 euro (niet leden 7 euro)
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 40. Wijzigingen aan het programma zijn
steeds mogelijk. Bij onvoldoende inschrijvingen gaat de reis niet door.
(gratis voor abonnees op de Ekerse Gesprekken)
nr. 7
De genetische revolutie
Moleculaire
biologie
en
erfelijkheidsonderzoek
hebben
de
laatste jaren een ongekende vlucht
gekend.
De laatste decennia ontwikkelen genetici
vernuftige technieken die de impact van
de genen op onze gezondheid blootleggen.
DNA-tests
laten
zien
of
onze
voortplantingscellen
met
erfelijke
ziekten belast zijn. Onze nakomelingen
worden ‘maakbaar’. De genetica opent
nieuwe paden om erfelijke aandoeningen
te behandelen. Gentherapie, stamceltherapie, genetisch klonen:
het barst van de beloften.
Vandaag is DNA bovendien niet langer het exclusieve
onderzoeksdomein van genetici. Zo wordt DNA-onderzoek vandaag
ook
toegepast
in
gerechtelijk
onderzoek,
in
vaderschapsbepalingen, in het oplossen van historische zaken (de
Romanovs, Lodewijk XVII) maar ook in het onderzoek van
menselijke resten bij archeologische opgravingen. Bovendien kan
het DNA-onderzoek ons heel wat leren over wie onze stamvaders
en stammoeders zijn geweest, wanneer zij vermoedelijk hebben
geleefd en of we nu afstammen van de Neanderthalers of niet.
Anderzijds rijzen bij de nieuwe technieken die dank zij de
genetica kunnen worden gebruikt, ethische vragen. Hoe ver en met
welke motieven kunnen wij in deze materie ingrijpen, en welke
kunnen ervan de gevolgen zijn op de samenleving in de toekomst?
Prof Jean-Jacques Cassiman
Jean –Jacques Cassiman is
een autoriteit op het gebied
van
het
erfelijkheidsonderzoek, niet
alleen in Vlaanderen, maar
over de hele wereld.
Hij is kinderarts en gewoon
hoogleraar in de menselijke
erfelijkheid
aan
de
K.U.Leuven.
Gedurende
twintig
jaar
was
hij
verantwoordelijk voor de
moleculair genetische testen
in
het
centrum
voor
menselijke erfelijkheid. Hij
is diensthoofd van het
laboratorium
voor
Forensische Genetica en
Moleculaire Archeologie. Zijn onderzoek heeft vooral betrekking
op mucoviscidose en op de ontstaansmechanismen van bepaalde
tumoren
Hij is auteur van meer dan 500 wetenschappelijke publicaties. Bij
het Davidsfonds verscheen van hem “Wat zit er in mijn genen”
(2004) en “Missie DNA” (2009).
Ook bij de liefhebbers van het luisterlied is hij geen onbekende.
Samen met zijn broer en zijn zus vormt hij immers het Trio
Cassiman.
Download