PowerPoint-presentatie

advertisement
Roma kinderopvang in
de OekraŃ—ne
www.dorcas.nl
In actie voor de allerarmsten
Wereldwijd leven miljoenen mensen
in diepe armoede. Dorcas legt zich
hier niet bij neer en werkt samen met
lokale partnerorganisaties aan de
ontwikkeling van mensen en hun
gemeenschappen.
Dorcas is een christelijke organisatie
en laat zich inspireren door Mattheüs
25:31-46 uit de Bijbel: zorgen voor de
armen en verdrukten. Met de hulp van
tienduizenden actieve vrijwilligers en
donateurs ondersteunen we
structureel 177 projecten in 17
landen. Ook bij noodsituaties komen
we in actie.
www.dorcas.nl
Mattheüs 25: 35 en 36
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,
ik was naakt, en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij,
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’
www.dorcas.nl
Onderwijsbegeleiding en
kinderopvang in Krivoy Rog
Roma kinderen vertonen gedragsproblemen en zijn
vaak het mikpunt van pesterijen op school. De helft
gaat niet naar school of verzuimt regelmatig.
www.dorcas.nl
Dorcas komt in actie
Dorcas ondersteunt de kinderontwikkeling bij het verbeteren van de
leefomgeving voor de Roma kinderen. Ze kunnen vijf keer per week
lessen volgen, er is medische zorg, gezonde voeding en hygiënische
voorlichting.
www.dorcas.nl
Helpt u mee?
Dorcas wil de leefomstandigheden van
de mensen verbeteren
en hen hoop op een betere
toekomst geven.
Helpt u mee?
Kijk op www.dorcas.nl
voor meer informatie
www.dorcas.nl
Kom ook in actie voor de allerarmsten!
www.dorcas.nl
www.dorcas.nl
Download